Tres noves publicacions disponibles a la web: competències, qualitat i ecosistemes

14 Juny 2023

L’Aliança Educació 360 segueix generant i oferint nous recursos perquè tots els agents compromesos puguin avançar en la garantia del dret a una educació que va més enllà de l’escola. Durant les sessions de la crida Currículums de ciutat, s’ha utilitzat tres publicacions que ja estan disponibles en obert a la nostra pàgina web.
Són documents útils, aplicables, eines per a l’acció. Consulteu-los i llegiu-los, però sobretot utilitzeu-los i compartiu-los!

Marc de competències d’aprenentatge per a un currículum de ciutat: descobreixo, connecto i creixo!

Amb la crida Currículums de ciutat ens proposem dotar tot l’ecosistema educatiu d’una intencionalitat compartida i un llenguatge comú. Unes competències compartides ens conviden a analitzar i repensar les activitats, transformar-les, reconèixer i personalitzar els aprenentatge i avançar en clau d’equitat. Per compartir competències, però, necessitem primer identificar-les.

Per això us proposem el marc de competències 360, un cercle d’aprenentatge integrat per nou competències transversals, agrupades en tres dimensions, que determinen com descobrim el món, com connectem amb d’altres i com creixem com a persones. Qualsevol activitat educativa es pot orientar cap al desenvolupament d’aquestes competències, des de l’escola de música a l’espai de migdia, del casal d’estiu a la biblioteca…

ACCEDEIX A LA PUBLICACIÓ

Com millorar la qualitat de les activitats educatives del fora escola? Eina de suport i autoavaluació per a entitats, empreses, clubs, centres educatius i ajuntaments

Us presentem una nova edició d’aquesta guia dedicada a la qualitat de l’oferta d’activitats educatives, que és la base necessària per ampliar les oportunitats d’educació a temps complet. En aquesta publicació, hi trobareu una definició de la qualitat amb mirada 360, però sobretot una eina útil i aplicable per a l’acció i la millora.

És un document d’interès tant per als participants i les seves famílies, com per als organitzadors de les activitats i les administracions públiques. A partir de cinc dimensions dividides en vint-i-cinc criteris, aquesta guia us permetrà integrar la perspectiva de qualitat en la planificació i avaluació d’activitats, a partir de l’autoavaluació i la detecció dels punts de millora.

ACCEDEIX A LA PUBLICACIÓ

Consolidem els ecosistemes educatius 360: més col·laboració per a una major equitat

Un ecosistema educatiu local fort, articulat, complet i actiu és la base indispensable per avançar en la garantia del dret a una educació a temps complet. Aquesta guia us permetrà detectar fortaleses i febleses de l’ecosistema, validar el que s’està fent i trobar idees per consolidar-ho i, en definitiva, implementar polítiques que garanteixin que tots els infants i joves poden accedir i participar en diversos entorns d’aprenentatge comunitari.

Els ecosistemes educatius 360 es defineixen per l’orientació a l’equitat, la comunitat com a entorn d’aprenentatge i la personalització i connexió dels itineraris. I, en aquests ecosistemes, els ens locals han d’actuar com facilitadors de l’eficàcia i l’eficiència.

Teniu a la vostra disposició una guia de treball amb 10 processos i 60 indicadors per fer un procés de reflexió-acció amb tota la comunitat d’agents educatius.

ACCEDEIX A LA PUBLICACIÓ