Què és l'Educació 360

Aquest document té un objectiu clarament divulgatiu. Descriu què és l'Educació 360, detalla els seus valors i precedents i explica les oportunitats que genera i com es pot fer realitat arreu del territori.

Documents d'Incidència Política

Aquesta sèrie de documents dirigits a tècnics i polítics del món local respon a l'objectiu d'Educació 360 d'incorporar una nova forma de concebre l'educació al territori, connectant espais, temps i agents educatius.

Propostes de política municipal (2019-2023).
Document de treball

Propostes de política municipal (2019-2023).
Tríptic

Guies pràctiques

Guies pràctiques destinades a repensar els projectes educatius en clau d'Educació 360, des de diferents àmbits i agents educatius.

Guia Repensem els projectes educatius comunitaris, en clau 360
#ComunitatsQueEduquen

Col·lecció àmbits

Competències per a la vida en el lleure educatiu

Informes breus

Els Informes breus és una col·lecció on es publiquen els resums i les conclusions principals d'investigacions i seminaris promoguts per la Fundació Jaume Bofill. També inclou alguns documents inèdits en llengua catalana.

Projectes d’innovació educativa comunitària: ingredients d’èxit i reptes

Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives

A les tres a casa? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua

Documents de treball

Els Documents de treball de la Fundació Jaume Bofill recullen relatories de seminaris i memòries de treballs de camp desenvolupats entorn de reptes i problemàtiques específiques.

Com fer viable l’escola a temps complet a Catalunya?

Informes Internacionals

Amb els Informes Internacionals hem volgut saber com afronten altres països “Educacio360. Educació a temps complet”. França, Regne Unit i Alemanya, en el context europeu i Uruguai, en el llatinoamericà.

Dades i evidències 360

En aquesta secció, volem destacar, de forma visual, les evidències que, avui per avui, tenim entorn l'Educació 360. Es tracta de dades del nostre país o d'altres, que ens demostren la necessitat de posar en marxa polítiques de connexió del dins i fora escola, els seus beneficis o que fan un diagnòstic de la situació actual.

Competències per a la vida en el lleure educatiu

Les 7 macro competències, que defineix la UNESCO com a base per als currículums de l’educació del segle XXI, estan molt presents en el lleure educatiu. Així ho recull la nova publicació Competències per a la vida en el lleure educatiu.

Guany de dos mesos de progrés acadèmic

Participar en determinades activitats extraescolars equival a un guany de dos mesos sobre el progrés acadèmic mitjà de l’alumnat, en un curs escolar. Realitzar activitats fora de l’horari lectiu millora els resultats acadèmics, dota d’una major predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació post-obligatòria.

Escletxa de 6.000 hores d’aprenentatge

És en el no temps lectiu, on es produeixen més desigualtats. Estudis recents apunten que els infants amb menys recursos tenen dificultats per accedir als aprenentatges que es donen més enllà de l’horari lectiu.

Vols estar al dia de les darreres novetats d'EDUCACIÓ360. Educació a temps complet?