Impuls de la proposta en un municipi de 3.500 persones

Ajuntament, AMPA i equips docents de les escoles han activat una proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” per a totes les edats. Un espai educatiu a l’escola bressol oberta a les famílies del municipi; activitats extraescolars de música, de tennis per a infants i de robòtica i una aula-taller pels joves. La Comissió d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” del Consell Escolar Municipal en fa el seguiment. El repte que l’Ajuntament es proposa és atreure els joves de la ciutat a les noves oportunitats educatives, vincular les famílies en la detecció...

Alinear els aprenentatges dels adolescents de l’ESO

El projecte Etcètera de Tallers Educatius vincula els joves de 12 a 16 anys als equipaments i la vida cultural de la ciutat, creant espais alternatius d’aprenentatge per als joves. La coordinació dels professionals dels instituts, els talleristes i els tècnics municipals de diferents serveis es proposa garantir l’alineament educatiu dins i fora l’institut. Així mateix, el projecte es desenvolupa amb la voluntat d’implicar els joves en la vida cultural i associativa de la ciutat, apropant ciutadania, equipaments i recursos culturals en benefici d’un aprenentatge compartit i la revitalització del...

Projecte global al districte de Bellvitge-Gornal

L’Ajuntament lidera una potent proposta d’“EDUCACIO360. Educació a temps complet” que integra deu programes diversos pel que fa als col·lectius participants i als aprenentatges treballats. La proposta recull l’experiència del Pla Educatiu d’Entorn i compta amb importants actius de la comunitat. L’“Educació a temps complet” s’entén com una visió que proporciona noves oportunitats per a que escola i entorn s’organitzin per situar la persona com a protagonista de l’acció educativa, fent de l’espai local un ecosistema educatiu. El projecte es du a terme al Districte de Bellvitge-Gornal i de manera...

Un temps del migdia educatiu i saludable per a tothom

La constitució de la comarca del Moianès permet redefinir el projecte educatiu territorial Edu Moianès, que el Consell Comarcal del Moianès promou amb una visió d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”. Una taula de coordinació comarcal anirà definint el projecte amb la participació de tots els agents del territori. El Moianès aposta pel desenvolupament d’un nou model de servei de menjador amb un espai educatiu accessible a tots els municipis de la comarca i integrat en els projectes educatius dels centres. Es vol construir un model educatiu de les activitats de...

Desplegant l’Educació 360 al territori

El Consorci del Lluçanès ha impulsat un pla educatiu, amb mirada d’Educació 360, que coordina l’activitat educativa dels diferents municipis de la comarca. L'objectiu és garantir propostes educatives a cadascun dels municipis del Lluçanès i promoure la relació entre ells, les seves famílies, centres educatius, les entitats... D’aquesta forma es vol fer front al repte de l’accessibilitat territorial i oferir més serveis i opcions educatives a diversos punts del territori. En aquest sentit, el Consorci del Lluçanès ha desplegat iniciatives diverses, des de la nova escola de música i arts,...

Activitats de lleure a les escoles per millorar l’èxit educatiu

El Consorci de Badalona Sud incorpora la proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” en el marc de la xarxa territorial del Pla Educatiu d'Entorn. Els projectes del Consorci de Badalona Sud promouen estratègies de suport a l'escolarització i millora de l'èxit educatiu a través del reforç dels vincles entre escola i família. Així mateix, es promou el lleure educatiu a les escoles en un context de compromís ciutadà amb l’educació i la voluntat d’assegurar l’equitat en l’accés a les oportunitats educatives a tots els infants i joves dels barris del...

Vinculació de les extraescolars amb el treball amb les famílies

“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” demana el treball conjunt i la implicació de l’entorn socioeducatiu de la comunitat escolar, amb un lideratge compartit entre la direcció i el personal docent, les famílies i les entitats de lleure. Mitjançant la dinamització d’accions que connecten l’escola amb l’entorn (Projecte de dinamització), possibilitarem una vinculació més forta de les famílies amb l’escola (Programa Tàndem família-escola), la continuïtat entre les activitats lectives i no lectives (Programa Extraenllaç), així com la proposta d’un lleure socioeducatiu de qualitat i de proximitat. Ens proposem, des d’aquesta metodologia...

Educació i cultura treballant junts amb la comunitat

El Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, posa en marxa, a partir del 2016, un projecte educatiu global de ciutat, el Programa Educació, Cultura i Comunitat, que pretén generar contextos d’aprenentatge amb la coresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals, que contribueixin al desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, com a eixos motors de transformació social. El programa pretén articular i connectar una xarxa d’agents educatius i culturals del municipi (centres educatius, equipaments culturals, entitats culturals i artístiques,...

La proposta reforça el Pla Educatiu Entorn

La proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” intensifica la connexió entre les activitats escolars i les oportunitats educatives del municipi a través de col·laboracions dels diferents agents educatius de la ciutat. L’Ajuntament obre biblioteques escolars, realitzant-hi activitats de foment de la lectura, desenvolupa activitats de lleure educatiu en el marc dels patis oberts, promou l’obertura d’espais d’estudi assistit, centrats en l’adquisició de competències bàsiques i facilita la programació d’activitats culturals connectades amb els projectes educatius dels centres en relació al patrimoni històric i cultural de la ciutat. L’Ajuntament de Manresa...

Extraescolars coordinades per afavorir l’equitat

L’experiència de Manlleu demostra com l’Educació 360 és una bona estratègia per avançar en l’equitat i la cohesió social. Davant la necessitat d’oferir una proposta àmplia d’activitats extraescolars que beneficiï el màxim d’infants i joves del municipi, s’elabora un catàleg conjunt d’activitats per part de les AMPA de Manlleu. El curs 2017-2018 és el segon que es duu a terme aquesta iniciativa, ja que Manlleu és un dels 11 projectes pilot que acompanya l'Aliança Educació 360, amb el suport de la Diputació de Barcelona. La Comissió d’Extraescolars de primària i secundària,...

Projecte de ciutat per la cohesió social i l’èxit educatiu

La iniciativa de l’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”, conflueix amb l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat en la que estan compromesos els centres educatius, les entitats socioeducatives i l’ajuntament. El diagnòstic compartit entre tots els actors permetrà incidir en millorar les oportunitats educatives per a tothom. Amb el convenciment que un major vincle entre temps lectiu i no lectiu fomentarà la cohesió social i incrementarà el rendiment escolar.

Vols estar al dia de les darreres novetats d'EDUCACIÓ360. Educació a temps complet?