Fathia Benhammou, nova directora de l’Aliança Educació 360

08 Juliol 2019

Relleu_Educació360
Relleu_Educació360
  • Benhammou pren el relleu de Carles Barba que ha dirigit l’impuls de la iniciativa en els seus dos primers anys de vida
  • El canvi en la direcció, motivat per la jubilació de Carles Barba, va associat al desenvolupament d’una nova etapa del projecte que vol desplegar i connectar els actius que ha generat la fase d’arrencada 
  • En aquest període, més de 200 ajuntaments, xarxes, entitats i centres educatius s’han incorporat a l’Aliança, s’han impulsat i acompanyat 70 projectes en clau  Educació 360, s’han elaborat propostes de política municipal i de reorganització d’horaris, s’han impulsat recerques i eines de coneixement i s’ha iniciat la construcció de l’Aliança arreu de Catalunya

Balanç molt positiu de la primera etapa

Les tres institucions impulsores de la iniciativa, la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, destaquen l’extraordinària acollida que ha tingut la proposta, especialment entre els ajuntaments, les entitats comunitàries de diversos àmbits, els centres educatius i els professionals que s’ocupen de l’educació des de diferents posicions i perspectives.

Carles Barba explica que “en aquests moments,  ja son 210 institucions, xarxes d’entitats i professionals, centres educatius i organitzacions diverses que s’han incorporat a l’Aliança i s’han compromès a impulsar l’Educació 360 en el seu propi àmbit. Això vol dir que la proposta connecta i dona resposta a les necessitats identificades pels agents educatius”.

D’aquesta primera etapa es poden destacar cinc assoliments principals:

  • La construcció d’un relat que planteja un canvi profund en la concepció de l’educació

L’Educació 360 ha posat al damunt de la taula la necessitat de caminar cap un model d’educació equitatiu, que integra i connecta temps, espais, agents i aprenentatges diversos. Les persones s’eduquen i aprenen en tots els temps i espais de la seva vida i és per això que cal fer-ho col.laborativament, cercant la igualtat d’oportunitats i la inclusió i a partir dels itineraris personalitzats. Aquests relat s’ha compartit amb els principals actors de la comunitat educativa i social, els partits polítics i l’administració pública. La imatge afortunada de l’Educació 360 il·lustra la visió holística i d’ecosistema educatiu que incorpora.

  • L’impuls i acompanyament de més de 70 projectes del país en clau 360

Aquests projectes han estat liderats per ajuntaments, entitats comunitàries i escoles i instituts. Les experiències pilot municipals en onze territoris amb el suport de la Diputació de Barcelona, i les Crides Comunitats que eduquen i Centres Educatius 360, liderades per la Fundació Jaume Bofill, amb el suport de la FMRP. Aquestes experiències han permès cercar noves respostes a necessitats educatives, millorar els projectes existents en clau 360 i s’han pogut modelitzar per tal de replicar-los i escalar-los.

  • La generació de coneixement, recerca i eines per l’impuls de l’Educació 360

En aquests dos anys s’han elaborat guies metodològiques i d’orientació sobre com impulsar projectes d’Educació 360 des de diversos lideratges. S’ha sistematitzat coneixement en forma de models en l’àmbit municipal Competències per a la vida en el lleure educatiu o propostes pel que fa a les arts musicals i escèniques i l’educació. També s’ha impulsat el primer Anuari de l’Educació 360 i l’Informe de costos i finançament de les activitats. Finalment, s’han construït eines i prototips per impulsar l’Educació 360 i Guies de projectes Comunitaris 360.

  • Elaboració de propostes de política pública i d’organització dels horaris educatius

Amb motiu de les eleccions municipals, des de l’Aliança s’ha elaborat de forma col.laborativa, un Document de propostes de política municipal Educació 360  que s’ha presentat al partits polítics per tal que despleguin en l’àmbit municipal una estratègia educativa potent i transformadora en clau educativa.

D’altra banda, i amb el lideratge de la Fundació Jaume Bofill i la FMRP, s’ha elaborat una Proposta de reorganització d’horaris educatius dels nois i noies i de les escoles i instituts per tal de fer possible una educació per a tothom, sense exclusions més connectada i saludable a primària i a secundària.

  • Construcció de l’Aliança Educació 360 arreu de Catalunya

S’han realitzat dues jornades anuals de tota l’Aliança amb espais d’intercanvi, debat i reflexió. També s’han impulsat jornades territorials a Salt, Lleida i Tortosa  que han generat l’articulació de Xarxes territorials de l’Aliança a les Comarques gironines , Terres de Lleida i Terres de l’Ebre  així com desenes de jornades de tipus local a diversos municipis.

També s’ha realitzat actes i jornades específiques especialment dirigides i participades pels ajuntaments, o per àmbits temàtics com l’educació en el lleure. S’han desenvolupat espais de formació amb 150 tècnics d’ajuntaments per tal de donar eines per l’impuls de l’Educació 360 i també amb 100 responsables d’entitats comunitàries.

S’han generat espais i canals de comunicació com son la web educacio360.cat  els butlletins digitals de caràcter mensual i la presència en xarxes socials i mitjans de comunicació.

Un nou perfil per una nova etapa

Fathia Benhammou és una persona amb una llarga i sòlida trajectòria professional en l’àmbit de l’educació i del món social. Ha estat mestre a l’escola infantil, educadora amb adolescents, dirigent d’organitzacions del tercer sector i  activista compromesa amb dels drets de les dones i de les persones immigrades.

En els darrers vuit anys ha estat directora de l’àrea de programes i membre de l’equip directiu de la Fundació Jaume Bofill.

El relleu coincideix amb la jubilació de Carles Barba que expressa, en el seu comiat, que “estem de sort,  doncs s’incorpora a la direcció de l’Aliança, una persona plenament coneixedora del projecte i amb un perfil  personal i professional molt complert, “del tot 360“.

Fathia Benhammou pren el relleu de la direcció de l’Aliança Educació 360 en un moment de bona salut del projecte i sobretot per impulsar una nova etapa  amb grans perspectives i  moltes energies incorporades.

Aquesta nova etapa vindrà caracteritzada per l’impuls de projectes d’Educació 360 a molts municipis de Catalunya amb el lideratge del nous ajuntaments i també per la incorporació en els Centres Educatius i en les entitats comunitàries de la mirada 360 i de les connexions entre els agents diversos de la comunitat.

Amb els nous i recents constituïts Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals la nova etapa de l’Aliança Educació 360 promourà les connexions dels diversos àmbits temàtics amb l’educació del país, estendre l’Aliança a tot Catalunya i es proposa contribuir a posar a disposició de tot el territori aquelles eines, formació,  acompanyament  i espais d’intercanvi i formació per tal que l’Educació 360 esdevingui una realitat arreu.

Fathia Benhammou ha declarat davant la nova responsabilitat: “Articular un ecosistema d’aprenentatge connectat que garanteixi les oportunitats educatives per tothom, només és possible gràcies  a l’experiència i energia del món local, dels centres educatius i de la comunitat educativa en general. Sense la implicació de tots els agents i el seu compromís amb la millora educativa no podríem fer avançar l’educació en clau 360. Dirigir l’Aliança i poder contribuir a aquest repte és un privilegi que assumeixo amb molta il·lusió.”