La Diputació de Girona s’adhereix a Educació 360

06 Abril 2019

Jornada_Girona_2019_b
Jornada_Girona_2019_b
  •  En la celebració del primer any de la xarxa territorial de les comarques gironines, el projecte compta amb l’adhesió de la Diputació de Girona i 11 ajuntaments d’arreu de les terres gironines
  •  La Jornada Anual d’Educació 360 a les comarques gironines, ha aplegat una setantena de representants de centres educatius, ajuntaments i entitats de les terres de Girona
  •  Durant el seu primer any, Educació 360 ha acompanyat a una desena de municipis gironins a incorporar la mirada 360
  •  D’entre els reptes d’aquest 2019, accentuar la implicació activa dels centres educatius, vincular etapes educatives com la formació d’adults i el 0-3 i seguir impulsant l’Educació 360 des del nous ajuntaments i assolir una major implicació del departament educació

La jornada anual d’Educació 360 a les comarques gironines, celebrada dissabte 6 d’abril a La Vall d’en Bas, ha evidenciat el suport institucional que està rebent el projecte al territori. Aquesta mateixa setmana, com ha anunciat la coordinadora de la xarxa territorial d’Educació 360 a les comarques gironines, Marina Valladares, la Diputació de Girona s’ha adherit a la iniciativa, fet que l’Aliança Educació 360 valora com un pas molt important per l’impuls d’aquest nova mirada educativa a terres gironines.

11 ajuntaments formen part de l’Aliança

Actualment, l’Aliança Educació 360 compta amb l’adhesió en ple o junta de govern d’11 ajuntaments: Salt, Celrà, Palafrugell, Palamós, Girona, Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Sils, Olot, La Vall d’en Bas i Ripoll, que s’ha sumat la darrera setmana.

Jornada Anual Comarques Gironines 2019

Acompanyament i impuls de projectes

Carles Barba, director de l’Aliança Educació 360, ha assegurat que “estem fent història, en l’impuls d’una nova educació des del territori. Demanem que els nous ajuntaments incorporin l’Educació 360 als seus plans d’actuació municipals”. Per a l’alcalde de La Vall d’en Bas, Lluís Amat, “l’aliança ens fa més forts i l’educació més lliures”.

Durant el primer any de recorregut, la xarxa territorial de comarques gironines ha realitzat accions d’acompanyament en la major part d’aquests municipis. A partir de trobades de la comunitat educativa (centres educatius, famílies, entitats) i els i les tècniques municipals, s’ha ajudat a orientar i definir objectius i propostes a desenvolupar a cadascun dels territoris per tal d’incorporar la mirada 360.

En aquest sentit, és especialment rellevant el procés realitzat al municipi de Palafrugell, on s’ha col·laborat en el disseny i execució d’un procés participatiu, en què tots els agents educatius del municipi han decidit les necessitats, prioritats i propostes educatives a realitzar a curt i mig termini. També s’han realitzat processos semblants a Celrà i a Sant Julià de Ramis.

Al municipi de Salt, s’ha dut a terme una experiència pilot. Aquesta, sumada a la recent aprovació del Pla Educatiu de la vila de Salt, que inclou un apartat d’Educació 360, ha permès la realització d’intervencions de millora educativa tant en l’espai del migdia dels centres educatius del municipi, com en el programa d’activitats extraescolars “Juguem?”.

D’altra banda, al llarg d’aquests mesos, s’ha tutoritzat projectes, des de la perspectiva Educació 360, i s’ha avançat amb temes clau com el temps educatiu del migdia i els projectes compartits d’activitats extraescolars. També s’ha iniciat el treball entorn els horaris escolars i educatius, la dinamització amb les famílies i la promoció d’activitats per adolescents i joves a partir de la seva participació. D’altres línies d’actuació, ha estat l’impuls de taules i xarxes de coordinació d’activitats educatives i culturals, la generació de la cooperació educativa dins d’una zona territorial i la lluita contra les desigualtats socio-educatives i la segregació escolar.

Reptes per al proper 2019

Els reptes plantejats per aquest 2019, com diu el coordinador de la xarxa territorial d’Educació 360 a les comarques gironines, Albert Quintana, passen per “accentuar la implicació activa dels centres educatius, donar cabuda a nous àmbits i vincular altres etapes educatives com l’educació d’adults i el 0-3”. Un altre repte important és el de continuar “impulsant E360 des del nous ajuntaments i assolir una major implicació del departament d’Educació i la Diputació Girona”.

Experiències d’Educació 360

Durant la jornada celebrada avui, els participants han pogut conèixer de primera mà experiències d’Educació 360 de les comarques gironines i d’arreu del país. S’han   presentat les següents bones pràctiques:

  • L’escola arrelada a l’entorn: un treball en xarxa de tota la tribu. Mireia Vilalta i Núria Guàrdia. Escola Dr. Robert. Camprodon

 L’objectiu principal del projecte és treballar per l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la cohesió social, buscant recursos reals per treballar en la igualtat d’oportunitats. Es basa en 4 eixos fonamentals:

  • Èxit acadèmic per a tots i totes
  • Adhesió al sistema educatiu
  • Confort de tots els estaments
  • Justícia i sensació de justícia en el repartiment d’ajuts

El projecte s’emmarca dins la filosofia d’escola i està plasmat en el projecte educatiu de centre i hi consta com a apartat específic de projecte d’escola. Compta amb la col·laboració real de la comunitat educativa (escola, AFA, ajuntament) i també amb la implicació de diferents agents i entitats del territori: Restauradors de la Vall de Camprodon, la Mancomunitat, empreses de la Vall, Associació de finques rústiques de la Vall de Camprodon, Creu Roja, Càritas, voluntariat, clubs esportius… fent una veritable xarxa i actuant com a Tribu.

  • La xarxa d’escoles per l’equitat. Aaron Fortuny, director de l’escola Josep Dalmau Carles. Magda Campistrol, directora de l’escola Santa Eugènia. Girona. Beth Riera, directora de l’Escola Àgora.

L’entorn de la ciutat de Girona aplega un conjunt de barris de població nouvinguda que s’aglutinen principalment a la perifèria. Això suposa que, en aquests barris de l’entorn de Girona, s’hagi començat a veure la necessitat de compartir l’educació que es duu a terme als nostres centres educatius amb les famílies i amb l’entorn.

Les cinc escoles que formen part dels barris de Can Gibert- Santa Eugènia i Sant Narcís han engegat diferents iniciatives encaminades a dinamitzar les famílies dels centres. El curs 2017-18 es va iniciar el projecte de “Famílies guia” amb el suport d’una educadora de la Fundació Ser.Gi i amb els agents dels Serveis Socials de cada barri. Aquesta iniciativa va dirigida a les famílies nouvingudes que no coneixen l’entorn i necessiten el suport d’algú que els guiï en els primers passos. A les cinc escoles es va fer una formació per tenir unes famílies referents que serien les encarregades de guiar a les famílies nouvingudes.

Durant aquest curs les famílies guia han començat el projecte amb famílies guiades, ensenyant-los tot el funcionament de l’escola, els serveis del barri, gestionant temes de salut, etc. Al Claustre de cada escola hi ha una persona referent per gestionar aquest treball amb les famílies guies i guiades.

 El projecte té per objectiu refermar el teixit juvenil de Marianao, generant espais on els i les joves es capacitin, es formin i se’ls acompanyi a experimentar oportunitats per personalitzar les seves experiències participatives i educatives, creant consciència crítica i compromís social amb el seu barri i entorn. Els joves contribueixen a la seva comunitat a través de la participació i dinamització, alhora que s’afavoreix el procés maduratiu dels joves. Tots els processos del projecte de participació juvenil van destinats als i les joves d’entre 15 i 25 anys.

 Al Lluçanès, amb dispersió geogràfica i poca població, la coordinació de recursos, el treball en xarxa i la coresponsabilitat dels agents és la clau per al desenvolupament de projectes educatius, i en tenim diversos exemples: les activitats extraescolars compartides entre les AMPA, la proposta d’Estiu inquiet i d’Esport inquiet per als adolescents i, com no, l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.

 El repte és, mitjançant la dinamització d’accions que connecten l’escola amb l’entorn (Programa Nexes), possibilitar una vinculació més forta de les famílies amb l’escola (Projecte Tàndem família-escola), la continuïtat entre les activitats lectives i no lectives (Programa Extraenllaç), així com la proposta d’un lleure socioeducatiu de qualitat i de proximitat (suport a les entitats de lleure, patis oberts i espai educatiu de menjador amb activitats artístiques).

El punt fort de la proposta rau en l’acompanyament tècnic des de la proximitat del treball conjunt i la implicació de l’entorn socioeducatiu de la comunitat escolar, amb un lideratge compartit entre la direcció i el personal docent, les famílies i les entitats de l’entorn.