Juguem?

17 Desembre 2018

Fundació Atenea

El XEJ, la Xarxa d’Esplais Juguem, es porta a terme al municipi de Salt, al Gironès. Tot i que anteriorment ja s’havia dut a la pràctica, des del setembre del 2018 s’ha recuperat amb una visió més global del procés educatiu del infant. D’aquesta manera s’ha repensat per tenir en compte tots els agents educatius que formen part de l’aprenentatge diari de l’infant, i s’hi han pogut incorporar diferents conceptes apresos durant les sessions formatives d’Educació 360. L’equip impulsor està format per professionals de Fundación Atenea amb col·laboració amb la tècnica del Projecte Juguem? de l’Ajuntament de Salt. Pel què fa els agents de la comunitat educativa que s’hi han sumat, són:

 • Escoles de Primària de Salt
 • Famílies dels infants que participen a l’activitat
 • Serveis Socials
 • Entitats i associacions
 • Associacions de veïns i veïnes
 • Extraescolars
 • Referents religiosos

Fundación Atenea i l’Ajuntament de Salt han treballat conjuntament per a poder portar a terme el projecte. A partir d’aquí, i durant el procés de validació, s’ha fet el contacte amb la resta d’agents que s’involucren, d’una manera o altra, al projecte. Actualment ja s’ha començat a treballar amb l’Escola El Pla, les famílies dels infants que participen a l’activitat, l’associació de veïns i veïnes del barri on es treballa, algunes entitats culturals del municipi i els referents d’algunes extraescolars que es realitzen a Salt. Es continua treballant per a crear lligams amb la resta dels agents.


Descarregar

Pel què fa el procés que s’ha seguit per a reformular el projecte cal remarcar que ens van semblar molt interessants les idees que es van presentar d’altres països, però que tot i ser molt engrescadores, no són factibles en el context on nosaltres treballem ja que el volum d’infants que necessiten un seguiment dels seus itineraris personalitzats és molt elevat.
Si bé amb al XEJ s’aposta per tenir en compte les necessitats individuals dels i les participants, en el context on treballem no és possible comptar amb diferents mentors/es que s’encarreguin de fer un seguiment dels itineraris individuals dels infants ja que ens hem d’adaptar als recursos econòmics dels quals disposem. En aquest sentit, els recursos econòmics creiem que és una barrera en la que xoquem i xocarem any rere any. Per a portar a terme projectes com els presentats per l’organització es necessiten molts recursos econòmics i la majoria d’entitats que treballem en el sector vam estar d’acord en què sense aquests recursos moltes de les idees no es podrien portar a terme.
Durant l’última sessió, on s’havia de crear el prototip, vam començar pensant nous projectes que poguessin encaixar dins el que ja fèiem al territori, però no ho vèiem viable pel volum de feina que això comporta i el nombre de professionals que som. Va ser llavors quan, gràcies a l’ajuda d’una companya d’un altre projecte, vam veure que no havíem de buscar a fora sinó a dins. El setembre començàvem un projecte que fa temps s’havia portat a terme, però s’havia parat: era aquest projecte el que s’havia de millorar, fer-li un gir, donar-li un enfocament 360:el XEJ.
En aquest sentit, doncs, pensem que el fet que hi hagués altres professionals d’altres projectes allà ens va ajudar a definir l’estratègia i el prototip. La resta han estat moments d’anàlisi, de reunions internes i de moltes pluges d’idees fins a arribar a una que no només complís els objectius d’educació 360, sinó que també fos viable per començar-la el setembre.
Així doncs, el XEJ és un espai per a nens i nenes de primària on un dia a la setmana compten amb un suport educatiu per a reforçar continguts escolars i un segon dia a la setmana realitzen un treball per projectes que ells i elles mateixes han escollit. A més, durant el projecte hi intervenen associacions culturals del municipi, es donen a conèixer les diferents extraescolars que es porten a terme a Salt, es col·labora amb activitats de les associacions de veïns i veïnes i es crea xarxa amb els diferents agents educatius que formen el dia a dia delsinfants.
Però, per què vam escollir aquest projecte? Des del “Juguem? Als patis i a les places”, a l’hivern es va detectar la necessitat d’un espai on els nensi nenes poguessin no nomésrealitzar un reforç escolar, sinó també treballar aspectes de caràcter emocional i d’autonomia personal a través del joc. Així, la idea inicial era tornar a engegar el XEJ com un espai on un dia es realitzessin activitats més lúdiques, treballant per projectes que els mateixos infants haguessin escollit; i un segon dia es realitzessin activitats més de suport educatiu i utilitzant també jocs didàctics, d’estratègia, de memòria, cooperatius, etc. per desenvolupar el llenguatge, la paciència, les relaciones interpersonals i, en definitiva, el creixement personal de cadascú. Va ser a través de les sessions formatives d’Educació 360 que es va anar un pas més enllà i es va veure la necessitat de connectar els infants amb els diferents agents educatius partícips del seu procés d’aprenentatge: escola, família, comunitat (entitats, referents religiosos, serveis socials, altres extraescolars…).
Actualment, per tal de connectar els diferents agents, l’objectiu és coordinar-se amb l’escola periòdicament, estar en contacte amb serveis socials, acostar les extraescolars i entitats als infants, convidar a l’espai les famílies dels infants per a participar de les activitats i apropar-nos als referents religiosos i a les associacions de veïns i veïnes per a treballar accions de manera conjunta a través del joc. Així doncs, els principals beneficiaris són els infants de 6 a 12 anys, però també les seves famílies i la comunitat en general. Actualment, el XEJ compta amb dos grups:

 • Grup 1. De 1r a 3r de primària. 20 places.
 • o Dilluns a l’Escola El Pla de 17h a 19h.

 • Treball perprojectes.
 • o Dimecres al local de barri Àngel Guimerà de 17h a 19h.

 • Estudi assistit a través del joc.
 • Grup 2. De 4rt a 6è de primària. 20 places.
 • o Dimarts a l’Escola El Pla de 17h a 19h.

 • Treball per projectes.
 • o Dijous al local de barri Àngel Guimerà de 17h a 19h.

 • Estudi assistit a través del joc.

Com les sessions d’Educació 360 ens han ajudat a millorar el projecte? Tenint en compte la formació rebuda vam adonar-nos que calia fer més xarxa, implicar més agents i que es corresponsabilitzessin més actors en el projecte. I és així com pensem que els projectes es poden reformular: no cal crear-ne de nous, sinó millorar el que ja s’està portant a terme per donar-li una visió 360 on es tingui en compte la globalitat de l’educació de l’infant.