Crida de Currículums de Ciutat: una oportunitat per connectar i potenciar les experiències educatives

16 Juny 2023

Laura Segarra Sánchez, mestra i investigadora en desigualtats educatives

Durant el mes de maig deu territoris han compartit un procés únic d’acompanyament, intercanvi de coneixement, capacitació i mentoria amb la voluntat de fer créixer i optimitzar les propostes de cada territori en el desenvolupament de marcs de competències compartits. L’objectiu de les sessions que es van dur a terme els passats dies 5, 11 i 18 de maig va ser inspirar, orientar i acompanyar en el repte de dissenyar un pla de treball que permetés desplegar un Currículum de ciutat, un marc de competències compartit que ens permet articular millor el nostre ecosistema educatiu i oferir més i millor oportunitats a tots els infants i joves.

En aquesta ocasió, hi van participar una varietat representativa de diferents territoris amb característiques ben diverses com ho són la seva distribució geogràfica, la seva mida, l’entorn o l’estat d’articulació del seu ecosistema educatiu. Els equips que hi van participar també representaven diferents entitats, com ara Ajuntaments, un Consells Comarcal, un Institut Municipal d’Educació o una fundació educativa.

En aquestes sessions ens plantejàvem: Com desenvolupar un Currículum de ciutat per convertir el nostre territori en un gran espai d’aprenentatge? Com reconèixer i acreditar formalment els aprenentatges adquirits fora de l’escola? Com consensuar amb els agents educatius els estàndards de qualitat? Com avaluar i mesurar l’experiència d’aprenentatge? Com construir una xarxa d’agents i un catàleg ric d’activitats?

Per respondre aquests interrogants, el procés d’aprenentatge va constar de 3 sessions de capacitació en què es va comptar amb diferents eines, dinàmiques i experiències tant internacionals com locals per activar els coneixements dels diferents participants i amb la Mar Cano i l’Oriol Ripoll, experts en disseny i dinamització de laboratoris.

Tres sessions amb persones expertes i experiències destacades

Els objectius de la primera sessió van crear un clima de confiança i vinculació entre els participants, conèixer i familiaritzar-se amb el marc de competències, repensar la significativitat del Marc de Competències i dissenyar els primers reptes relacionats amb la creació del Currículum de Ciutat.

Per fer-ho vam comptar amb les intervencions internacionals de Claire Cardwell i Dani Adams, dues referents en l’àmbit educatiu fora escola a l’Ajuntament de Doncaster, Regne Unit. Ens van presentar el procés que segueixen per reconèixer i acreditar les competències desenvolupades en les diferents activitats que s’ofereixen fora escola. L’objectiu que persegueixen és el d’unir l’ecosistema educatiu i empresarial i construir així, estratègies per assegurar que s’està oferint una formació diversa adreçada a les necessitats reals del territori.

Tot seguit, es van realitzar diferents dinàmiques per reflexionar sobre quin sentit podria tenir el Marc de Competències 360 per cadascun dels territoris a través de l’eina de Marc de Competències d’aprenentatge per a un currículum de ciutat, l’eina d’autodiagnosi Consolidem els ecosistemes educatius 360 i la foto del mateix ecosistema. La sessió va concloure amb la definició dels primers reptes relacionats amb la construcció del currículum de ciutat.

La segona sessió de capacitació tenia com a objectius indagar i reflexionar sobre els marcs de competències locals com a eina que garanteix la qualitat i equitat, reflexionar sobre quines polítiques concretes i oportunitats d’aplicació permetria activar el currículum de ciutat i traçar horitzons per ampliar l’aprenentatge i el recorregut educatiu de tots els joves i els infants.

La sessió va començar analitzant l’eina de suport i autoavaluació Com millorar la qualitat de les activitats educatives del fora escola. En aquest espai ens vam preguntar: Què és la qualitat? Per què ens és útil? Quin impacte té? Què passaria si els criteris de qualitat donessin uns resultats ineficaços? Aquestes espai ens va permetre reflexionar sobre el Marc de Comptències, que haviem estat treballant a la jornada anterior, en el qual un dels seus objectius era garantir la qualitat de les activitats educatives. A continuació, per activar els coneixements sobre oportunitats d’aplicació del currículum es van realitzar diferents Cafès d’aprenentatge tant locals com globals. Aquesta dinàmica perseguia l’objectiu de conèixer les realitats dels diferents territoris i reflexionar sobre els reptes locals. Finalment, va tenir lloc el Festival d’Aprenentatges, un espai dividit en tres sessions en les quals es va realitzar:

  • Una entrevista a Moisés Esteban-Guitart i Edgar Iglesias Vidal, experts en la personalització de base comunitària.
  • Un moment per a una història narrada per David Roco, director de l’Escola Prat de la Riba de Reus, sobre l’experiència local de la prescripció de les activitats de fora escola des dels centres educatius.
  • L’experiència internacional de la mà de, Tyler Samstag, director d’innovació pedagògica de la Allegheny Intermediate Unit. En aquest espai vam conèixer els Remake Learning Days, uns festivals d’aprenentatge internacionals que promouen pràctiques d’aprenentatge atractives, rellevants i equitatives.

La darrera sessió, la tercera, perseguia com a objectius descobrir quines oportunitats d’aplicació oferia el marc de competències i com les estaven desenvolupant alguns territoris. Per descobrir-ho es van realitzar 3 tallers que van ser la continuació del Festival d’aprenentatges de la 2n sessió.

  • En el primer, vam debatre sobre què eren les microcredencials i com les podríem aplicar. També es van presentar diferents pràctiques inspiradores que actualment estaven treballant amb microcredencials com Cities of learning o European Badge Alliance.
  • En el segon taller la Sonya Christensen, directora de participació i inclusió de la Children’s University, ens va presentar el cercador que han creat relacionat amb un marc de competències propi lligat amb les microcredencials.
  • Es va realitzar un taller conjunt en format de taula rodona, dinamitzat per la Marta Requeno, cap de projecte del Passaport Edunauta, i 4 participants de la crida de diferents territoris. L’objectiu era el de presentar diferents característiques de la implementació del Passaport Edunauta, un model propi de passaport d’aprenentatge de l’Aliança Educació 360, que ja estan implementant 29 territoris.

Finalment, la sessió va concloure amb l’elaboració del predisseny del pla de treball que guiarà el procés de construcció dels marcs dels currículums competencials de cada territori.

Aprenentatges per a tota la comunitat 360

A mode de resum, aquestes sessions ens van permetre en primer lloc, conèixer el marc de competències i establir l’ecosistema educatiu com bases del procés. En segon lloc, reflexionar en com el marc de competències es relaciona amb la qualitat educativa. A continuació vam veure totes les oportunitats d’aplicació com ara els festivals d’aprenentatge, el passaport Edunauta, les microcredencials, la personalització de base comunitària, la prescripció des dels centres, els cercadors… Finalment, amb tot aquest bagatge vam situar aquest aprenentatges en el nostre territori, reflexionant sobre l’estat actual, quin repte tenim i com podem fer servir un marc de competències compartit per abordar-lo.

Per tal que qualsevol municipi o organització que ho vulgui pugui començar a articular el seu ecosistema al voltant d’un marc de competències compartit, tots els recursos i publicacions que es van utilitzar en les diferents sessions de capacitació ja estan disponibles a la pàgina web.