El 2019 amb quatre accents: centres educatius, política pública, evidència i creixement territorial

06 Febrer 2019

balanç_educacio360
balanç_educacio360
 • Afrontem el 2019 amb quatre accents: situar l’Educació 360 a la política municipal, a escoles i instituts, impulsar recerques per enriquir i consolidar els projectes 360 i créixer arreu de Catalunya
 • Un any després de la presentació de l’Aliança, hi ha 120 institucions adherides i 40 experiències acompanyades arreu de Catalunya

L’Aliança Educació 360 va plantejar, en el marc de la Jornada Anual, quatre grans reptes pel 2019: que els nous ajuntaments i els centres educatius incorporin la mirada de l’Educació 360, dotar d’evidència científica les propostes en clau 360 i estendre’s territorialment arreu de Catalunya.

L’Educació 360, als plans d’actuació municipal dels nous ajuntaments

Amb la perspectiva de les properes eleccions municipals, l’Aliança insta als candidats municipals i als nous Ajuntaments a incorporar l’Educació 360 en els seus programes i plans d’actuació i a fer-ne un eix estratègic pel proper mandat.

Per a estimular aquest procés, es farà un seguiment dels plans d’actuació municipal que integrin l’Educació 360. A més, s’impulsarà un pla de formació i acompanyament per a ajuntaments i entitats per a facilitar la posada en marxa de noves iniciatives. També s’elaboraran guies i recursos per l’impuls de projectes comunitaris i municipals dirigits a aquests col·lectius.

Les 36 mesures elaborades per l’Aliança i presentades el darrer mes de setembre han aconseguit una gran acceptació entre les forces polítiques catalanes. En la seva intervenció, Rafael Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, va afirmar que “avancem cap a un nou model de país i que, en aquest context, és imprescindible que els nous ajuntaments incorporin l’Educació 360, als seus plans municipals d’actuació”.

120 institucions adherides i 40 experiències acompanyades arreu de Catalunya

Durant la jornada, es va fer balanç del primer de l’Aliança Educació 360. El seu director, Carles Barba, va explicar que “120 ajuntaments, centres educatius i entitats formen ja part de la iniciativa. També, les 40 experiències que, com a Aliança, s’han acompanyat, al llarg del 2018, a diversos municipis del país”.

En l’àmbit municipal s’han desenvolupat projectes pilot a 11 territoris, que han dut a terme iniciatives centrades en:

 • Construcció col·lectiva de l’Aliança en un municipi
 • Connexió d’educació, la cultura i la comunitat
 • Promoció d’oportunitats educatives pels adolescents fora de l’horari escolar
 • Articulació de l’Educació 360 en un territori amb municipis petits
 • Organització de propostes d’extraescolars per a tothom al municipi
 • Promoció d’un temps de migdia educatiu i saludable

En l’àmbit de les comunitari, s’ha mentoritzat 30 projectes d’entitats que han treballat amb administracions, centres educatius i d’altres agents per a resoldre reptes com el de l’equitat, la personalització de l’aprenentatge o l’oferta integral d’activitats en horari no lectiu.

Centres Educatius 360

Un dels objectius del 2019 és impulsar i acompanyar pràctiques educatives d’Educació 360. Per aquest motiu, durant la Jornada Anual, es va presentar la crida Centres Educatius 360 a les escoles i instituts catalans perquè presentin projectes, en aquesta línia. Els reptes que es plantegen a la crida “Centres Educatius 360” són:

 • Connectar espais i temps lectius i no lectius, incorporant el temps de migdia, les extraescolars o els casals d’estiu al projecte educatiu de centre.
 • Connectar el dins i fora de l’escola, promovent itineraris d’aprenentatge personalitzats dels i acompanyant i orientant als alumnes i a les seves famílies.
 • Connectar l’escola amb l’entorn, obrint els centres educatius a la comunitat: biblioteca escolar, patis…

En aquest sentit, Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, va animar als diferents agents educatius: mestres i professors i agents comunitaris a treballar de forma coordinada. Gargallo va explicar que “el que cal als centres educatius per avançar és adequar els temps als objectius pedagògics, generar entorns flexibles d’aprenentatge, oferir un currículum equilibrat i renovar i flexibilitzar l’estructura organitzativa”.

L’Anuari de l’Educació 360 i l’informe sobre costos i finançament

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, va explicar que un dels objectius principals del 2019 és crear coneixement i recerques que ajudin a aquest canvi de model, a fer-lo més ric i sòlid. Segons Palacín, “ens interessa tenir dades, evidència científica per saber com ha de ser una activitat per ser el més rica possible, des del punt de vista educatiu. Ens interessa que el que funciona en un lloc estigui sistematitzat perquè es pugui aplicar a d’altres llocs”.

Així doncs, al llarg del 2019, s’elaboraran i presentaran informes i recerques de coneixement que permetran conèixer la realitat de l’Educació 360 a casa nostra per a poder seguir avançant en la seva concreció. Entre d’altres projectes, s’elaborarà el primer Anuari d’Educació 360 i l’informe sobre costos i finançament per determinar que és el que representa actualment, a nivell econòmic, la implementació d’aquest nou model i qui n’ha d’assumir els costos.