Confiança, xarxa, equitat i lideratge: així veuen l’Educació 360 els seus protagonistes

05 Febrer 2019

Jornada_Anual_Balanç_destacada
Jornada_Anual_Balanç_destacada

La jornada “L’Educació avança en clau 360” va atreure 800 persones de 145 municipis catalans

Conceptes com la confiança, el lideratge compartit, la capacitat política de generar projectes de llarg termini, la construcció d’una xarxa horitzontal i l’equitat es van repetir al llarg dels sis espais de debat, celebrats a la Jornada Anual d’Educació 360.

Espais 360

En aquests espais, representants d’escoles, instituts, d’entitats, i tècnics i regidors d’ajuntaments, van compartir i posar en comú les experiències impulsades, en àmbits i territoris molt diversos.

Es van abordar temes com l’impuls de l’Educació 360 en territoris amb municipis petits, la connexió de la cultura, l’educació i la comunitat, la generació d’oportunitats educatives pels adolescents, més enllà de l’horari lectiu… En tots els casos, el treball realitzat va ser transversal, ja que hi van intervenir agents educatius molt diversos.

En tots ells, hi va haver un clar consens entorn als reptes de l’Educació 360: el necessari treball en xarxa, la transversalitat, la connexió de recursos, l’equitat per garantir oportunitats educatives per a tothom, un lideratge polític que generi projectes de continuïtat en el territori, la coordinació, la confiança entre els diferents agents educatius… Pots consultar aquí el resum complet d’aquest bloc.

120 institucions adherides i 40 experiències acompanyades arreu de Catalunya

Durant la jornada, es va fer balanç del primer de l’Aliança Educació 360. El seu director, Carles Barba, va explicar que “120 ajuntaments, centres educatius i entitats formen ja part de la iniciativa. També, les 40 experiències que, com a Aliança, s’han acompanyat, al llarg del 2018, a diversos municipis del país”.

L’Aliança Educació 360 planteja dos grans reptes pel 2019: que els nous ajuntaments i els centres educatius incorporin la mirada de l’Educació 360. Accedeix a tota la informació sobre les fites del 2018 i els reptes del 2019.

Centres Educatius 360

Durant la Jornada, es va presentar la crida a les escoles i instituts catalans perquè presentin projectes en clau 360. Mireia Mas, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, va descriure què és una escola i institut 360 i va explicar quins són els reptes que es plantegen a la crida “Centres Educatius 360”:

  • Connectar espais i temps lectius i no lectius, incorporant el temps de migdia, les extraescolars o els casals d’estiu al projecte educatiu de centre. Afavorir l’equitat promovent la participació en activitats després de l’escola.
  • Connectar el dins i fora de l’escola, promovent itineraris d’aprenentatge personalitzats dels i acompanyant i orientant als alumnes i a les seves famílies: Aprenentatge Servei, itineraris socioeducatius, mesures d’acompanyament…
  • Connectar l’escola amb l’entorn, obrint els centres educatius a la comunitat: biblioteca escolar, patis… i afavorir la participació de l’alumnat en la vida social i cultural del territori.

En aquest sentit, Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, va animar als diferents agents educatius: mestres i professors i agents comunitaris a treballar de forma coordinada. Gargallo va explicar que “el que cal als centres educatius per avançar és adequar els temps als objectius pedagògics, generar entorns flexibles d’aprenentatge, oferir un currículum equilibrat i renovar i flexibilitzar l’estructura organitzativa”.

L’Educació 360, als plans d’actuació municipal dels nous ajuntaments

Amb la perspectiva de les properes eleccions municipals, l’Aliança insta als candidats municipals i als nous Ajuntaments a incorporar l’Educació 360 en els seus programes i plans d’actuació i a fer-ne un eix estratègic pel proper mandat. Les 36 mesures elaborades per l’Aliança i presentades el darrer mes de setembre han aconseguit una gran acceptació entre les forces polítiques catalanes.

En la seva intervenció, Rafael Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, va afirmar que “avancem cap a un nou model de país i que, en aquest context, és imprescindible que els nous ajuntaments incorporin l’Educació 360, als seus plans municipals d’actuació”.

L’Aliança es proposa estimular aquest procés i farà un seguiment dels plans d’actuació municipal que integrin l’Educació 360. A més, s’impulsarà un pla de formació i acompanyament per a ajuntaments i entitats per a facilitar la posada en marxa de noves iniciatives. També s’elaboraran guies i recursos per l’impuls de projectes comunitaris i municipals dirigits a aquests col·lectius.

L’Anuari de l’Educació 360 i l’informe sobre costos i finançament

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, va explicar que un dels objectius principals del 2019 és crear coneixement i recerques que ajudin a aquest canvi de model, a fer-lo més ric i sòlid.

Així doncs, al llarg del 2019, s’elaboraran i presentaran informes i recerques de coneixement que permetran conèixer la realitat de l’Educació 360 a casa nostra per a poder seguir avançant en la seva concreció. Entre d’altres projectes, s’elaborarà el primer Anuari d’Educació 360 i l’informe sobre costos i finançament per determinar que és el que representa actualment, a nivell econòmic, la implementació d’aquest nou model i qui n’ha d’assumir els costos.

Aprenentatges connectats: l’experiència de Chicago

En clau internacional, la jornada va comptar amb la Conferència de Sana Jafri, cap de programes de Chicago Learning Exchange. Amb una llarga trajectòria de connexió d’aprenentatges en una ciutat, Jafri va exposar la importància de posar els infants i joves al centre de l’aprenentatge, de crear itineraris personalitzats, on els joves puguin decidir els seus interessos. Jafri va fer també una crida a mirar-nos els un als altres per a treballar conjuntament per l’educació.

La cap de programes de la Chicago Learning Exchange va participar també del posterior diàleg amb Jordi Collet, professor de sociologia de l’educació de la Universitat de Vic, Moisès Esteban, director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona i Mònica Nadal, directora de Recerca de la Fundació Jaume Bofill. Pots consultar aquí més informació sobre la intervenció de Sana Jafri