La troca: escola comunitària

17 Desembre 2018

Associació educativa i cultural FORMES

La Troca és una escola comunitària de formació permanent de persones joves i adultes que pretén garantir el dret a l’educació al llarg de la vida i l’intercanvi de coneixements des d’una vessant intergeneracional i intercultural. A través de l’accés gratuït als nostres cursos i formacions volem possibilitar que tots i totes les participants puguin actualitzar i ampliar coneixements i aptituds per millorar el seu desenvolupament personal, social, professional o de ciutadania activa. Volem crear un espai accessible a tothom i exible, adaptat a les necessitats i les circumstàncies de la gent del barri, i amb especial atenció a les persones i col·lectius que es troben en situació de desavantatge a l’hora d’interactuar a la societat. El nostre és un model participatiu, col·laboratiu, cogestionat per l’Administració, les entitats del territori i les persones que participen en el projecte.

Coneixedores per l’experiència en feines prèvies de les limitacions i esgotament del model vigent en aquestes àrees, partim de la premissa que totes les persones participants han de tenir un paper actiu en el seu procés formatiu i no una relació jeràrquica entre “formador/a” (qui sap) i “alumnat” (qui no sap). Com armava el pedagòg brasiler Freire, referent en educació de persones adultes: “tothom sap alguna cosa i tothom té alguna cosa a aprendre”. I afegim la dimensió comunitària al projecte per tal d’afavorir la inclusió i la cohesió social, aportant i enfortint el teixit social ja existent a Sants, generant vincles amb les entitats, serveis i administració locals.

La creença que compartim sobre que qualsevol edat és bona per aprendre i que tots i totes sabem alguna cosa que podem compartir, juntament amb la certesa que bona part dels aprenentatges que anem adquirint en el nostre dia a dia es realitzen fora de l’aula i que molts es donen de manera informal, ens porta a la ferma idea que calen sistemes nous per a que aquest procés diferenciat d’ensenyament-aprenentatge es doni. La convicció que el coneixement i els processos d’aprenentatge han de ser accessibles a persones de totes les classes socials i grups culturals, persones amb capacitat d’agència per intercanviar i compartir els coneixements adquirits ens dóna la idea de que el nostre projecte sigui un pont entre aquests grups. Volem que La Troca permeti i propicii la trobada intergeneracional i multicultural i que els i les participants ( en paper de formadors/es i/o d’aprenents ) gaudeixin del procés d’aprenentatge com a procés col·laboratiu, d’acompanyament i de desenvolupament personal.

Partim de la premissa que la creació d’un espai que permeti l’aprenentatge a partir de la participació i la implicació de la comunitat suposarà una millora de la qualitat democràtica del territori; on tots i totes les participants fan d’agents educatius aportant el seu saber.