Sis escoles de Sant Andreu impulsen conjuntament aprenentatges dins i fora l’escola

06 Setembre 2018

Educació_360
Educació_360

200 mestres de sis escoles i instituts de Sant Andreu van celebrar un claustre conjunt per definir la seva vinculació amb la comunitat.

L’objectiu d’aquest gran claustre comunitari va ser reflexionar sobre com enfortir la relació dels centres amb el teixit associatiu del barri al qual pertanyen i generar aprenentatges compartits dins i fora les aules. Convençuts que s’educa a tot arreu: a l’escola, la plaça, la biblioteca… les sis escoles aposten pel disseny d’itineraris que permetin a l’alumnat seguir aprenent fora de l’horari lectiu, segons les seves necessitats i interessos.

Tot plegat es duu a terme, dins el marc del projecte +Educació Sant Andreu, del qual formen part l’Escola La Maquinista, l’Escola Molí de Finestrelles, l’Escola L’Esperança, l’Escola Baró de Viver, l’Institut-escola el Til·ler i l’Institut Doctor Puigvert.

+Educació Sant Andreu és una de les iniciatives que formen part de l’Aliança Educació 360 i que participen de la crida Comunitats que Eduquen , que estant elaborant prototips, en clau de connexió d’escola i entorn. Durant el claustre, es van exposar les línies que defineixen l’Educació 360 i el paper de +Educació en el procés d’elaboració de noves experiències d’aprenentatge.

Passaport de la Universitat del Temps Lliure

La peça clau d’aquest projecte és el Passaport de la Universitat del Temps Lliure. Es tracta d’un gran catàleg que conté les activitats gratuïtes que es fan als diferents equipaments del barri: centres cívics, biblioteques, ateneus… per a facilitar la participació dels infants a la tarda i el cap de setmana. Està en constant ampliació. Quan un alumne decideix participar-hi, se li entrega un passaport de cartró que se segella degudament cada vegada que completa una activitat.

A final de curs, se celebra un acte de graduació i són els docents qui s’encarreguen d’animar a les famílies perquè hi participin.