Projecte socioeducatiu Biblioteca Bon pastor

17 Desembre 2018

Projecte Socioeducatiu de la Biblioteca Bon Pastor

El repte: La biblioteca Bon Pastor és un equipament públic de proximitat que pertany al Consorci de Biblioteques de Barcelona. L’any 2005, en la seva voluntat d’adaptar-se a les necessitats del territori, va incorporar un educador social a la seva plantilla, per treballar els hàbits bàsics de convivència i civisme dins la biblioteca, així com per donar eines als treballadors per oferir un bon servei als nostres usuaris; naixia el Projecte Socioeducatiu. Tretze anys més tard aquest projecte va més enllà “d’educar” a usuaris i treballadors. Actualment treballem per generar oportunitats, mitjançant l’educació, a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives, en l’aprenentatge, d’accés a la informació, etc. L’institut-Escola El Til·ler està en un important moment de transformació (canvi de nom, canvi d’escola a Institut-escola, canvi de projecte educatiu, etc.) i des de la Biblioteca volem formar part d’aquesta transformació perquè entenem que l’educació 360 permetrà als infants del Til·ler tenir més i millors oportunitats socioeducatives.

És per això que dins la “Crida Comunitats que Eduquen” ens hem marcat el repte de connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal i el no formal impulsant la col·laboració entre els diferents actors, en aquest cas, l’Institut-Escola el Til·ler, els mediadors de la comunitat gitana del projecte Transforma’t i la Biblioteca.


Descarregar

L’anàlisi: Detectem que en els programes que oferim dins el Projecte Socioeducatiu no participen els infants més vulnerables del territori; la majoria d’aquests estan escolaritzats a l’Institut-escola El Til·ler. I se’ns plantegen dues oportunitats dins el territori. Per una banda, l’escola està en un procés de transformació en el que veu el treball en xarxa indispensable i, per una altra banda, un projecte de mediadors amb la comunitat gitana s’instaura al barri, Transforma’t. Aquests mediadors poden esdevenir clau per arribar a les famílies ja que l’AFA de l’escola encara no està prou consolidada, però en aquest grup de mediadors sí trobem famílies dels infants del Til·ler.

La inspiració: La Crida ens ha permès aturar-nos i reflexionar sobre el nostre paper dins la comunitat i com podem millorar, participar en la formació i compartir experiències. Ens ha servit d’inspiració pel nostre projecte actual però també de cara a generar nous projectes en un futur.

Enumerem alguns inputs inspiradors:
– Una oferta experiencial: estem oferint activitats atractives? Actualment la neuroeducació ens diu que l’experimentació i l’emoció són factors clau per l’aprenentatge, així que la
nostra oferta d’activitats s’ha de reformular des de la diversió, l’acció i l’experimentació dels participants.
– Sense famílies no hi ha transformació: a la Biblioteca tenim molta experiència de treball conjunt amb els centres educatius, en part donades les dificultats d’arribar a les famílies.
La xerrada de la Mireia Mas ens va fer veure que invertir en mares era invertir en infants i l’experiència de la Fundació SER.GI evidencia que no és impossible i ens serveix de model.
– Claustres educatius (no docents): fa molts anys que fem educació més enllà de l’horari lectiu però ara toca connectar aquest temps, acreditar els aprenentatges que fan a la biblioteca perquè a l’escola pugui ser reconegut i personalitzar l’aprenentatge i seguiment socioeducatiu dels infants (amb coordinacions per tractar casos individuals escola-serveis socials-biblioteca). Totes aquestes tasques esdevenen canvis clau per millorar el nostre projecte.
– Sistematització: millorar els sistemes d’indicadors i d’avaluació i crear una sistematització en la col·laboració biblioteca-escola ens facilitaran la implementació i l’expansió del Projecte. Un punt fort de qualsevol projecte 360 és persistir en el temps. Nosaltres ho podem garantir sempre i quan millorem la sistematització consolidant així el Projecte.

La proposta: Dins l’horari lectiu, la Biblioteca fa una intervenció integral a tots els nivells educatius del centre adaptant-se a les necessitats i característiques dels alumnes. Es tracta del Projecte Til·lectors. L’objectiu transversal d’aquest és donar a conèixer als infants la Biblioteca com Espai Amic, i crear vincle entre l’equip i els alumnes.

La comunitat de petits vindrà setmanalment a fer descoberta lectora, treballant els temes proposats pel claustre mitjançant els contes, amb l’objectiu de potenciar el gust pels llibres i la lectura i ampliar el seu vocabulari.
Comunitat de mitjans (primer cicle de primària i 4rt) també passaran setmanalment per la Biblioteca, cada grup per dur a terme activitats de dinamització lectora i reforçar les habilitats de
lectoescriptura. Aquestes dinàmiques estaran dirigides per un tallerista extern donada la complexitat del perfil dels infants, sovint amb retard maduratiu en lectoescriptura, però amb la participació activa de l’equip de la Biblioteca, per tal de treballar els objectius transversals.

Amb la comunitat de grans i els alumnes de 1r i 2n d’ESO programem activitats periòdiques de dinamització lectora, mínim una visita al mes, així com programes específics (5è de primària,
participació en el campionat Firts Lego League, com equip de Biblioteca – Escola, es tracta de l’únic projecte de robòtica que fa l’escola; 6è de primària, participació en el projecte conjunt BiblioServei de Dinamització Juvenil-Escola “Següent Pas”, aquest programa té com objectiu que els alumnes mitjançant la fotografia facin una reflexió sobre el seu canvi de cicle i coneguin els recursos per a joves del territori; 1r i 2n d’ESO, participació en el projecte Debat a Bat, aquest programa te l’objectiu de fer reflexionar sobre diversos temes socials als adolescents mitjançant dinàmiques amb àlbums il·lustrats).

Fora de l’horari lectiu, la Biblioteca ha transformat les activitats que ofereix, amb l’assessoria del claustre, a les necessitats dels infants, deixant de banda els projectes de suport als deures, ja que no en tenen, per oferir activitats experiencials i lúdiques amb la filosofia d’aprendre mentre ens divertim junts. El claustre coneix l’oferta i ens deriva als infants que consideren poden beneficiarse més de cada programa. Aquí és on entren els mediadors de la comunitat gitana del projecte Transforma’t, donada la dificultat per arribar a les famílies. La Biblioteca també es compromet a informar als professors de la participació dels alumnes en aquestes activitats per tal que aquests puguin fer seguiment i els infants sentin reconeguda la seva participació en les activitats de la comunitat en tots els àmbits. La comunicació directa entre Biblioteca i tutors esdevé un punt clau dins el Projecte. En el cas dels adolescents, la integradora social de l’escola és qui fa l’acompanyament d’aquests a les activitats de la Biblioteca.

Programar el claustre d’inici de curs a la Biblioteca i amb la participació dels mediadors de Transforma’t és un acte simbòlic però molt significatiu pel Projecte Socioeducatiu.

Reflexió: esdevenir aliat en l’educació dels infants més vulnerables és l’objectiu que ens hem marcat. Però sabem que és ambiciós i impossible d’assolir si no és en xarxa i en aliança amb l’escola i amb les famílies. Sovint els canvis més significatius en els projectes no es donen per ampliacions de pressupost, tot i que van molt bé, si no per l’ampliació de les mirades sobre aquest projecte.

Sumant agents multipliquem resultats.