El Passaport Edunauta a l’escola: una eina per connectar i dinamitzar els aprenentatges més enllà de l’escola

18 Gener 2024

Les escoles tenen un paper de baula dins del programa en l’acompanyament als infants per la descoberta d’aprenentatges més enllà de l’escola a partir de fórmules diverses.

El Passaport Edunauta és un programa d’educació 360 que ofereix als infants del territori seguir aprenent en múltiples moments i espais. Els nens i nenes reben un Passaport que els permet accedir a activitats diverses que es troben dins un catàleg construït col·lectivament entre les entitats del territori. Dins d’aquest aquest ecosistema local d’agents amb potencial educatiu i eines de treball hi ha una figura que té un paper destacat i que fa de connector per potenciar aquests aprenentatges: les escoles.

Les escoles són una peça puntal per al programa especialment per la seva proximitat als infants, la possibilitat d’acompanyar-los en aquesta descoberta. El Passaport Edunauta esdevé un recurs modular i adaptable a les necessitats del professorat que pot emprar els diversos recursos i estratègies de treball, aquí en van algunes idees:

El rol universalitzador per garantir l’entrega a tots els infants del territori

Un dels moments més rellevants del programa és l’entrega del passaport als nens i nenes. Aquest és el tret de sortida del programa per a iniciar-se en la descoberta de noves activitats. L’escola és un lloc idoni per a esdevenir aquest punt de partida i central del Passaport Edunauta als territoris. El seu paper és clau per a garantir que tots els infants reben aquest document i que pugui arribar a casa. Un cop feta aquesta entrega els docents poden anar ampliant el treball i que el programa esdevingui un recurs complementari per a treballar amb els infants.

Informar sobre les activitats i contribuir a la motivació dels nens i nenes

A principis de mes, a les aules dels territoris on s’impulsa Passaport Edunauta, els infants esperen amb ganes veure i descobrir el catàleg d’activitats per conèixer quines activitats poden realitzar als equipaments i entitats del seu territori. En el foment d’aquest interès hi contribueixen indubtablement aquesta estona que dediquen els professors i professores a comentar i veure les activitats que es proposen. Aquesta descoberta conjunta resulta efectiva per a engrescar de forma gradual als infants. Aquestes propostes permeten enfortir el paper dels infants dins el grup classe a través de propostes entretingudes on donen un paper als infants per a explicar quines activitats han fet, quines activitats recomanen als altres o fins i tot generar espais de participació conjunta entre ells.

Treballar a l’aula amb continguts del Passaport Edunauta les competències transversals

El Passaport Edunauta també ofereix al professorat un conjunt de materials diversos amb una proposta d’activitats àmplia per a dinamitzar l’acció tutorial. Aquestes propostes van des de materials per a conèixer el programa i les competències transversals que s’expliquen a través dels 9 super poders a materials més aprofundits amb activitats concretes. A la vegada el relat del programa i la seva gammificació permet construir propostes educatives relacionades dins de l’aula.

Una oportunitat per a construir espais de treball intercentres educatius

El programa és també una oportunitat per a treballar conjuntament amb el professorat dels diversos centres educatius d’un mateix territori. Molts territoris aposten per aprofitar espais de trobada o generar-ne de nous per a treballar entre els docents. Aquestes són una bona oportunitat per a conèixer l’eina, generar noves idees de treball, aprendre dels altres i generar noves sinèrgies amb resultats positius en la construcció de vincle.

El repte acompanyar el treball en família i agents socioeducatius

Els resultats del programa apunten a que el professorat que fa un ús del recurs per a treballar amb les famílies fan una valoració positiva de l’eina. Aquesta és una eina útil per acompanyar el seguiment amb les famílies, la recomanació d’activitats concretes per a l’infants.

Un dels reptes és poder seguir construint un treball per a coordinar el treball amb agents socioeducatius per a poder reforçar un acompanyament més global especialment als infants que presenten una major situació de vulnerabilitat.

Les escoles són un dels motors del programa del Passaport Edunauta per a començar a treballar l’equitat i l’accés i les possibilitats que ofereix l’eina permet fer un treball adaptable i gradual a les necessitats.