L’acció tutorial des del Passaport Edunauta: la prescripció d’activitats d’aprenentatge fora escola

21 Maig 2021

Oriol Roca – Cooperativa +Educació.

Oriol Roca – Cooperativa +Educació

El Passaport Edunauta s’ha implementat a 14 territoris de Catalunya durant el curs 20/21 amb la participació de 7.000 infants i la implicació de gairebé 100 escoles de primària que han descobert el valor del passaport edunauta com a eina d’acció tutorial per a la connexió entre els temps i espais educatius, el dins i fora escola, implicant al mateix alumnat i a les seves famílies.

En el desplegament del projecte les escoles han estat clau com a node territorial, com a connectores de les oportunitats educatives del seu entorn i actuant com a prescriptores de l’eina a infants i famílies. Per a fer-ho, les vàrem convidar a explorar els diferents materials preparats per a centres educatius i a anar augmentant progressivament la seva implicació i acompanyament a alumnat i famílies, oferint-los el mateix passaport com una eina que podien integrar al seu projecte educatiu. És arran d’aquest treball conjunt i a partir de la presentació del passaport a diferents escoles que una idea va anar prenent forma: implementar el passaport des de les escoles no només per afavorir l’equitat i garantir l’accés de tots els alumnes sinó, també, per reforçar l’acció tutorial.

Aquesta idea va comptar des d’un bon inici amb la complicitat de moltes escoles que volien anar més enllà, que no es conformaven amb el que havien fet sempre, que volien ampliar la idea d’escola més enllà de les quatre parets i que estaven tipes de protocols de seguretat, grups confinats i dificultats d’aquesta maleïda pandèmia. Amb aquesta empenta ens vam posar en marxa: vam començar a dissenyar i a treballar activitats del Passaport Edunauta a l’aula des de la tutoria!s afrontar-los no és una opció sinó una necessitat. Amb aquesta empenta ens posem en marxa: comencem a pensar i a treballar activitats del Passaport Edunauta a l’aula!

El Passaport Edunauta com un connector tutorial

La proposta per a l’acció tutorial ha estat que el Passaport actués com a connector dels aprenentatges de dins i fora l’aula. En aquest sentit es va proposar a les tutores i tutors de les escoles participants en el projecte que utilitzessin l’eina periòdicament en funció del seu pla de treball tutorial i que ho fessin des d’una perspectiva tant grupal com individual. Així, el Passaport i els elements que el componen han esdevingut un material conegut per infants i famílies des del primer moment.

La tutora o el tutor han treballat amb l’eina física del passaport diferents propostes per fer a l’aula amb el seu alumnat a través d’un “kit” d’activitats per a l’acció tutorial, així com mitjançant propostes d’activitats per explorar en el fora escola, apropant-los-hi els catàlegs d’activitats d’entitats i equipaments locals del mateix projecte i compartint-los-hi propostes d’activitats per fer a casa.

Tot al voltant del marc competencial que proposa el Passaport Edunauta, que rep el nom de superpoders edunautes, i que es basa en 9 de les competències transversals curriculars de l’educació primària: la creativitat, la curiositat, la resolució de problemes, la perseverança, l’autonomia, l’autoregulació, la comunicació, l’empatia i el treball en equip. Tutores i tutors s’han convertit, doncs, en les persones que han validat algunes d’aquestes activitats en el marc de l’aula i que han segellat els passaports del seu alumnat.

El projecte ha focalitzat aquest treball tutorial amb el Passaport des de 4 àmbits fonamentals:

  • Àmbit competencial: es tracta de posar al centre el marc de competències del Passaport Edunauta, els 9 superpoders. La tasca dels tutors i tutores és explicar els superpoders i acompanyar l’alumne a conèixer i desenvolupar els seus punts forts i de millora en aquestes competències transversals. En aquest sentit el “kit” d’acció tutorial compta amb:

Mòdul 1: Escape room virtual i presentació del passaport
Activitat pensada per fer tant a l’aula a nivell online i en petit grup, com virtualment i individualment a casa davant de possibles confinaments del grup classe. Ambientat en l’univers edunauta l’alumnat descobreix la naturalesa de cada superpoder a través d’activitats divertides i capacitadores. És un complement ideal per a presentar el passaport a l’aula de manera lúdica i es combina amb una activitat d’autoconeixement en la que a través d’una rúbrica de competències cada infant pot conèixer a quin nivell té els seus superpoders edunautes i es pot preparar per augmentar-los amb les següents activitats a l’aula i en el fora escola.

Mòdul 2: Sessions d’activitats durant l’espai de tutoria
Conjunt de 9 sessions per fer a l’aula amb l’objectiu que l’alumnat reconegui les 9 competències i prengui consciència que es poden treballar i, per tant, millorar. En cada una de les activitats el tutor o tutora hi troba una descripció i materials per dur-les a terme i en les que l’alumnat haurà d’afrontar un repte concret en cada una d’elles. Aquest repte s’identitifca amb un dels superpoders i un cop finalitzada l’activitat el tutor o tutora pot debatre amb l’alumnat quins sabers, habilitats i superpoders creuen que han mobilitzat. Un cop feta l’activitat se segella a l’aula el nou superpoder en el passaport de cada infant. Les sessions són les següents:

• M’ESTIMO – Autoregulació: Jo sóc Edunauta!
• COMUNICO – Comunicació: Jo parlo Edunauta.
• EXPLORO – Curiositat: Qui? Què? Quan?
• EXPERIMENTO – Resolució de problemes: La màquina increïble!
• PARTICIPO – Treball en equip: I això com ho fem?
• IMPLICO – Empatia: Oi que m’entens?
• CREO – Creativitat: El monstre que porto a dins.
• SOMIO – Perseverança: I tu com ho fas?
• DECIDEIXO – Autonomia: Tots som Edunautes!

Mòdul 3. Prescripció a infants i famílies
A part de totes les activitats per a fer amb l’alumnat i del mateix Passaport Edunauta, el projecte també anima a tutors i tutores a desenvolupar una tasca de prescripció d’activitats educatives. Per a fer-ho tenen a la seva disposició un full informatiu per a les famílies que l’alumnat també s’endú a casa i que explica com funciona el projecte (catàleg d’activitats, segellat del passaport, el paper de les famílies acompanyant als infants en aquest viatge d’aprenentatge, descoberta, connexió i creixement, etc.), on s’expliquen les competències o superpoders edunautes i en el que els tutors tenen un espai de recomanacions per a les famílies amb el nivell de competències que atresora el seu fill o filla i amb una proposta per fer activitats de descoberta dels superpoders edunautes que el projecte posa a la seva disposició. També s’anima als tutors que aquesta tasca de prescripció es potenciï a les reunions amb les famílies, tant individuals com grupals, sobretot abans dels períodes de vacances com l’estiu.

  • Àmbit de personalització dels aprenentatges: des de la tutoria es “recepten” activitats en el fora escola d’acord amb els interessos dels infants i a través del mòdul que ja hem comentat. D’aquesta manera contribuïm a fer que cada infant pugui construir el seu itinerari personalitzat d’aprenentatge, i que aquests siguin més significatius perquè responen a activitats que tria l’alumne en funció del que més li motiva. Per fer-ho cal comptar amb un ventall d’activitats ampli en el fora escola que el projecte proporciona fruit del lideratge dels equips impulsors de cada municipi (ajuntaments, consells comarcals, xarxes d’escoles, entitats comunitàries, etc.) en forma de catàleg.
  • Àmbit de connexió comunitària: el catàleg d’activitats del Passaport Edunauta es construeix de forma comunitària amb entitats, serveis i equipaments territorials. L’ecosistema educatiu de l’entorn entra en joc i treballa per oferir un ventall d’activitats ric i divers pel que fa a temàtiques i aprenentatges, i des de la tutoria es fomenta el coneixement dels espais d’aprenentatge territorials. Per cosir i connectar el dins i fora escola es potencia, per exemple, que algunes entitats o serveis de fora escola puguin participar en alguna sessió tutorial proposant alguna activitat concreta i donant-se a conèixer.
  • Àmbit famílies: el Passaport Edunauta també connecta la tutoria amb les activitats quotidianes que es fan a casa. Es proposa un catàleg d’activitats per fer a casa que apodera la família com a agent educatiu de primer ordre. Col·laborar amb les tasques domèstiques, cuinar una recepta, o disfressar-se i fer un espectacle en família es reconeixen com a activitats d’aprenentatge en què els infants també recullen superpoders. Els tutors animen als infants a explicar i registrar aquestes activitats al seu passaport i les validen, connectant, d’aquesta manera, aprenentatges escola – fora escola i àmbit familiar i tancant el cercle d’espais i temps educatius.

L’acció tutorial pot canalitzar a través del Passaport Edunauta el treball en aquests àmbits i actuar com a node connector entre l’educació del dins i fora escola, donant sentit i coherència als itineraris d’aprenentatge de l’alumnat. Es tracta d’una proposta flexible, adaptable i amb un munt de capes de millora i possibilitats, oberta a la creació de noves activitats i iniciatives que s’hi puguin vincular i a les necessitats i particularitats de cada territori que ho impulsa.

L’acció tutorial amb el Passaport Edunauta és una realitat i esperem que segueixi engrescant als centres educatius d’educació primària per fer créixer l’Educació 360 arreu.