Lideratge i treball col·laboratiu al municipi: formació per a ajuntaments

27 Octubre 2018

Formació_ajuntaments_Educació_360
Formació_ajuntaments_Educació_360

El lideratge ha de ser de tipus distributiu, relacional… una combinació de modèstia i de fortalesa/valentia, enlloc de lideratges heroics”. Així definia Quim Brugué, director científic del Campus Cohesió i Compromís Social de la UdG, com ha de ser el paper de lideratge dels ajuntaments, en clau d’Educació 360.

Quim Brugué va participar en la quarta sessió de formació adreçada als ajuntaments que desenvolupen experiències pilot, en el marc de l’Educació 360. En aquesta ocasió, la trobada es va centrar en el lideratge i treball col.laboratiu. Segons Brugué, les organitzacions han de ser capaces de construir una organització prou intel·ligent “entenent la intel·ligència com el resultat d’un treball col·laboratiu, d’un abordatge des de diferents mirades. D’aquesta forma, passem de la jerarquia a la xarxa”.

Gestió de xarxes

Com s’impulsa el lideratge col·laboratiu? Amb la gestió de xarxes, del treball conjunt entre tots el agents per abordar un problema complex, amb participació ciutadana, transversalitat dins les mateixes institucions i un govern multinivell que promogui la col·laboració interinstitucional.

Quim Brugué va explicar que per a gestionar les xarxes és necessari “generar confiança, construir una visió conjunta i impulsar instruments que permetin a tots els agents treballar plegats. És imprescindible establir uns objectius participats, compartits i prioritzats”. També cal disposar d’estructures i processos, creant espais d’aprenentatge col·lectiu que funcionin de forma complementària als propis de l’administració.

En aquest procés de construcció de les xarxes, “hi ha 3 moments: l’establiment dels costos-beneficis per a cadascun dels participants (en una fase d’inici), el coneixement dels agents educatius i el reconeixement mutu com a interlocutors (fase de desenvolupament) i el convenciment que som compatibles (en la fase de consolidació de la xarxa”.

Adolescències 360

En aquesta quarta sessió formativa, l’ajuntament de Granollers va exposar el seu programa Adolescències360. Francesc Reverter, tècnic d’educació i infància i Antoni Cobos, tècnic de joventut de l’ajuntament de Granollers, van explicar com l’Educació 360 els està ajudant a nivell de governança i de treball col·laboratiu.

Amb l’objectiu de vincular els joves a la vida social i cultural del municipi es van definir els impactes que volien aconseguir i es va construir un instrument d’avaluació. “La capacitat d’escolta, voluntat de canvi, la forma de treballar amb els joves i posar en contacte temps i espais educatius diversos, claus del programa”.

Formació per ajuntaments, en clau Educació 360

Fins ara, s’han dut a terme quatre seminaris temàtics dirigits als ajuntaments pilot d’Educació 360. Les temàtiques tractades han estat: la transversalitat educativa a l’ajuntament, l’avaluació i resultats dels projectes, les estratègies d’equitat i els lideratges i treball col.laboratiu. Es realitzaran tres nous seminaris. El proper serà el 13 de desembre, adreçat a parlar sobre les connexions dels aprenentatges.

Els ens que fan pilotatges són Manresa, L’Hospitalet de Llobregat, Manlleu, Castellbell i el Vilar, Sabadell, Granollers, els consorcis del Llucanès i de Badalona Sud, el Moianès, El Prat de Llobregat i Salt, l’única població de fora de la demarcació de Barcelona.

Vols assistir als tallers?

Paral·lelament a aquests seminaris, també s’estan celebrant tallers per ajuntaments de la província de Barcelona, interessats en l’Educació 360. Els propers tindran lloc el 15 i 22 de novembre a la Diputació de Barcelona. En aquestes sessions, introductòries a l’Educació 360, es parla sobre el marc conceptual i es desenvolupen sessions pràctiques, on els ajuntaments identifiquen els seus propis reptes,  als seus municipis.