Espai educatiu Trinitat Nova

17 Desembre 2018

Institut escola Trinitat Nova

Ens vam inscriure a la crida Educació 360 amb l’objectiu d’assolir el repte d’apropar els recursos de l’entorn i connectar-los amb els interessos i motivacions dels infants i joves per a construir
itineraris educatius més rellevants. Després del procés de capacitació i reflexionant amb diferents agents del territori vam definir un repte més concret per al nostre projecte:

Com podem crear una proposta educativa integradora i d’alt valor educatiu fent que infants i joves (i tots els veïns i veïnes de Trinitat Nova) connectin interessos i motivacions amb els recursos del territori i així enfortir la cohesió social i l’aprenentatge de la comunitat?


Descarregar

El setembre del 2017 es va posar en funcionament el nou institut escola Trinitat Nova (ieTN), un equipament obert al barri, que pren el relleu de dues escoles de primària i l’institut de secundària per crear un sol projecte pedagògic.

La confluència de la nova proposta d’institut escola afavoreix la remodelació dels centres i la construcció d’equipaments socioeducatius com una biblioteca / mediateca comunitària (espai de trobada, aula audiovisual, mediateca de memòria històrica…), un espai polivalent (espai de circ, dansa i plató audiovisual) i una proposta educativa singular a l’entorn de les arts audiovisuals que enriqueixen l’institut escola però que també donaran servei fora de l’horari lectiu.

L’espai educatiu Trinitat Nova és una proposta, oberta a totes les famílies del barri, que vol crear espais i experiències educatives fora de l’activitat docent possibilitant compartir i construir objectius amb la comunitat.

Per tal de portar a terme i coordinar aquestes propostes, dins de l’equip directiu hi ha una persona que té l’encàrrec de coordinar l’acció educativa comunitària. A més, tenim la sort de comptar amb un dinamitzador comunitari dins de l’ieTN. Aquestes dues persones, juntament amb l’equip de coordinació, han estat l’equip impulsor del projecte.

També hem comptat amb l’opinió, les propostes i la complicitat d’entitats i serveis de Trinitat Nova i altres entitats educatives de la ciutat. Especialment, ens agradaria destacar aquelles que són de Trinitat Nova i amb les quals estem en contacte i construïm el projecte: el cau de la Trini, la Llar d’infants l’Airet i l’escola bressol municipal de TN, el Casal infantil, Grup de percussió de Bruixes i bruixots, el club de futbol sala Trinitat Nova, l’Ateneu Popular de Nou Barris, l’arxiun històric, l’Associació de veïns i veïnes, la Taula Oberta de TN i el casal de barri Som La Pera.

Quan vam començar el projecte ens vam marcar els següents objectius:

1. Construir i compartir objectius educatius amb la comunitat.
2. Crear una proposta integradora i coherent on alumnes, famílies, altres infants i joves del barri i veïns esdevinguin i se sentin protagonistes.
3. Enfortir la cohesió social i l’aprenentatge de la comunitat.

El procés d’educació 360 ens ha permès reflexionar sobre tots els projectes i activitats que havíem començat el curs passat, ajudant a millorar-los i a enfortir-los. També ens ha permès escoltar noves experiències i dades de recerca que ens ajudaran a ajustar el que fem i ens ofereixen pistes de cap a on ha d’avançar el projecte.

La solució ideada ens permet definir l’espai educatiu Trinitat Nova com un:
● Espai de trobada per a les famílies de Trinitat Nova. Oferim espais de trobada familiar dins del programa organitzat per la Taula de Criança de TN i oferim espais de trobada dins l’aula i l’escola amb els infants i les mestres
● Espai de lleure educatiu. A Les tardes de l’espai desenvolupem activitats amb el Casal Infantil de Trinitat Nova i amb el projecte Vozes. Dissabtes l’espai acull el cau de la Trini. Agrupament escolta de recent creació que té ubicada la seva seu dins l’Espai Educatiu. Durant els períodes de vacances escolars es realitzen casals i campaments urbans Baobab.
● Espai d’activitats esportives i activitat física. Desenvolupem activitats obertes a tots els infants i joves del barri amb la col·laboració del Club de Futbol Sala Trinitat Nova i el CEEB
● Espai de comunicació i cultura audiovisual. Dins del projecte singular de centre especialitzat en comunicació i cultura audiovisual, s’ofereixen propostes de formació i  realització als joves del barri
● Espai de biblioteca comunitària i acció cultural. La biblioteca es va obrint com un espai on realitzar propostes culturals i de participació, aquest projecte ampliarà l’oferta amb els nous equipaments que entraran en funcionament el curs 18/19
● Espai de formació permanent. Programem classes de català per adults
● Espai obert a les entitats i propostes del barri. Les entitats poden utilitzar l’espai per fer activitats, com per exemple el taller de percussió de le Bruixes i bruixots de la Trinitat Nova o les activitats del Club futbol sala de Trinitat Nova.
● Espai de circ i dansa. En col·laboració amb l’Ateneu de Nou Barris es realitzen diverses activitats de circ
● Espai d’implicació educativa. A través de projectes d’Aprenentatge i Servei, l’alumnat de l’ESO realitza projectes amb diferents entitats que tenen un impacte al territori.

Com a reflexió final volem destacar que la crida ens ha permès endreçar i reflexionar sobre tot el que havíem començat a fer des del curs passat com a centre de nova creació. El procés de capacitació de la crida ens ha donat eines per a poder reflexionar sobre la realitat que ens envolta i buscar alternatives a les dificultats que ens envolten. També ens ha donat l’oportunitat de compartir el projecte amb gents diversa que ens ha donat la seva visió i propostes de millora amb la vegada que hem pogut conèixer diverses propostes que s’estan duent a terme tant arreu de Catalunya com fora.

Per últim, voldríem destacar la importància de detectar molt bé les necessitats reals del territori i dels beneficiaris del projecte i el valor de preguntar i escoltar al barri i a la comunitat que envolta
el projecte.