EducArts

17 Desembre 2018

Mural_projecte_Educarts
Mural_projecte_Educarts

EducArTS Zona Nord és una iniciativa de Pla de Barris i es desenvolupa als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat de Barcelona. La seva gestió, adjudicada a través d’un concurs públic, és a càrrec de la Fundació L’ARC Música, a partir de l’experiència en projectes i programes d’arts escèniques per a la inclusió social de Xamfrà, centre socioeducatiu i artístic que aquesta Fundació té al barri del Raval de Barcelona des de fa 16 anys.

La mirada, des de la que duem a terme EducArtS és la d’una “temptativa” pedagògica, que es val de les arts escèniques com a eines socioeducatives, i que vol caminar cap a la millora de les oportunitats educatives dels infants i joves d’aquests barris. EducArtS va començar a desplegar-se el mes d’octubre de 2017, d’entrada en franges d’horari lectiu, en tots els cicles de les quatre escoles públiques d’infantil i primària de la Zona Nord. Des del 2018 incorpora, també EducArtS, l’escola concertada de Zona Nord i l’Institut Picasso.

El repte al que , d’entrada, EducArtS es plantejava afrontar, va partir de la demanda, per part dels centres educatius, de treballar l’acompanyament de l’estat emocional dels infants, per contribuir a la seva millora i per provenir-los d’eines per gestionar els conflictes. El segon repte demandat era el de contribuir a la millora de les competències lingüístiques i comunicatives d’aquests infants.


Descarregar

 

EducArtS, des d’un principi, contempla la implicació necessària de diferents agents de la comunitat educativa (el propi equip d’artistes-formadors que duen a terme els tallers, acompanyats de l’equip de coordinació, els equips directius i docents de les escoles. D’una manera progressiva es contempla i, de fet, està tenint lloc, l’ampliació d’agents del territori que s’impliquen i participen en el desplegament d’EducArtS (principalment educatius, socials i culturals) i de les famílies.

A partir del 2019, i en coordinació amb les  AFAS de Zona Nord, equipaments i entitats dels tres barris, s’inicia oferta de tallers artístics fora escola.

El repte d’EducArtS és: acompanyar, a través de les arts escèniques, a infants i joves de zona nord dins i fora escola, per contribuir a que es facin un projecte de vida propi i amb uns valors que vetllin pel bé comú.

La raó de plantejar-nos aquest repte té a veure amb la situació d’inequitat educativa i social d’aquest territori, en el que conflueixen diferents factors desencadenants de processos d’exclusió social. Caminar per assolir-lo demana permanència i constància en l’acció, demana partir del treball d’uns elements clau (des de la interpel·lació a la comunitat i des del preguntar-nos sobre el per a què el què, i per a qui eduquem), que involucrin la comunitat a diferents nivells, que de manera progressiva es coresponsabilitza com a agent educatiu (en una clara aposta per una mirada transversal, de 360º, on tot agent interpel·lat esdevé agent educatiu).

EducArtS duu a terme aquest acompanyament a través de la pràctica artística, on els diferents llenguatges són eines precioses d’accés a l’expressió emocional i estètica conjunta i compartida, que fa de la implicació personal, l’escolta, el respecte, la complementarietat i la cooperació, requisits necessaris i compartits per la voluntat individual i grupal, de viure una experiència estètica, que aporta bellesa i benestar a tothom que hi participa.