EducArts

02 Maig 2018

Fundació Xamfrà

EducArTS Zona Nord neix a partir d’un encàrrec de Pla de Barris i es desenvolupa als
barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat de Barcelona.
La mirada des de la que duem a terme EducArtS és la d’una temptativa pedagògica, que
es val de les arts escèniques com a eines socioeducatives, i que vol caminar cap a la
millora de les oportunitats educatives dels infants i joves d’aquests barris.
EducArtS va començar a desplegar-se el mes d’octubre de 2017, d’entrada en franges
d’horari lectiu, en tots els cicles de les 4 escoles públiques d’infantil i primària de la Zona
Nord.
El repte al que , d’entrada, EducArtS es plantejava afrontar, va partir de la demanda, per
part dels centres educatius, de treballar l’acompanyament de l’estat emocional dels
infants, per contribuir a la seva millora i per provenir-los d’eines per gestionar els
conflictes. El segon repte demandat era el de contribuir a la millora de les competències
lingüístiques i comunicatives d’aquests infants.


Descarregar

EducArtS, des d’un principi, contempla la implicació necessària de diferents agents de la
comunitat educativa. D’entrada, el propi equip d’artistes-formadors que duen a terme
els tallers a les escoles, acompanyats de l’equip de coordinació. Per altra, els equips
directius i docents de les escoles. D’una manera progressiva es contempla i, de fet, està
tenint lloc, l’ampliació d’agents del territori que s’impliquen i participen en el
desplegament d’EducArtS (principalment educatius, socials i culturals).
També val la pena posar de relleu el fet que, a partir d’octubre de 2018, EducArtS amplia
la seva intervenció, entrant en franges lectives a l’única escola concertada del territori i
amb als grups de 1r d’ESO de l’INS Pablo Picasso i estudia i projecta, conjuntament amb
entitats del territori, AFAS i joves dels barris, la futura oferta de tallers artístics fora
escola que es desplegaran a partir de gener de 2019.
Formar part d’un dels projectes seleccionats per la Crida de les Comunitats que
Eduquen, en el marc d’Educació 360, ens ha proporcionat un espai importantíssim de
reflexió sobre la pròpia acció que estem duent a terme.
L’accés al coneixement d’experiències d’Educació 360 va suposar-nos una primera
“sacsejada” que tenia a veure amb l’abast del repte que s’havia plantejat d’entrada.
Se’ns va eixamplar la mirada, en el sentit d’adonar-nos que els reptes demandats
inicialment necessitaven afrontar uns reptes previs, als que calia fer front per poder
avançar en la millora educativa pretesa.
Les jornades de treball amb altres companyes i companys d’altres projectes, els debats,
la tasca d’haver de sintetitzar necessitats, reptes, accions… van cristal·litzar en la sessió
amb mentors/es i facilitadors/es.
La necessitat de concreció del repte, necessitats, activitats, lideratges…recollides en el
canvas i en els documents treballats van fer-nos verbalitzar com enteníem, cadascuna
de nosaltres, el repte d’EducArtS i comprovar que el fet de compartir el llenguatge no
sempre és sinònims de compartir significats.
Ester Bonal
Estefanía Soler
educarts.zn@gmail.com 31/10/2018
A través de les preguntes del mentor es van generar les condicions necessàries per
compartir enfocaments i permetre que el significats s’acostessin i, a partir d’aquest
acostament, la tasca del facilitador va ser clau per reformular el repte, les necessitats,
oportunitats i els elements clau necessària per avançar en la direcció desitjada.
Tot i que, d’entrada, ens va costar situar-nos en com podíem connectar les experiències
i activitats de les jornades de treball de la Crida a la nostra realitat de projecte, a mesura
que va anar avançant el procés, i potser de la mà d’aquesta desorientació inicial, se’ns
va despertar la necessitat de reorientar-nos dins del projecte propi.
D’alguna manera, l’allau de rutes i possibilitats, de variables i models diversos
d’experiències d’Educació 360, ens van dur, de la desorientació inicial, al retrobament
del propi full de ruta, retrobament necessari per poder-lo mirar des d’un altre angle del
calidoscopi. És aquest gir de la mirada el que ens ha permès endinsar-nos en les arrels,
en les necessitats reals, que ben cuidades generen un tronc robust i necessari perquè
branques, fulles i fruits creixin amb la salut necessària i disseminin noves llevors.
Acompanyar, a través de les arts escèniques, a infants i joves de zona nord dins i fora
escola, per contribuir a que es facin un projecte de vida propi i amb uns valors que
vetllin pel bé comú, és el repte d’EducArtS.
La raó de plantejar-nos aquest repte té a veure amb la situació d’iniquitat educativa i
social d’aquest territori, en el que tenen lloc diferents factors desencadenants de
processos d’exclusió social.
Caminar per assolir-lo demana permanència i constància en l’acció, demana partir del
treball d’uns elements clau (amb la interpel·lació a la comunitat, amb el preguntar-nos
sobre el què, el per a què i per a qui eduquem), que involucrin la comunitat a diferents
nivells, que de manera progressiva es coresponsabilitza com a agent educatiu (en una
clara aposta per una mirada transversal, on tot agent interpel·lat esdevé agent
educatiu).
EducArtS duu a terme aquest acompanyament a través de la pràctica artística, on els
diferents llenguatges són eines precioses d’accés a l’expressió emocional i estètica
conjunta i compartida, que fa de la implicació personal, l’escolta, el respecte, la
complementarietat i la cooperació, requisits necessaris i compartits per la voluntat
individual i grupal de viure una experiència estètica, que aporta bellesa i benestar a
tothom que hi participa.