Educació 360 participa de la Taula Institucional del PEE de Ripoll

30 Octubre 2019

Ripoll PEE_Educació360
Ripoll PEE_Educació360
  • Ripoll ha estat escollit com a municipi pilot dels nous Plans Educatius d’Entorn 0-20 que promou el Departament d’Educació
  • L’ajuntament de Ripoll està adherit a l’Aliança Educació 360, des de la passada primavera 2019

L’aportació d’Educació 360, com a membre de la Taula Institucional del Pla Educatiu d’Entorn de Ripoll, se centra en oferir estratègies per millorar la connectivitat entre el temps lectiu i no lectiu i per fomentar l’equitat.  També fa propostes sobre com promoure la inclusió de les activitats educatives i els projectes de suport a l’èxit educatiu, des de la dimensió comunitària i el treball en xarxa entre tots els agents educatius.

Educació 360, des de la visió d’Educació a Temps Complet, s’ha incorporat  a la Taula Institucional del Pla Educatiu d’Entorn de Ripoll. Ho ha fet, de comú acord entre totes les parts implicades: Ajuntament, Departament d’Educació i Xarxa Territorial de Comarques Gironines d’Educació 360.

La Taula es va constituir el passat 30 d’octubre, presidida per l’alcalde de la ciutat, la regidora d’educació i la inspectora del Departament, conjuntament amb els i les representants de centres educatius, serveis i entitats.

L’equip tècnic va presentar una extensa diagnosi i un mapa de visions que destaca l’aposta per una intervenció educativa comunitària que treballi per la convivència. En aquest sentit, Educació 360 va oferir compartir les accions que impulsa arreu del territori, com són les jornades, crides i xarxes amb l’objectiu de sumar, complementar i aprendre conjuntament.

Albert Quintana, coordinador de la Xarxa Territorial de Comarques Gironines d’Educació 360