Aposta per l’educació comunitària: Plans educatius d’entorn 0-20

01 Març 2019

Plans_entorn_0-20
Plans_entorn_0-20

Des de l’Aliança Educació 360, celebrem la decisió del Departament d’Educació de donar un nou impuls als Plans d’Entorn, nascuts el 2005. Els plans educatius d’entorn són un model necessari que cal recuperar i potenciar, per aquest motiu estem convençuts que aquesta nova empenta al model serà, de bon segur, un encert.

Plans educatius d’entorn 0-20

El proper curs, Educació posarà en marxa una prova pilot en cinc municipis per acompanyar i orientar els alumnes d’entre 0 i 20 anys. L’objectiu és promoure el pas del projecte educatiu de centre al projecte d’àmbit comunitari per tal de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. S’aposta també per generar una continuïtat educativa (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat, alhora que es fomenti l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.

Els municipis seleccionats per a la prova pilot han estat Ripoll, Tàrrega, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues i l’Hospitalet. La voluntat és de convertir el model en un model universal, no orientat només als col·lectius desafavorits.

Dels 0 als 20 anys

A l’etapa de zero a tres anys es crearan espais familiars per detectar de manera precoç les possibles necessitats educatives i orientar les famílies als recursos necessaris, a més de facilitar la transició a l’educació primària. Pel que fa a l’educació postobligatòria, a partir dels 16 anys, es posarà l’accent en l’acompanyament als estudiants que no es graduen o que presenten risc d’abandonament.