Camí escolar segur

17 Desembre 2018

Davant el llançament de la Crida “Comunitats que eduquen” i la voluntat de trobar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors/actrius, va ser inevitable pensar en la tasca que està realitzant la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa al Districte II de l’Hospitalet de Llobregat i explicar una de les iniciatives que impulsa: el Camí Escola Segur.

La Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa és un espai de nova creació impulsat per 7 Associacions de Mares i Pares (AMPAs), 2 Associacions de Famílies d’Alumnes (AFAs) i 1 grup de famílies de diverses escoles i instituts del Districte II de l’Hospitalet de Llobregat. Són els següents:
 AFA Escola Pere Lliscart  AMPA Escola Bressol Municipal La Casa del Parc
 AFA Escola Charlie Rivel  AMPA Escola Sant Jaume de la Fep
 AMPA Escola Ernest Lluch  AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal
 Famílies Montessori  AMPA de l’Escola Màrius Torres
 AMPA INS Margarida Xirgu  AMPA Escola Sant Ramón Nonat

La seva raó de ser és poder crear una estructura sostenible i funcional des de la que treballar en favor dels interessos de les famílies del territori, i per tant dels infants. A més, aquest espai compta amb la complicitat dels tècnics/ques dels serveis municipals i les entitats del barri a fi de gaudir del seu acompanyament per a assolir aquest objectiu. Destaca:
 Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) com a servei de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat
 Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) amb el suport de la seva
entitat gestora: l’Associació Educativa Itaca
 Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC)
 Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Per tant, a través de la riquesa representativa d’aquest espai impulsor i la recerca de col·laboracions amb diferents actors/actrius del territori per implementar projectes com el Camí Escolar Segur s’aconsegueix desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat i obtenir respostes eficaces a necessitats educatives dels infants com:
 La manca de seguretat i autonomia en els desplaçaments a l’escola disminuint el neguit
de les famílies en els desplaçaments dels seus infants.
 La voluntat d’identificar i donar a conèixer situacions de perills i obrir la possibilitat
d’oferir accessos segurs a la via pública direcció al centre educatiu
 Generar espais de participació per reflexionar i generar propostes de millora

En aquest camí de suma de complicitats, la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa ha trobat els següents agents col·laboradors de present i projecta d’altres de futur:
 Regidoria del Districte de Collblanc – la Torrassa
 Àrea d’espai públic, habitatge i sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 Direccions centres educatius del territori
 Associació de Comerciants de Collblanc – la Torrassa (voluntat de trobar la seva col·laboració)
 Programa municipal per a la infància i l’adolescència (voluntat de trobar la seva col·laboració)

En definitiva, d’aquesta manera l’espai escolar i no escolar esdevé col·laborador per actuar conjuntament davant el repte que proposa el Camí Escolar Segur: “Facilitar la mobilitat autònoma i segura dels infants a través de la seva participació i
contribució a l’hora d’identificar perills i propostes de millora”


Descarregar

Avui en dia la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa ha recollit un llistat de situacions de risc als diversos itineraris a l’escola consensuades amb els centres educatius i les han presentat als/les responsables polítics del Districte II. Aquests han estudiat el document amb els/les experts/es corresponents i han inclòs en el pla de millora urbanística de l’Ajuntament aquelles propostes de Districte que assoleixen els requisits de viabilitat.

El repte de futur és poder iniciar un procés de reflexió i participació dels infants amb el suport de la comunitat per validar els itineraris i continuar fent més segurs els camins a l’escola i, el punt de partida decisori es troba a les seves reunions plenàries que es realitzen bimensualment i amb les aliances i col·laboracions establertes o imaginades amb els diferents actors/actrius del territori.

Destaquem que la formació de La Crida ens ha proporcionat un espai per aturar-nos que facilita un temps de revisió conscient del projecte. El dia a dia no ajuda a conciliar la reflexió amb la intervenció i assistir a les formacions de Torre Jussana i beneficar-nos de l’expertesa del nostre facilitador, el Pep Prat, ens ha permès obtenir una nova perspectiva i sobretot, revalorar la tasca de les famílies.

Volem fer èmfasi en els següents aprenentatges i reflexions.
 La importància de la implicació familiar. Els/les tècnics/ques constantment estem
buscant noves fórmules per aconseguir la seva contribució i ens oblidem de posar en
valor el temps de qualitat i no de quantitat que les famílies destinen a l’hora de
participar. En cada reunió on aporten el seu granet de sorra hi ha una renúncia personal
i aquest fet té un valor intangible.
 La transcendència de la confiança. Cal ser molt curós a l’hora de gestionar l’equip
impulsor sobretot quan parlem d’un espai amb tantes sensibilitats com el de la
Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa. Per això, a dia d’avui parlem
d’una construcció d’un Reglament de Règim Intern que vol generar les estructures de
relació de consens entre els/les membres participants.
 La rellevància d’una mirada sistèmica. Els projectes comunitaris requereixen d’aquest
tipus de mirada oberta on es pugui tenir present el territori, les famílies, els infants,
els/les professionals, l’administració… La suma de totes aquestes visions ajuda a
construir una realitat que té en consideració molts factors i permet una intervenció més
integral.
 Acceptar el desaferrament. Tots i totes partim del nostre propi projecte o interessos,
per això cal acceptar que els processos poden canviar i que les nostres idees i
plantejament poden modificar-se és clau per construir conjuntament. A més, els
consens requereix de cessions i la recerca de noves estratègies deixant anar les nostres
pròpies resistències.
 Habilitats relacionals: paciència i comprensió Aquestes dues capacitats són transversals
en totes les etapes del projecte. Empatitzar amb els/les companys/es de viatge ajuda a
evitar posicions incòmodes i a mantenir la motivació de tots/es els/les integrants de
qualsevol grup impulsor d’iniciatives comunitàries.
En definitiva, agraïm formar part d’aquesta suma d’entitats que dia a dia lluiten per oferir millors
oportunitats educatives i socials als infants, joves i famílies. Esperem que la nostra experiència i
aprenentatges assolits hagin contribuït en aquesta fita.