Centres educatius 360: l’aposta pel territori i la comunitat com a estratègia per garantir l’equitat

18 Gener 2024

Els centres educatius són una peça fonamental de l’engranatge que conforma el llarg i ample de la vida dels infants i adolescents, especialment d’aquells que conviuen amb situacions familiars complexes o que veuen les seves opcions d’aprenentatge limitades al temps lectiu de l’escola. Aquest paper central de l’escola és encara més rellevant quan s’aposta per l’enfortiment de les connexions entre el centre educatiu, el territori i tots els agents que hi són presents. Quan l’escola esdevé un node entre el que passa dins de l’horari lectiu i fora i el que passa dins de l’escola i al territori, es generen més oportunitats educatives i, per tant, una millora de l’equitat i la qualitat educativa.

Són cada vegada més els centres que aposten per la connexió dels temps, espais, aprenentatges i agents educatius com a estratègia per garantir una educació transversal, de qualitat, equitativa i sense exclusions. L’Escola Saavedra de Tarragona, l’Escola Mediterrània de Barcelona i la ZER al Moianès Llevant són tres exemples de centres educatius 360 que treballen en aquesta lògica i van presentar la seva experiència a la Jornada Anual d’Educació 360, el passat mes de novembre.

Escola Saavedra de Tarragona: nous agents educatius per promoure l’equitat

L’Escola Saavedra, situada al centre de la ciutat de Tarragona i amb una llarga història, havia esdevingut els darrers anys un centre amb baixa demanda per part de les famílies, amb un alt percentatge d’alumnat d’origen estranger i amb un nivell de complexitat elevat. Davant aquesta situació, el centre va fer una aposta per vincular el centre i el projecte pedagògic, però sobretot el seu alumnat i les seves famílies, amb l’entorn i amb la vida comunitària del territori. Sabent que moltes famílies del seu centre eren desconeixedores de les activitats que es feien dins i fora de l’escola, el centre ha reforçat la difusió per garantir que la informació arribi a tothom i, a més, ofereix acompanyament a les famílies que ho necessiten per escollir i facilitar l’accés i la participació en l’oferta.

El projecte de centre està molt centrat en la comunitat i el territori, de manera que es vincula l’escola amb el conjunt de la ciutat, per exemple, participant activament a les festes del barri de Maria Cristina, on està ubicat el centre. D’aquesta manera, l’escola esdevé un pont entre la comunitat educativa del centre i la xarxa de recursos del territori. No només ofereix activitats pròpies a l’alumnat arrelades al territori, sinó que acompanya a les famílies perquè també accedeixin a d’altres que es duguin a terme en el conjunt de la ciutat.

Tota aquesta estratègia ha permès, per una banda, vincular comunitàriament a infants i famílies de l’escola, però sobretot augmentar la confiança de les famílies en l’escola, a través de l’acompanyament personalitzat i la valoració concreta de cada cas per donar una resposta de qualitat a la mesura de les necessitats de cada família i infant.

ZER Moianès Llevant: escola rural, escola 360

Una altra experiència d’aposta per la comunitat i el territori la trobem a la ZER Moianès Llevant. En aquest cas, la dispersió territorial, la baixa densitat demogràfica i el caràcter rural de la comarca del Moianès són els trets singulars que conformen el context a partir del qual la ZER (zona escolar rural), que inclou l’escola de Collsuspina, de l’Estany i de Sant Quirze de Safaja, desenvolupa el seu projecte.

La ZER aposta per connectar l’entorn i la comunitat a través de l’escola, donat que l’aïllament és un factor important que afecta els infants i les famílies d’aquesta zona. Gràcies a una proposta basada en el treball per projectes vinculats al territori, s’ha aconseguit generar un sentiment d’arrelament dels infants i famílies amb l’entorn i aportant valor afegit al seu aprenentatge.

Des de fa diversos cursos, el projecte de la ZER està estretament relacionat amb l’aposta per les STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). S’han modulat els àmbits de matemàtiques, medi i competències digitals per treballar-les a través de projectes que donen resposta a reptes concrets del territori que tenen sentit per als infants, com pot ser, la lluita contra els focs forestals. Així, l’escola actua com a motor comunitari fins i tot més enllà dels propis alumnes i les seves famílies.

Gràcies a aquesta manera de treballar (per projectes, amb vincle amb el territori, i amb una estratègia STEAM transversal) s’ha donat un considerable augment de la qualitat dels aprenentatges i del rendiment escolar. S’utilitza l’avaluació constant com a motor de canvi i millora contínua, així com el fet de canviar sovint de metodologies per oferir activitats renovades i innovadores que siguin d’interès dels infants i les famílies.

Escola Mediterrània de Barcelona: l’orquestra de l’escola al barri

La tercera experiència d’aposta per la comunitat per garantir l’equitat la trobem a l’Escola Mediterrània de Barcelona. L’escola col·labora amb l’entitat Xamfrà, especialitzada en l’ús de la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i inclusió social, per desenvolupar un programa d’educació musical durant el temps de migdia i després de l’horari lectiu. A través de la pràctica d’un instrument, es dona l’oportunitat de formar part d’una orquestra a tot l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària. Amb aquest programa es treballen els valors de cooperació, companyerisme i cura dels altres i del material. S’aprofita, doncs, la pràctica artística com a mecanisme per l’impuls de l’equitat i desenvolupament col·lectiu i individual dels infants.

L’orquestra va prendre vida a l’Escola Mediterrània, i fa dos anys que va més enllà i inclou per exemple alumnes de secundària, convertint-se així en un projecte compartit de barri. A més, l’activitat ja no és només escolar, perquè els veïns i les veïnes del barri de la Barceloneta poden participar en algunes de les activitats musicals i concerts que es duen a terme, col·laborant amb altres agents del territori com l’ajuntament i els diferents equipaments de la zona. Des del centre també es dona orientació per aquells participants que tenen interès a continuar l’activitat més enllà de l’àmbit escolar, de manera que es garanteix l’acompanyament en el possible desenvolupament de trajectòries educatives personalitzades.

Així doncs, es tracta d’un projecte que garanteix l’equitat, perquè es dirigeix a tot l’alumnat, la qualitat perquè la trajectòria consolidada de l’entitat que la realitza i per la coordinació que realitzen amb la mestra de música de l’escola, i l’arrelament al territori, perquè l’orquestra ha esdevingut un agent musical més del barri i de la ciutat.

Tant l’Escola Mediterrània, la ZER Moianès Llevant com l’Escola Saavedra aposten per una educació 360 a través de la vinculació amb la comunitat i el territori. Tanmateix, cadascuna ha desenvolupat el seu projecte a partir de les necessitats i els reptes específics dels seus contextos. No hi ha una fórmula màgica per esdevenir un centre educatiu 360, cada realitat requereix aproximacions diferents per aconseguir més equitat, més connexió i més qualitat.