#I3

17 Desembre 2018

L’I3# (Itineraris Individuals Inclusius) és una acció emmarcada dins el projecte de medi obert de Tarda Jove a Lloret de Mar. El projecte dona una atenció individualitzada als participants que són  seleccionats a través del treball en medi obert dels educadors de Tarda Jove o bé derivats de Serveis Socials (SBAS). Fins a dia d’avui s’oferia al participant la possibilitat de fer l’esport o l’activitat d’oci que més li agradi, vinculant-la a un pla de treball, redactat conjuntament amb el jove on s’acorden un seguit d’objectius a assolir i el qual es va treballant a partir de tutoritzacions periòdiques individuals.  A part d’aquest treball amb el jove, també es fa un treball amb la seva família i es fomenta la implicació dels diferents agents comunitaris. Aquesta implicació fins ara es limitava a la implicació de l’entitat esportiva o de lleure on es realitzava l’activitat en el seguiment del jove participant. Sovint aquesta depenent de la major o menor implicació dels seus referents. Per contra no hi havia cap vinculació amb l’institut del jove ni d’altres agents educatius.


Descarregar

Les sessions de capacitació a les que hem participat ens han servit per tal d’incorporar la mirada global i inclusiva pròpia de l’educació 360. Hem revisat l’acció educativa duta a terme i repensat formules per tal d’optimitzar-la. Durant els anys d’implementació del projecte hem detectat que la majoria dels participants tenien una dificultat evident en el seguiment de les tasques acadèmiques i per tant en l’assoliment de l’èxit educatiu. Amb aquest rerefons vam  plantejar-nos com podíem contribuir a revertir aquesta situació des del nostre projecte. Durant el procés ens vam trobar amb dos possibles objectius a desenvolupar. D’una banda la opció de buscar fórmules per tal d’ampliar el nombre de participants, de l’altre apuntalar el projecte i optimitzar el seu funcionament abans de plantejar-nos un increment dels participants. Aquesta última és la que finalment vam escollir afrontant el repte de  donar resposta  a la necessitat de millorar les  competències  educatives  dels joves, treballant per la igualtat d’oportunitats i l’equitat connectant temps i espais educatius.

L’equip impulsor hem estat els educadors del projecte i les seves coordinadores. Quatre professionals que estem en contacte directe amb el projecte i coneixedors del territori i els seus agents educatius. Al llarg del procés hem incorporat un representant de cada institut així com membres de les entitats esportives participants del projecte. Les trobades amb aquests agents les hem fet per separat i els hem vist bàsicament per validar el prototip del canvas.  Per tal de desenvolpuar la proposta haurem de sistematitzar aquestes trobades. Fins ara han servit per tal d’explicar la proposta i valorar-ne la idoneïtat i la manera com posar-la en funcionament així com per recollir aportacions que hem acabat incorporant.

La participació a la Crida ens ha facilitat poder aprofundir en metodologies innovadores i reafirmar-nos en la tasca que estem duent a terme.  Hem incorporat  una mirada global i inclusiva que vol tenir en compta la visió de tots els actors de la comunitat educativa local. Cal destacar que arrel d’haver compartit experiències amb els altres projectes participants o escoltant les que s’han presentat al llarg del procés ens han reafirmat les debilitats pròpies del nostre territori.  Podem dir que a Lloret de Mar no hi ha una tradició consolidada de treball en xarxa. En moltes ocasions és la motivació de les persones que lideren els projectes o les entitats amb les que col·laborem les que fan possible un veritable treball en xarxa.  Per tant el repte ha estat doble, doncs hem de fer pedagogia amb els agents del territori  vers la  idea de la comunitat que educa alhora que repensar el projecte sota la premissa dels criteris de la Crida. En aquesta línia ens hem centrat en aprofundir en la idea de la corresponsabilització. Fins ara, sobretot pel que fa a algunes famílies i les entitats, tot i establir un seguiment del jove a tres bandes, sovint percebíem que la corresponsabilització es limitava al fet d’establir un pagament compartit entre la secció de Benestar i Família, l’entitat d’Esport i la família del jove.

Per els motius exposats hem cregut prioritari  fer un pas més enllà i treballar per aconseguir que la corresponsabilització es centri en el fet de  compartir una mirada capacitadora de tots els agents implicats amb el jove com a protagonista. Per tal de fer-ho possible, era essencial incorporar l’Institut en aquest procés. Fer que el projecte #I3 no fos un bolet més en mig del paisatge educatiu de la població sinó que passi a ser un model d’iniciativa que connecta el temps lectiu i el no lectiu amb l’èxit educatiu, l’equitat i el treball per la igualtat d’oportunitats com a objectius finals. El que podria semblar una senzilla iniciativa d’acompanyament acadèmic fora de l’horari lectiu pren un altre dimensió si s’aconsegueix connectar els agents que intervenen amb el jove des de l’àmbit formal, el no formal i les famílies.

Hem cregut adient confiar la tasca del reforç acadèmic a la figura dels voluntaris universitaris. A través de la realització d’un conveni amb la UdG els joves universitaris del municipi podran rebre crèdits de lliure elecció a canvi d’acompanyar els joves de l’I3#amb els grups de reforç. Per tant la nostra tasca com a educadors del projecte serà la de continuar fent el seguiment dels joves i fer de pont entre famílies, instituts, voluntaris i entitats participants.

Creiem important destacar que  participar del procés ens ha reafirmat vers el compromís per la lluita contra les desigualtats.  Tal i com vam poder ratificar a  les sessions de capacitació,  és durant el temps no lectiu quan les desigualtats es fan més evidents. En aquest sentit creiem que les aportacions realitzades a l’I3# van en la línia de l’educació a temps complet i vol donar una resposta comunitària a una necessitat flagrant.

Per últim volem deixar constància del privilegi que ens ha suposat ser un dels 30 projectes finalistes.  Convidem a d’altres agents i projectes a participar-hi en futures edicions tant per l’aprenentatge que suposa,  com per l’oportunitat de repensar i revisar el projecte . Per nosaltres ha estat un procés molt enriquidor  que ens ha servit per redefinir la nostra relació amb la xarxa educativa local i passar a ser agent local proactiu vers la filosofia de l’educació 360º.