L’impacte de les activitats extraescolars de qualitat

L’evidència internacional apunta a la vàlua que les activitats extraescolars aporten, no només a l’aprenentatge dels nois i noies, sinó també a la pròpia comunitat. L’impacte en l’aprenentatge es tradueix en una millora acadèmica, d’habilitats socials i preparació per al món laboral, mentre que aporten valor a la comunitat, a través de la millora de la cohesió social, la conciliació… La Network For Youth Success de l’Estat de New York resumeix en 9 punts l’impacte d’aquestes activitats.