Portugal: Escola a Tempo Inteiro, una política de país

16 Maig 2022

Descarrega la publicació

Portugal ha guanyat rellevància a escala internacional per una política educativa reeixida que de manera sostinguda ha aconseguit reduir l’abandó escolar i millorar els resultats educatius fins a situar-se en estàndards similars a la mitjana europea. A més, Portugal gaudeix d’una escola pública poc segregada i amb bona reputació social.

Una de les peces d’aquesta política ha estat la generalització de les escoles a temps complet, impulsades l’any 2005 arran d’una reforma educativa del Ministeri d’Educació i implementada mitjançant acords de col·laboració i finançament amb els Ajuntaments i les direccions escolars.

La reforma suposava l’ampliació de l’horari d’obertura de les escoles de primer cicle de Primària (dels 6 als 10 anys d’edat) fins a les 17:30 de la tarda, i una diversificació de les activitats educatives del projecte educatiu a través de les AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular). L’objectiu de la reforma era principalment contribuir a reforçar la base d’aprenentatges de Primària, l’equitat en l’accés a activitats d’educació no formal i l’ajust entre els temps escolars i laborals de les famílies.

La reforma que va impulsar l’Escola a Tempo Inteiro suma ja més de 15 anys de recorregut. La reforma va aconseguir mantenir-se tot i la crisi de 2008 gràcies a un pacte social i polític sòlid, i actualment és un model d’escola consolidat que gaudeix d’una àmplia acceptació. Els debats actuals se situen en com millorar la qualitat i la idiosincràsia pròpia de les activitats no curriculars aportades per l’Escola a Tempo Inteiro i sobre la conveniència d’estendre aquest model escolar als cicles superiors de Primària (dels 10 anys en endavant).

Portugal ens aporta una experiència propera en molts sentits i plena d’aprenentatges, tant pel que fa als seus aspectes més reeixits com a les crítiques i les demandes de millora que també suscita el seu model. L’avaluació continuada que s’ha fet fins ara de la implementació de l’Escola a Tempo Inteiro permet aquesta aproximació reflexiva i plural, a més de donar una panoràmica de la situació al conjunt del territori.