Neix la Plataforma per a l’Educació Mediàtica, nou espai de trobada de l’educació i la comunicació

03 Juliol 2019

Plataforma_Educació_Mediàtica
Plataforma_Educació_Mediàtica
  • Una cinquantena d’entitats i institucions del món de l’educació i la comunicació, entre elles l’Aliança Educació 360, creen la Plataforma per a l’Educació Mediàtica

Sota el paraigües del CAC, la plataforma aplega representants d’entitats del món educatiu, universitats i grups de recerca, mestres, empreses, associacions de mitjans de comunicació i col·legis professionals interessats en la promoció de l’educació amb i per als mitjans de comunicació i la protecció dels ciutadans en l’entorn digital.

La Plataforma neix a partir de la demanda creixent de criteris per a la formació, tant de joves com d’adults, per abordar amb un esperit crític el nou entorn comunicatiu caracteritzat per la digitalització i les noves formes de consum audiovisual que se’n deriven.

A més, la iniciativa recull el mandat de la nova Directiva europea sobre serveis de comunicació audiovisual, que assenyala que l’educació mediàtica “no s’ha de limitar a l’aprenentatge de les eines i les tecnologies, sinó que ha de tenir la finalitat d’aportar als ciutadans el pensament crític necessari per discernir, analitzar realitats complexes i reconèixer la diferència entre opinions i fets”.

Objectius marcats

La Plataforma té l’objectiu de reflexionar sobre el present i el futur de l’educació mediàtica, promovent actituds crítiques respecte als mitjans. També es proposa servir de pont entre el professorat, educadors i educadores i les entitats i empreses que treballen en l’educació mediàtica. Un altre dels seus objectius és el d’impulsar projectes de recerca i formació en aquest àmbit, tant en l’entorn escolar com en el del lleure, i elaborar propostes adreçades als mitjans de comunicació per tal que puguin contribuir a una millora de la cultura periodística i audiovisual.

Una altra de les finalitats és estimular la col·laboració dels centres educatius i els mitjans de comunicació de proximitat i crear un fons de materials pedagògics per a educadors i mitjans implicats en aquesta activitat.

A més, tal com ha destacat Salvador Alsius, coordinador de l’EduCAC i president de la Plataforma, en la presentació pública de la Plataforma, una de les tasques principals que es planteja abordar és la d’incidir perquè les administracions públiques tinguin en compte les noves realitats de les noves formes de comunicació.

En la seva intervenció, el director de l’Aliança Educació 360, Carles Barba, ha explicat que dins el profund canvi que està vivint actualment l’àmbit educatiu és imprescindible que el món de l’educació i la comunicació s’apropin i treballin de forma conjunta.

Barba ha assegurat que “el  que estem fent avui és important perquè, més enllà de les moltes i bones experiències existents liderades tant des d’iniciatives educatives com de professionals de la comunicació, avui estem decidint treballar i pensant junts aportant aquestes mirades complementàries per a donar respostes compartides al repte d’una educació connectada al món actual i d’una comunicació que vol estar al servei de les persones”.

Des de la Fundació Periodisme Plural, el seu president Josep Carles Rius ha apel·lat a la responsabilitat dels mitjans de comunicació com a transmissors d’informació veraç i com a agents educadors en ciutadans d’esperit crític. A més, Rius ha alertat sobre una nova segregació entre els ciutadans amb eines per seleccionar la informació i els que no i fa responsable a tota la societat d’afrontar aquest repte d’equitat.

D’altra banda, la presidenta de Rosa Sensat, Francina Martí, assegura que l’educació mediàtica no ha de ser una assignatura més, sinó que ha d’estar integrada al currículum, formant part de totes les àrees d’aprenentatge dels infants.

Quin és el funcionament de la Plataforma per l’Educació Mediàtica?

La Plataforma s’ha dotat d’un protocol de funcionament per fer més efectiva la seva actuació amb una estructura mínima flexible i amb la creació de grups de treball que han de ser l’ànima de l’entitat. La Plataforma té la voluntat d’incloure tots aquells professionals i entitats que així ho desitgin i que treballin en l’àmbit de l’educació mediàtica.