Més equitat en el fora escola? El Passaport Edunauta digital ens ajuda!

15 Maig 2022

Oriol Nicolau, soci de la cooperativa +Educació, coimpulsora del Passaport Edunauta.

El Passaport Edunauta és un programa que connecta, reconeix i fa visibles els aprenentatges dels infants de 3 a 12 anys més enllà de l’escola, promovent l’accés a oportunitats educatives a tots infants d’un municipi sense excepcions. Gairebé una trentena de territoris l’estan implementant a Catalunya generant oportunitats educatives extraescolars a més de 11.000 infants edunautes.

Gairebé dos anys després del seu llançament, el Passaport Edunauta s’ha mostrat com una eina efectiva per a connectar i ampliar les oportunitats educatives de nenes i nens, i els territoris han pogut descobrir moltes de les seves potencialitats i beneficis per a l’impuls de la política municipal. Alguns dels reptes són: conèixer, ampliar i equilibrar l’oferta d’activitats de fora escola disponibles, garantir l’accés equitatiu a aquests aprenentatges, tenir més informació d’allò que aprenen els infants o treballar per a reduir la bretxa digital.

En aquest article Oriol Nicolau, de la cooperativa +Educació, ens parla del Passaport Edunauta digital, una de les últimes funcionalitats incorporades al projecte i que permet ampliar i enriquir les possibilitats que ofereix l’eina, també per potenciar l’equitat digital per a tothom.

Què és el Passaport Edunauta digital?

El Passaport Edunauta digital consisteix en una WebApp que s’està pilotant a 22 territoris, una solució en línia del projecte que permet ampliar algunes de les funcions clau de l’eina. A grans trets, permet traslladar tota la informació del Passaport Edunauta de cada infant en versió paper a un entorn en línia on els edunautes poden explorar el catàleg obert d’activitats de tots els territoris edunautes, cercar entitats on fer activitats interessants i engrescadores, segellar digitalment el seu passaport amb les activitats en les que han participat i que també estan al seu passaport físic, entre moltes altres accions.

Les experiències dels territoris que despleguen el Passaport Edunauta digital mostren resultats prometedors i reforcen la idea que és una bona eina per a recollir informació important per a prendre decisions en l’àmbit de les polítiques d’equitat educativa locals i, en aquest cas, també digitals.

Una eina digital pensada per als edunautes: una experiència de valor per a infants i famílies

El Passaport Edunauta aspira a promoure l’accés de tots els infants a oportunitats educatives més enllà de l’escola i l’eina digital vol ser un mecanisme que faciliti la informació i accessibilitat per a potenciar el coneixement sobre les activitats i motivar-los per a que hi participin. Per a fer-ho possible el Passaport Edunauta digital està pensat per reforçar 3 idees clau de la cultura digital que promou:

  • Transparència – Inclusió radical: l’eina ha estat dissenyada per ser 100% accessible i inclusiva amb un disseny i implementació simplificada, on la facilitat d’ús permet obtenir una navegació totalment oberta i transparent, oferint en tot moment directrius senzilles i motivadores sobre el funcionament del Passaport Edunauta a infants i famílies.
  • Instantaneïtat – Informació 24/7: està concebuda com una eina oberta, comunicativa i actualitzada de totes les activitats edunautes existents als territoris, permetent un nou canal a famílies i infants per informar-se i accedir a les activitats. Des de sortides puntuals d’un club excursionista a exposicions temporals i activitats estàtiques a museus, passant per programacions lligades a festivitats, cicles de tallers o cursos mensuals de temàtiques específiques a biblioteques o ludoteques. Totes aquestes activitats programades formen el catàleg d’activitats de cada territori sense haver de registrar-se i de forma totalment actualitzada.
  • Personalització – L’infant, el protagonista total de l’eina: els nens i nenes, amb suport de les seves famílies o tutors, es poden registrar amb les dades del seu passaport en paper (sempre a través de dades no sensibles que no permeten la identificació de l’infant ni de les seves famílies). Aquest registre online els permet realitzar una experiència més immersiva, digital i que ofereix una eina addicional al viatge de l’edunauta: pot personalitzar el seu perfil en línia i, a partir d’aquí, pot navegar per la galàxia de destinacions d’aprenentatge, conèixer les activitats que s’ofereixen tant al seu territori com a altres zones i personalitzar el seu itinerari d’aprenentatge amb allò que li interessa fer i aprendre. Cada vegada que participa en les activitats aquestes queden registrades, així com les competències i aprenentatges adquirits. Finalment, un cop acabada l’edició i feta la festa de graduació, podrà descarregar-se el seu diploma que acredita la participació en aquest projecte.

Una eina digital en constant creixement i amb reptes a abordar des del municipi

El Passaport Edunauta digital multiplica les potencialitats del projecte, perquè va sumant noves funcionalitats a partir de les demandes dels propis infants i de les seves famílies, dels equip impulsors que lideren el desplegament del programa i dels espais edunautes que publiquen la seva oferta d’activitats. Alguns dels reptes passen per:

  • Una eina al servei de les persones usuàries i per combatre la bretxa digital: el desconeixement i les dificultats per accedir a l’eina digital són una realitat que pot limitar el seu ús i ampliar aquesta desigualtat d’accés. Certament cal tenir en compte la bretxa digital, però a la vegada també pot afavorir molt la participació el fet de disposar un recurs més a l’abast que escapi de papers o cartells que poden no arribar a moltes cases. El Passaport Edunauta aposta per oferir un format híbrid per a descobrir la seva oferta d’aprenentatges navegant entre el paper i el format online i que es vagi adequant i modulant a les necessitats de les persones usuàries.
  • Analitzar i reequilibrar l’oferta d’activitats educatives fora escola dels territoris: el programa aspira a promoure accions que transformin l’entorn, especialment pel que fa a la participació de tots els infants en activitats fora escola de qualitat i l’enriquiment de l’ecosistema educatiu. El Passaport Edunauta digital ens permet generar informes diversos que ens aporten informació valuosa sobre el funcionament del programa i com és l’oferta educativa del fora escola en el municipi: com són les activitats que s’estan oferint al territori: és una oferta puntual? És una oferta heterogènia? Com estan distribuïdes al territori i quins aprenentatges permeten fer? Els informes també ofereixen informació de com participen els infants, amb un tractament anonimitzat de les dades. Tota aquesta informació és un instrument de gran utilitat per a l’organització diària del programa, també per accionar mesures a nivell municipal que contribueixin a garantir l’accés i participació efectiva dels infants.
  • El cercador d’activitats en línia, una de les grans potencialitats per crear un catàleg ric, divers i ple d’aprenentatges: actua com a plataforma digital del catàleg d’activitats disponibles i alhora com un espai informatiu sobre tot allò que passa a la galàxia edunauta. Permet cercar activitats per territori, equipament, temàtica i tipus d’aprenentatges ubicades en un mapa. El cercador facilita que els infants puguin trobar allò que més els interessa, no només ells, la comunitat educativa pot acompanyar a l’infant edunauta a descobrir noves temàtiques i nous superpoders edunautes (competències transversals d’aprenentatge) i disposar d’aquest informació ordenada facilita aquesta tasca, al mateix temps que potencia la prescripció personalitzada d’activitats als infants que més ho necessiten.

Incloure una estratègia d’equitat digital al Passaport Edunauta és una aposta ferma dels territoris per contribuir a reduir la bretxa de participació en activitats educatives fora escola per a tots els infants. És una opció que suma i que permet multiplicar oportunitats d’aprenentatge per a tothom. Vols conèixer amb més profunditat tot el que el Passaport Edunauta i la seva eina digital pot oferir als infants del teu territori? Posa’t en contacte amb nosaltres i avancem plegades en pro de l’equitat educativa!