Alinear els aprenentatges dels adolescents de l’ESO

El projecte Etcètera de Tallers Educatius vincula els joves de 12 a 16 anys als equipaments i la vida cultural de la ciutat, creant espais alternatius d’aprenentatge per als joves. La coordinació dels professionals dels instituts, els talleristes i els tècnics municipals de diferents serveis es proposa garantir l’alineament educatiu dins i fora l’institut.

Així mateix, el projecte es desenvolupa amb la voluntat d’implicar els joves en la vida cultural i associativa de la ciutat, apropant ciutadania, equipaments i recursos culturals en benefici d’un aprenentatge compartit i la revitalització del teixit cultural de la ciutat.

Un dels reptes del pilot consisteix en connectar els aprenentatges competencials realitzats a l’escola amb els adquirits en el marc dels tallers. L’Ajuntament es proposa trobar maneres per reconèixer i donar valor al que s’aprèn fora de l’escola.

 

“Ara som un taller però volem ser un club de creadors”

Carles, Tallerista

 

“Al taller em diverteixo i aprenc”

Pau, Participant, 13 anys.