Horaris que promouen la connexió de l’escola amb l’entorn. Descobreix-los i digues la teva!

23 Octubre 2019

La proposta d’horaris en clau d’educació a temps complet que han dibuixat la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica aposta pel treball en xarxa entre els diferents recursos educatius de la comunitat i els centres educatius. Es tracta d’una proposta en què el municipi té un paper clau per al seu desenvolupament.

El proper dimecres, 23 d’octubre, podràs conèixer i donar la teva opinió sobre aquest nou model en un acte, en què també es presentaran les experiències de centres educatius i municipis catalans que estan treballant ja amb nous horaris escolars. Serà de 9 a 14 h a la Sala Teatre del CCCB i ja t’hi pots inscriure.

Educació a l’Hora, la proposta d’horaris en clau d’educació a temps complet, planteja un nou marc escolar, que defensa:

 • Repensar l’educació a partir del concepte d’entorns d’aprenentatge connectant diferents possibilitats d’aprenentatge dins i fora del centre escolar. El repte és unir elements formals i no formals, elements escolars i comunitaris, agents diversos amb cultures professionals diverses.
 • Cap agent educatiu (tampoc els centres escolars ni els seus professionals) pot respondre en solitari a aquests reptes educatius d’avui, sinó que l’aprenentatge ha de ser necessàriament social i, per tant, hi han de treballar coordinadament diversos tipus de professionals i agents que complementin i reforcin la tasca educativa.
 • Els centres escolars reforcen el seu paper social i educatiu formant part de projectes educatius més amplis. Escoles, instituts i agents de l’entorn (altres centres, entitats, equipaments i serveis del barri i de la ciutat, agents comunitaris, culturals, artístics, esportius i de lleure) treballen en un projecte educatiu compartit.
 • El treball conjunt entre agents educatius ha de garantir de forma efectiva la igualtat d’oportunitats educatives.

Per a complir amb aquests objectius, es promou, entre d’altres aspectes:

 • L’enriquiment del projecte educatiu amb activitats educatives opcionals en l’escola i en l’entorn, generant una oferta complementària d’activitats no lectives de tipus artístic, cultural, científic i esportiu que incrementa les oportunitats d’aprenentatge
 • La participació interdisciplinar de perfils diferents d’educadors durant l’horari escolar, permetent l’entrada de noves figures educadores que duguin a terme projectes educatius conjunts
 • Un temps de migdia inclòs en el projecte educatiu de centre i situat en una franja saludable de 12 h a 14 h

Es tracta d’un model en què els ajuntaments han de tenir un rol específic i decisiu per tal de garantir les oportunitats educatives generades, a partir de la connexió del centre educatiu amb l’entorn, amb criteris d’igualtat.

Avantatges per al territori i la comunitat educativa

La proposta d’Educació a l’Hora contempla avantatges pel conjunt del territori:

 • El treball en xarxa que connecta els recursos educatius de l’entorn i les escoles, optimitza els recursos de la comunitat
 • Es redueix la tasca de contenció i compensació que han de fer els serveis socials sovint amb activitats i serveis específics per als infants més vulnerables que accentuen la segregació social
 • S’afavoreix la cohesió social i la convivència en els municipis, en contribuir a la integració comunitària dels infants i adolescents, amb la qual cosa es redueixen les conductes de risc i conflictivitat associades al desús del temps de tarda
 • El professorat passa a treballar amb més recursos (de l’entorn) i en collaboració amb un ventall més ampli d’educadors, de manera que es multipliquen les opcions pedagògiques
 • La incorporació d’espais de relació amb els docents i educadors facilita l’acompanyament educatiu i l’orientació a les famílies
 • La diversitat d’activitats educatives i la participació en activitats opcionals i de cura permet al professorat establir una relació de més proximitat amb el seu alumnat, i arribar a una comprensió millor de les seves necessitats i motivacions