Prosperem junts: treball cooperatiu amb les famílies, entorn i agents externs

Com a resultat d’aquest projecte l’escola Mercè Rodoreda de Barcelona ha esdevingut un centre comunitari obert al barri de dilluns a diumenge de 8 a 22h. A més de les activitats acadèmiques, s’hi organitzen activitats dirigides al personal de l’escola (docent i no docent), a les famílies i als veïns/es del barri.

L’escola està situada en un entorn social complexe i té un elevat percentatge d’alumnat nouvingut i de famílies que depenen d’ajuts de Serveis socials. L’any 2013 el centre es trobava davant d’una situació social especialment greu: conflictivitat entre famílies, entorn insegur, malnutrició dels infants, vandalisme dins del centre, etc. En aquest escenari, la directora recent incorporada va impulsar el projecte “Prosperem junts” que tenia com a objectiu obrir l’escola al barri i transformar-lo en un motor de dinamització comunitària.

A partir, doncs, de la idea que per a millorar la situació de l’alumnat cal també millorar el seu entorn, l’Escola va passar a estar oberta de dilluns a diumenge de 8 a 22h. i a oferir activitats orientades a l’empoderament de tots els actors del barri:

  • Educació emocional i mindfulness per al personal de l’escola, famílies i entorn
  • Classes de català per a famílies i resta de veïnat.
  • Converses sociosanitàries dirigides a les famílies.
  • Esplai Druïda, diari (entre 16:30 i 19:30h.) i de cap de setmana obert a tots els infants del barri entre 3 i 12 anys.
  • Pati escolar obert durant el cap de setmana amb la dinamització d’un/a monitor/a.
  • Biblioteca tutoritzada oberta.
  • Suport a la lectoescriptura a l’alumnat amb la col·laboració de les famílies.
  • Tallers mixtes.

El Projecte educatiu del centre ha recollit aquesta transformació de l’escola en equipament educatiu tot establint un marc organitzatiu coherent que assegura la coordinació entre el temps lectiu i no lectiu.

Després de 4 anys de funcionament les evidències mostren l’èxit del projecte, que ha aportat beneficis a l’alumnat (sobretot en clau d’educació emocional i de millora de la convivència), a les famílies (a nivell d’empoderament, de formació i de creació de xarxa social), al personal del centre (amb la millora de les relacions interpersonals), a les entitats del barri, als veïns/es, etc. Uns resultats molt positius que, no obstant, no han d’amagar alguns reptes que queden per resoldre sobretot relacionats amb el cost d’algunes activitats, el desgast del personal del centre a causa de la sobrecàrrega de feina i les dificultats per a poder obrir la biblioteca durant els caps de setmana.