Projecte Èxit-Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat)

Nascut l’any 2003 aquest projecte posa el focus en prevenir el fracàs escolar dels adolescents de 12 a 16 anys dels barris Marianao i Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, per tal que puguin acreditar l’Educació Secundària Obligatòria. Per aconseguir-ho ofereix a joves amb dificultats d’aprenentatge un espai de reforç escolar en horari no lectiu amb l’acompanyament socioeducatiu d’un educador/a.

L’accés al servei es fa a proposta dels instituts en col·laboració amb els Serveis Socials, els quals a l’inici de curs proposen a les famílies de l’alumnat amb necessitats de suport que es posin en contacte amb la Fundació. En la primera reunió de la coordinadora del projecte amb l’alumne/a i la família es consensua un Pacte d’Estudis en el que es fixa l’organització del temps d’estudi, les matèries que l’alumne/a vol reforçar i els compromisos que adopta. Aquest pacte busca empoderar l’adolescent i la família, i esdevé un pla de treball que connecta tots els agents educatius. En aquest darrer sentit un dels eixos fonamentals del projecte és la coordinació entre la responsable del servei i el/la tutor/a o psicopedagog corresponent amb reunions periòdiques de seguiment.

El Projecte Èxit, que acull actualment un total de 32 adolescents dels tres instituts públics de la zona, ofereix a la seu de la Fundació un servei d’1:30h. dos dies a la setmana a grups formats per 4 joves. Les activitats es desenvolupen fora de l’horari lectiu durant el curs escolar i, des de fa 4 anys, també durant el mes de juliol.

Com a principals reptes de futur cal esmentar el reforçament de la coordinació entre els agents educatius, especialment amb tutors i tutores i famílies, i la necessitat de repensar l’atenció als/les joves amb necessitats específiques.