Institut d’Educació 360 – Institut Barri Besòs-Consorci Educació Barcelona (Barcelona)

Programa impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona que té per objectiu assegurar el servei de menjador i l’oferta d’activitats de tarda a l’alumnat dels instituts d’alta complexitat.

El programa es va iniciar el curs 2015-2016 amb dues proves pilot a l’Institut Barri Besós i l’Institut Rambla Prim al constatar-se que gran part de l’alumnat havia de recórrer al menjador social del barri en no disposar d’aquest servei a l’institut. La garantia del menjador al migdia (becat en el cas d’alumnat de famílies en situació econòmica desafavorida) resolia, doncs, un problema de malnutrició i esdevenia, alhora, un mecanisme per afavorir que els jovent es quedés a les activitats de tarda, de caràcter gratuït.

Després dels bons resultats obtinguts en aquesta fase inicial, el programa es va proposar als 20 centres d’educació secundària d’alta i màxima complexitat de la ciutat, dels quals 14 van decidir adherir-s’hi. Els instituts que volen participar en el programa han de presentar un pla detallat d’activitats de tarda, vinculades al projecte educatiu del centre, que ha de garantir l’obertura del centre un mínim de 4 tardes a la setmana fins les 18:30h.; pel que fa al servei de menjador, els centres que no en disposin hauran d’establir un acord amb una escola propera que hi estigui adscrita per tal d’utilitzar el seu.

Els principals reptes als que ha de fer front el programa són l’insuficient percentatge d’alumnat que, després del servei de menjador, roman a les activitats de tarda i oferir personal de reforç als centres participants per evitar el desgast de la plantilla existent provocat per les majors necessitats de gestió.