Transformació educativa a Bellvitge – Gornal

L'Hospitalet

Descarregar fitxa

Per mitjà d’aquesta iniciativa, l’ajuntament ha emprès una transformació del Districte de Bellvitge-Gornal en clau d’Educació 360 que implica repensar els instituts i les escoles com a centres oberts a l’entorn i promoure activitats educatives de qualitat que connectin el temps lectiu amb el no lectiu. Es focalitza l’experiència en el treball amb el teixit associatiu del territori i totes les seves potencialitats.

El procés de transformació ha comptat amb la participació de 1421 alumnes i 178 famílies i 15 centres, i amb la participació activa de 16 serveis municipals i 8 entitats del barri.

Context i necessitat detectada

Els barris de Bellvitge i Gornal representen el 12 % de la població de l’Hospitalet i tots dos es troben per sota de la mitjana de la ciutat, tant pel que fa al nivell educatiu de la població, com de renda. D’altra banda, Bellvitge es caracteritza per una important tradició associativa i per ser referent en l’educació en el lleure.

En aquest context, es planteja la necessitat de millorar l’èxit educatiu des d’una perspectiva que permeti reordenar els temps educatius i oferir més i millors oportunitats educatives als infants i joves dels barris de Bellvitge i del Gornal.

Elements significatius de l’experiència

El procés de transformació educativa de Bellvitge-Gornal correspon a una àmplia vessant de programes, en 4 eixos d’intervenció:

  • Disseny i realització de programes amb partenariat, com els 19 programes d’Aprenentatge-Servei o els 6 programes Tàndem del Districte VI, establint aliances entre els centres educatius i els equipaments municipals, les institucions, les entitats properes o ens especialitzats del territori.
  • Implantació dels programes més reeixits del Pla Educatiu d’Entorn, adreçats a reforçar l’èxit escolar: prevenció i atenció de l’absentisme escolar; recursos de segona oportunitat per als joves…
  • Desenvolupament de programes d’innovació educativa que connecten el que passa dins i fora dels centres educatius: promoció de la lectura (la Lliga dels llibres); idiomes (tallers de reforç de l’anglès); activitats d’iniciació esportiva…
  • Impuls de diferents accions adreçades a les famílies: suport i dinamització del funcionament de les AMPA i AFA; formació adreçada a les famílies; tallers i grups de conversa en llengua catalana…

El gran repte de l’experiència ha estat desplegar els 36 programes realitzats al Districte VI amb els objectius del model Educació 360. Això ha suposat un treball individualitzat amb cada centre educatiu per tal de desplegar les peculiaritats de cadascuna de les actuacions.

Us convidem a aprofundir sobre els elements més significatius de l’experiència, els factors d’èxit, beneficis previstos en infants i adolescents i la comunitat educativa i les recomanacions per a transferir el model, en aquest model d’experiència pilot.

“L’Educació360 ens permetrà singularitzar els centres educatius amb el valor afegit d’incorporar el no lectiu, totes les hores de la vida dels nois i noies, amb la seva integralitat”

Teresa Sambola – Cap d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet