Es constitueix el Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació

14 Gener 2022

  • Més d’una trentena de persones de catorze institucions de la cultura i l’educació van participar en la sessió
  • El Fòrum, que tindrà lloc a l’abril del 2022, vol impulsar una major presència de les arts com a llenguatge i com a competència transversal a l’educació obligatòria

El passat 13 de gener es va constituir el Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació. La reunió va convocar a una trentena de persones representants del Departament d’Educació, del Departament de Cultura i del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com representants de les quatre diputacions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Fundació Bofill i la Fundació Interarts.

A la trobada es va fer la presentació del projecte del Fòrum i el del pla de treball del Consell Rector a càrrec dels representants del Consell Nacional de de la Cultura i les Arts (CoNCA)

Els integrants del Consell Rector van mostrar la seva coincidència amb els objectius del Fòrum i en que ha de ser l’inici d’un procés que comptarà amb la complicitat i el compromís entre les diferents administracions i entre els àmbits de la cultura i de l’educació. A més, a la reunió es van posar les bases de les línies de treball que es duran a terme des d’ara fins a l’abril, quan tindrà lloc el Fòrum, i s’ha acordat també fer el seguiment dels acords i les actuacions que es vagin adoptant a posteriori.

El Fòrum de les Arts a l’Educació vol impulsar una major presència de les arts com a llenguatge i com a competència transversal a l’educació obligatòria a la llum de les experiències més innovadores existents tant a Catalunya com al conjunt europeu.

Amb això, el CoNCA vol promoure les condicions que garanteixin el dret universal d’accés a la cultura i a les arts, cosa que ha de revertir en un increment de públics i en un increment de la ciutadania culturalment activa.

Les arts són, d’altra banda, un element central en l’educació integral de la persona, en el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, emocionals i relacionals, amb efectes remarcables sobre l’autoestima, el reconeixement de l’altre, la inclusió de la diversitat, el treball en equip i la gestió de les emocions.

L’existència i potencialitat educativa dels actius culturals comunitaris del nostre país és molt rellevant: existeixen nombroses entitats, recursos i equipaments que desenvolupen experiències educatives molt significatives en aquest àmbit. Aquestes activitats artístiques que es donen fora del temps i l’espai escolar són oportunitats clau pel desenvolupament d’itineraris personals, acadèmics i professionals.

Tot i així, les dades ens diuen que hi ha un accés molt desigual a participació de les activitats artístiques. Les famílies amb menys recursos i amb un nivell d’instrucció més baix, tenen una participació notablement inferior que les de nivells més alts de renda. Per això és imprescindible que el sector educatiu i el cultural es posin a treballar conjuntament per poder fer accessible a tots els infants i adolescents la pràctica cultural

En el marc del Fòrum també es presentarà una primera versió de la Cartografia de les arts a l’educació a Catalunya, un mapa en construcció que vol fer emergir les iniciatives existents a les escoles i instituts en les etapes d’infantil, primària i secundària obligatòria, tot fomentant la relació i intercanvi entre els centres.
Des de l’Aliança Educació 360 celebrem la creació i la possibilitat de participar d’aquest Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació, que esperem es tradueixi en l’articulació d’una estratègia política per garantir l’accés a la formació i a la pràctica artística habitual a tots infants i joves del nostre país.