Els Punts Òmnia: millorar l’èxit educatiu amb mirada comunitària

13 Gener 2022

Romina Llambrich Barberà, dinamitzadora del Punt Òmnia Tortosa i coordinadora del reforç educatiu del Grup Esplai Blanquerna.

A Catalunya hi ha actualment més d’un centenar de Punts Òmnia situats arreu del territori. Aquests recursos són definits per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària com un “programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport als col·lectius amb major risc de vulnerabilitat” i tenen la missió de treballar per abordar les desigualtats socials a través de l’acció comunitària i les TIC.

Tot i que tots els Punts Òmnia tenim de base aquestes premisses, cada Punt és “únic” i compta amb les seves particularitats, ja sigui per les característiques del barri o localitat, de la persona dinamitzadora o de entitat que gestiona el Punt. Perquè, des de la seva creació fins al dia d’avui, aproximadament 20 anys després, cada Punt s’ha anat adaptant a la realitat del territori on està ubicat.

La flexibilitat de cada Punt Òmnia és el que permet donar resposta de manera molt precisa a les noves necessitats que sorgeixen en el context més immediat.

Des del Punt Òmnia Tortosa considerem que aquesta flexibilitat que adquireix cada Òmnia és el que permet donar resposta de manera molt precisa a les noves necessitats que sorgeixen en el context més immediat de cada Punt. Alhora possibilita que els Punts Òmnia esdevinguin un recurs molt ‘viu’ i de proximitat i, en alguns casos, fins i tot acaben essent un punt de referència del territori i/o barri. Un espai on la ciutadania accedeix quan no sap cap on tirar i on fa preguntes quan no sap on trobar les resposte. El Punt Òmnia té un compromís social amb les persones del territori on està ubicat.

Aquesta proximitat i connexió amb el territori permet que en moltes ocasions s’executin activitats i projectes col·laboratius i que es teixeixin aliances amb diferents agents del territori per tal de crear noves propostes socioeducatives i enriquir aquelles que ja s’estan fent.

Convé destacar que tot això no és fàcil, ja que implica estar a primera línia amb les persones participants però alhora ser també present en molts espais comunitaris. Per tant, pensem que cal obrir les portes de l’Òmnia perquè tothom hi pugui entrar, però també és necessari sortir a l’exterior a picar moltes altres portes i establir nous contactes i noves invitacions. Considero que no podem caure en l’error d’esperar, perquè estaríem corrent el risc que les persones que més ens necessiten es quedin al marge i l’objectiu que nosaltres perseguim és compensar les desigualtats socials.

“No podem caure en l’error d’esperar, perquè estaríem corrent el risc que les persones que més ens necessiten es quedin al marge”

El Punt Òmnia Tortosa treballa els eixos d’aprenentatge, ocupabilitat i acció comunitària. En aquesta línia, fem tallers i cursos per a persones que es troben en situació d’atur (ja siguin derivades des del SOC, l’Ajuntament o d’accés lliure) i s’ofereix a entitats/associacions i a la mateixa ciutadania en general una àmplia oferta d’activitats relacionades amb les noves tecnologies i estimulació cognitiva, entre d’altres. Diverses associacions de dones de les Terres de l’Ebre, així com La Fundació Pere Mata, Creu Roja i Casal Cívic de Tortosa en són alguns exemples.

Paral·lelament, l’Òmnia de la ciutat de Tortosa també és un espai que ofereix a l’alumnat de centres educatius i universitats l’oportunitat d’adquirir nous coneixements i alhora aquests ofereixen un servei a la comunitat a través de programes d’Aprenentatge Servei, el Servei Comunitari, les pràctiques formatives i les col·laboracions a través del voluntariat.

Tot i que l’Òmnia és d’accés universal, alhora pretén fer un acompanyament a aquelles persones participants més vulnerables. De fet, el “Reforç Educatiu” del Punt Òmnia Tortosa n’és un exemple, ja que és una de les activitats més consolidades i que parteix d’aquesta idea. Situa al davant de tot el concepte “equitat”, de manera que vetlla per la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i, per tant, prioritza l’accés d’aquelles persones que per motius socioeconòmics no poden accedir a una activitat d’aquest tipus.

L’activitat es fa en el fora escolade manera que tracta de complementar la formació dels i les alumnes. És imprescindible brindar l’oportunitat de participar en activitats extraescolars a l’alumnat més vulnerable per tal de compensar les desigualtats educatives que malauradament existeixen en l’actualitat.

De fet, tal i com menciona Shelia González en Evidències per a la millora educativa, existeixen diferents investigacions que han estudiat el seu impacte i que constaten que participar en activitats extraescolars repercuteix de manera positiva en el procés d’aprenentatge dels i les alumnes. Entre altres aspectes, convé destacar la millora en l’àmbit de les competències lectores i matemàtiques, en l’actitud vers l’aprenentatge i les expectatives formatives, en el rendiment acadèmic i també en les competències relacionades amb les habilitats socials i cognitives.

L’activitat “Reforç Educatiu” del Punt Òmnia Tortosa s’ubica dins del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat, de manera que involucra l’entorn més immediat com a part del procés educatiu. Els diferents agents socioeducatius implicats tenim un objectiu comú: millorar l’èxit educatiu de l’alumnat. La consolidació de l’activitat passa per un treball en xarxa on participen diferents agents del territori com són l’Ajuntament, centres educatius, entitats socioeducatives, aFFaC, Serveis Educatius del Departament d’Educació, etc. Habitualment són els/les referents dels diferents Centres Educatius qui deriven els xiquets, xiquetes i joves als tallers de Reforç Educatiu, atès que treballen a primera línia i coneixen molt bé l’alumnat.

El paper que hi juga l’Òmnia, a banda de proporcionar dispositius tecnològics, accés a Internet i facilitar aprenentatges relacionats amb les TIC, també és treballar les competències acadèmiques de forma transversal, vetllar pels valors educatius inclusius i alhora realitzar de manera paral·lela actuacions d’inclusió. Desenvolupem estratègies per garantir que no existeixin barreres que impedeixen accedir a l’activitat, ja sigui per raons de gènere, diversitat funcional, raons socioeconòmiques, culturals, etc. De fet, duem a terme activitats de sensibilització a les persones participants, tant del Punt, de l’entitat gestora Grup Esplai Balnquerna com del Casal Cívic de Tortosa on està el recurs ubicat.

Per tant, l’essència de l’Òmnia passa per donar caliu i acompanyar a aquelles persones que més ho necessiten, per escoltar-les, orientar-les, per facilitar el descobriment d’una xarxa més enllà de l’escola/institut i per ‘empoderar’ les persones que hi participen.

Ens importa el benestar de les persones participants que accedeixen al nostre recurs, de manera que no ens limitem a transmetre continguts acadèmics. I això és el més important i possiblement és el que ens diferencia d’una aula d’informàtica o d’una acadèmia de cursos i de reforç educatiu.

Fa un temps ja que al Punt Òmnia Tortosa ens vam posar les “ulleres comunitàries”, com diuen els experts/es, i treballem en aquesta línia comunitària tan enriquidora i complicada al mateix temps. Intentem consolidar els petits passos que anem fent i, des de fa un parell d’anys, sabem que aquesta manera de fer en el món socioeducatiu té un nom i aquest és Educació 360.