El Passaport Edunauta a Viladecans: un programa que connecta tot l’Ajuntament

13 Març 2023

El Passaport Edunauta ha contribuït a cohesionar les àrees del consistori de Viladecans sota un objectiu comú: garantir les oportunitats educatives en el fora escola de tots els infants del municipi.

Quan l’Ajuntament de Viladecans va decidir sumar-se a la iniciativa del Passaport Edunauta, ara fa un any, ho va fer pensant en promoure les activitats educatives extraescolars que s’organitzaven al municipi, connectar-les entre si i reconèixer el valor educatiu dels aprenentatges que s’hi adquireixen. Però en el desplegament del programa, també han assolit una altra fita: connectar, més encara, les diverses àrees de l’Ajuntament per ampliar o connectar oportunitats educatives més enllà de l’escola.
El cas del territori de Viladecans és un bon exemple que explica com aquest programa, impulsat per l’Aliança per l’Educació 360, no només construeix un catàleg d’activitats ric i divers, també acaba empenyent cap a una millor coordinació de diferents regidories municipals. En reflexionem amb Ruth Cebador i Marc Alonso, tècnics de l’Àrea d’Educació.

Els resultats visibles: un catàleg únic d’activitats per als infants i famílies:

Amb un any de desplegament del Passaport Edunauta, Viladecans ha aconseguit alinear i treballar amb les àrees municipals d’educació, cultura, medi ambient, joventut i igualtat, medi ambient i esports, connectant-les amb la biblioteca, el teatre municipal Atrium, els casals de barri i els centres educatius, entre altres actors, per tenir una programació d’activitats extraescolars de qualitat unificada en un sol catàleg.
Aquesta gestió de la informació facilita la visualització de tota la oferta del municipi als infants i famílies, també és un recurs útil per al treball dels professionals.
En tot l’any passat es van organitzar 133 activitats, un èxit remarcable que tot indica que se superarà aquest any: de l’octubre fins al febrer d’aquest curs 22/23, s’han fet ja 80 activitats gratuïtes en 18 espais edunautes del municipi, implicant els 16 centres educatius de la ciutat per fer arribar a 2.001 infants de 3r, 4t i 5è d’Educació Primària el catàleg d’activitats que preparen des de l’Ajuntament.

Un treball municipal en clau 360 amb un gran valor per al desplegament:

Cal remarcar que res d’aquest treball ha estat forçat. A Viladecans fa temps que l’Ajuntament treballa de forma transversal i que té una mirada educativa 360, tenint cura les activitats extraescolars.
“El 100% dels projectes d’educació treballem amb altres àrees de l’Ajuntament o amb agents externs amb potencial educatiu. La nostra és una feina transversal i en xarxa constament”, asseguren Ruth Cebador i Marc Alonso, tècnics d’educació de l’Ajuntament.

Ambdós afirmen que implantar el Passaport Edunauta al municipi “no ha significat inventar-se res” i els “ha servit per vincular activitats que ja es feien”, asseguren. La feina inicial ha consistit en agrupar les activitats existents sota un mateix paraigües i aprofitar el relat que ofereix el programa. “El Passaport Edunauta ens ha servit per connectar i promocionar totes les activitats que ja es feien fora de l’horari lectiu sent un altaveu per arribar millor a la ciutadania ”, resumeix Alonso.

La organització i treball entre àrees amb el Passaport Edunauta

A nivell organitzatiu no han estat necessaris molts canvis interns, s’han valgut de l’experiència acumulada de treball municipal amb mirada 360 dels últims anys perquè l’aterratge del Passaport fos més senzill. De fet, una bona prova d’aquesta mirada transversal és que el programa no depèn només d’una única regidoria. El govern municipal s’organitza en grans àrees, una de les quals és la d’acció comunitària. És dins d’aquest gran grup de treball que s’inclouen els regidors de tots aquells temes que tenen a veure amb els serveis a la ciutadania: salut, educació, igualtat, serveis socials, esports.
La clau de l’èxit, asseguren ambdós tècnics, és que el lideratge és molt clar: “Hi ha una línia política i de direcció del servei molt clara i una aposta política molt important per impulsar el Passaport Edunauta”, afirmen.

Més enllà d’aquest lideratge i model organitzatiu, el paper dels tècnics municipals d’educació com a executors del programa és clau per a fer el seguiment i reforç amb els diversos agents participants i garantir que tot funciona, relata Cebador. Les principals tasques que en destaquen són:

La recerca de complicitats i espais de treball conjunt amb totes les àrees de l’Ajuntament. “Des de l’àrea d’educació coordinen i van picant a la porta de cada àrea municipal per saber quines coses fem a cada regidoria que puguin entrar al programa. Si totes les àrees responem, és relativament senzill que el projecte tingui èxit”, firma Vanessa Montijano, tècnica de medi natural. En el cas de l’àrea de Medi Ambient aquesta forma de treballar és molt natural, “ara el que hem fet és integrar les activitats que fèiem al Passaport Edunauta, perquè a més la majoria ja tenien un enfocament molt familiar”, assegura. Sumar-se al projecte, doncs, no ha suposat ni molt menys un daltabaix organitzatiu. Només hi veu avantatges: “Tenir el Passaport Edunauta al municipi és un reforç en la difusió de les nostres activitats, una finestra al públic”.

La construcció i adequació d’un catàleg d’activitats amb totes les àrees municipals i entitats del territori. Aquestes proporcionen activitats per al catàleg de la pàgina del Passaport Edunauta. El consistori, de forma mensual en fa ressò i totes les escoles reben el catàleg físicament el primer dia de cada mes. “La nostra feina és detectar oportunitats”
No només això, l’àrea d’educació també “vetlla per a que les activitats que s’organitzen treballin competències transversals i siguin diverses”, afegeix Cebador.
Aquesta feina agrupada “El Passaport Edunauta és un recurs que serveix per a reflexionar i modular l’oferta d’activitats més enllà de l’escola què volem oferir com a ciutat” evitant fer les coses per inèrcia, perquè ja funcionen o perquè fa anys que es fan”, afirma la tècnica. Aquesta informació els ha permès veure que “van sortir moltes activitats culturals i de medi ambient, i de tecnològiques i esportives en vam tenir menys. Aquest anàlisi permet realitzar actuacions per a modular la oferta i garantir una oferta d’activitats reptadora.

Perquè aquesta bona acceptació del programa es consolidi, els reptes ara passen per implicar més famílies del municipi en la participació de les activitats. Cal seguir potenciant el paper de les àrees de l’Ajuntament, especialment d’aquelles que no participen de forma “directe” del Passaport Edunauta perquè no proporcionen activitats però sí que tenen un paper destacat, fent prescriptors i recomanadors als infants i famílies. Sense deixar de banda el potencial del professorat per a la seva capacitat de detectar millor les necessitats dels infants.

Mentrestant, Viladecans s’aprofita dels beneficis d’haver implantat el Passaport: s’han cohesionat tant les àrees de l’Ajuntament que ha sorgit un projecte nou, el F’estiu Jove, una proposta d’activitats d’estiu per a joves que va néixer entre tres departaments a partir del Passaport Edunauta. Un pas endavant més per seguir ampliant i reforçant la igualtat d’oportunitats educatives al municipi.