El Passaport Edunauta ha reforçat la curiositat dels alumnes per aprendre coses noves

13 Gener 2023

Terrassa i Sabadell son dos dels municipis que el curs passat van implementar el Passaport Edunauta. Alumnes de l’escola Font Rosella del barri de la Concòrdia de Sabadell i de l’escola Ramon Pont de Terrassa van poder participar en diverses activitats que els van permetre descobrir els seus municipis i reforçar els aprenentatges que fan a l’aula. A la vegada, a través d’una visió basada en l’equitat, el projecte també va incidir en la reducció de les desigualtats d’accés a les activitats lúdiques i educatives que s’organitzen més enllà de l’horari lectiu.

La implicació dels docents és clau per al bon funcionament del Passaport Edunauta: compartir els aprenentatges a l’aula i fer servir aquesta eina per treballar-la conjuntament reforça els coneixements adquirits i anima la resta d’alumnes a participa-hi. En aquest article, dues docents reflexionen sobre la seva experiència en el primer any de la implementació del passaport.

Una experiència positiva

Maria Carneros és especialista d’educació física i cap d’estudis de l’escola Ramon Pont de Terrassa. Ella s’ha encarregat de liderar la implementació del Passaport Edunauta al seu centre, en coordinació amb les tutores de cicle superior. En el seu cas, el passaport s’ha distribuït entre tots els alumnes de cinquè curs. “El curs passat era el primer any que ho fèiem. Per tal de potenciar la participació de les famílies, algunes de les activitats les iniciàvem aquí a l’escola, i després els demanàvem alguna cosa que poguessin fer ells a posteriori. Es una experiència molt positiva, perquè permet que fora de l’horari escolar els alumnes tinguin accés a determinades activitats de forma gratuïta”, assegura.

Des de Sabadell, Sílvia Rabasso, tutora de quart de primària de l’escola Font Rosella, ha acompanyat els seus alumnes en tot aquest procés, des de la rebuda dels passaports fins a final de curs. “A Sabadell hi hem participat tres centres del mateix barri: l’escola Concòrdia, l’escola Pau Casals i l’escola Font Rosella. El curs passat va ser només amb els alumnes de quart de primària, però aquest curs ho ampliem a tercer i a quart”, explica. “Al principi, es va fer una reunió informativa per a les famílies, en la qual se’ls va explicar com funcionava el passaport, a quines activitats podien participar i com s’accedia a la pàgina web per consultar l’oferta disponible. A les famílies amb menys recursos se’ls van facilitar unes targetes d’autobús per a cobrir els trajectes fins als llocs on es feien les activitats, majoritàriament al centre de la ciutat. L’objectiu és que el projecte vagi creixent i hi puguin haver més activitats d’entitats d’aquí al barri de la Concòrdia. Són tot activitats gratuïtes i de qualitat. Els alumnes són els que avaluen: si els agrada vol dir que el projecte està molt ben plantejat”, afirma.

Treball compartit amb les famílies

La connexió i la complicitat amb les famílies és un element clau perquè els alumnes puguin realitzar aquest tipus d’activitats extraescolars lúdiques i educatives, que són també necessàries per reforçar el seu desenvolupament i aprenentatge. “Com a escola, nosaltres sempre hem pensat que educa tota la comunitat educativa, i el projecte del passaport fa que hi hagi aquest acompanyament en l’aprenentatge dels nostres alumnes: que les famílies s’impliquin també en activitats curriculars, ja que implica dur a terme activitats fora de l’horari escolar amb l’acompanyament de les famílies”, destaca la Maria. “Per tant, hi ha aquesta consonància, aquest treball en equip que sempre busquem: l’acció compartida entre l’escola i la família. Com a docents pensem que aquesta és una de les grans potencialitats del passaport”, assegura.

“La promoció del passaport es fa perquè famílies que no acostumen a fer activitats ho tinguin més fàcil. I se’ls motiva una mica per tal que el temps de lleure sigui també educatiu, que aprenguin coses, i que facin activitats amb una mica de sentit. Aquest és l’objectiu”, afirma la Sílvia.

Reforçar la curiositat dels alumnes

A través del passaport, les docents han detectat que els seus alumnes han desenvolupat una major capacitat d’observació i més interès per als nous aprenentatges. “Els ha reforçat el fet de tenir la curiositat d’aprendre coses noves”, afirma la Sílvia. “Estem acostumats a venir a classe i que ens expliquin el que ens toca. D’aquesta manera, ells han de qüestionar-se quines coses els interessen, i si han pogut desenvolupar noves habilitats. El Passaport Edunauta els ofereix una ampliació del seu aprenentatge a través d’activitats que no podem fer a l’escola; per exemple, en el cas de l’activitat organitzada per l’Associació Astronòmica de Sabadell, nosaltres no podem tenir un telescopi a l’aula. Les activitats del passaport, doncs, ofereixen als alumnes moltes possibilitats d’ampliar el seu camp de coneixements i d’experiències”.

Les activitats, a més, connecten els infants amb el municipi on viuen. “Tenim accés a activitats de la ciutat, de l’entorn, que són molt riques i que els permeten aprendre. Sovint, per desconeixement, els alumnes no són conscients d’aquesta oferta, i el fet de tenir totes les activitats recollides en una pàgina web i que ho puguin consultar des de casa és molt positiu. A vegades, durant el cap de setmana, és difícil trobar opcions gratuïtes o opcions lúdiques, i amb el passaport s’augmenta l’oferta de les famílies”, destaca la Maria.

“Quan van pel carrer s’hi fixen més. A vegades anem d’excursió i només et saben dir el lloc on viuen. Amb el passaport, hem ampliat l’horitzó i ara sabem on està ubicat el museu o l’entitat que ens ha preparat una activitat, es tracta de tenir una amplificació del territori.

Connexió amb els continguts curriculars

Totes les activitats del Passaport Edunauta estan plantejades a partir dels continguts curriculars del currículum d’educació primària, per tant, van en consonància amb tots els aprenentatges que els alumnes han d’assolir durant el seu cicle. Les persones impulsores del projecte han fet una feina prèvia de buidatge d’aquests continguts per ajustar les activitats. Aquesta oferta d’activitats “és un complement entre l’activitat que poden fer amb les famílies i les activitats que podem fer des de l’escola i, d’aquesta manera, poder ocupar el temps de lleure amb activitats que aportin una sèrie de continguts curriculars”, explica la Maria.

Reptes de futur

De cara al futur, les docents coincideixen a afirmar que cal consolidar el projecte i aconseguir que tingui continuïtat. Alhora, cal ampliar la difusió i fer arribar tota la informació a les famílies per aconseguir que s’impliquin més, especialment en aquells casos en què els costa sortir de casa i participar en activitats fora de l’horari lectiu. “Les famílies que hi han participat estan molt contentes. I els que no han participat, de cara a l’any que ve intentarem motivar-los una mica més”, conclou la Sílvia.