DESPLEGUEM ELS PLANS ESTRATÈGICS D’EDUCACIÓ 360

14 Gener 2022

IV JORNADA DE MUNICIPIS DE LES COMARQUES GIRONINES D’EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET.

El passat 14 de gener es va dur a terme la quarta Jornada de Municipis de les Comarques Gironines d’Educació 360, Educació a Temps Complet. L’objectiu principal era compartir amb tots els municipis els resultats més rellevants dels plans estratègics educatius 360 elaborats per 14 municipis de les comarques gironines durant el 2021.

Aquests municipis s’havien acollit a una línia de subvenció “Educació 360” de la Diputació de Girona. Gràcies a aquest suport van poder elaborar els seus plans a través de processos participatius molt interessants i que han estat imprescindibles per prioritzar les línies estratègiques educatives de cada territori i definir els objectius i accions que se’n deriven de cadascuna d’elles.

Destaquem les 4 línies estratègiques més prioritzades pels municipis:

1. La coordinació i el treball en xarxa.
2. L’equitat en l’accés a les activitats i mesures per contrarestar les desigualtats educatives.
3. L’ampliació de l’oferta de les activitats socioeducatives i la incorporació de diversitats.
4. El paper educatiu i empoderament de les famílies.

Per altra banda, la Diputació de Girona va anunciar que aquest 2022 oferirà una segona línia de subvencions per poder donar suport a l’execució d’algunes de les accions socioeducatives que cada municipi ha prioritzat. Tanmateix es tornarà a donar suport econòmic a aquells municipis adherits a l’Aliança 360 que vulguin redactar el seu pla estratègic educatiu 360 i s’obrirà la convocatòria als consells comarcals.

L’aposta de la Diputació de Girona per l’Educació 360-Educació a Temps Complet a les comarques gironines és determinant i queda palesa amb el nou pressupost, que enguany serà el doble que al 2021. Alhora, la implicació de diverses institucions i agents educatius de les nostres comarques amb l’impuls i governança de l’Educació 360 – Educació a Temps Complet s’ha plasmat amb la constitució d’un Consell com un espai comú de treball en el que a més de la Diputació de Girona, hi ha la Universitat de Girona, el Departament d’Educació, i una representació dels Ajuntaments adherits, centres educatius i entitats socioeducatives. Així com la coordinació de les Xarxes Territorials Educació 360.

Actualment hi ha 30 municipis gironins adherits a l’Aliança, 2 consells comarcals i la Diputació de Girona. Quatre d’aquests ajuntaments gironins adherits a l’Aliança, Llagostera, Bàscara, Vilablereix i Olot, van compartir com havia estat el seu procés de construcció participada dels plans estratègics, i els reptes de present i de futur pel que fa al desplegament de polítiques d’Educació360 als seus municipis.

Alguns dels elements clau que van destacar: la creació d’espais de participació amb tots els agents del territori, la coordinació interàrees municipals, l’elaboració d’una diagnosi compartida, la inclusió de totes les mirades, el compromís polític la predisposició tècnica i l’aportació de recursos.

Per a més informació podeu recuperar la jornada: