Sou una entitat amb mirada educativa 360? Participeu a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona!

13 Gener 2020

entitats360_convocatòria
entitats360_convocatòria
  • Treballar per l’equitat, personalitzar els aprenentatges, la qualitat educativa i la connexió dels temps, aprenentatges i agents educatius, principis bàsics de l’Educació 360
  • Les entitats sense ànim de lucre amb mirada 360 poden presentar-se a la convocatòria de la Diputació de Barcelona fins el proper 30 de gener

A Catalunya, existeix una llarga tradició d’iniciatives compromeses amb l’educació i la cohesió social, a través del treball comunitari. Són moltes les entitats que treballen arreu del país per aconseguir una major equitat educativa i que col·laboren entre elles per oferir experiències riques en aprenentatges per infants i adolescents. La seva tasca és imprescindible per afavorir la reducció de les desigualtats i donar accés a recursos culturals i socials que amplien les trajectòries vitals de les persones.

En aquest context i amb aquesta riquesa social, com a punt de partida, aquestes pràctiques 360 defensen un model educatiu que promou i connecta els diversos aprenentatges que es donen al territori i els temps, espais i agents educatius. Connexions totes elles orientades a garantir de forma més efectiva la igualtat d’oportunitats educatives.

D’exemples en trobem de molt diversos: creació d’activitats compartides entre centres educatius i entorn; elaboració de catàlegs d’itineraris educatius, a partir de propostes que ofereixen entitats, equipaments i els serveis de l’entorn; projectes fora escola que tenen com a objectiu la comprensió lectora i molts d’altres.

Convocatòria d’ajuts a projectes educatius d’entitats de la demarcació de Barcelona, orientada a iniciatives amb mirada 360

Amb el propòsit de promoure l’impuls de projectes amb mirada 360, la Diputació de Barcelona ha llançat una convocatòria d’ajuts a entitats sense finalitat de lucre que tenen projectes relacionats amb l’educació, durant el curs 2019-2020. Està dirigida específicament a projectes que connecten temps i espais educatius del territori i que promouen els principis i valors del model educació 360. La convocatòria finalitza el proper 30 de gener.

Què és una entitat amb mirada 360?

Una entitat amb mirada educativa 360 és aquella que treballa en xarxa amb altres agents, temps i espais educatius per incrementar l’equitat i reforçar la seva comunitat. A més, ofereix experiències educatives valuoses que augmenten les oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament dels infants i joves, a través de 3 objectius clau:

  • millorar la connexió entre els aprenentatges que es donen en el temps lectiu i no lectiu, entre espais educatius formals i no formals, i busca una major qualitat educativa
  • apropar i ampliar les oportunitats educatives per a tots els infants
  • i especialment, afavorir que tot infant i jove tingui accés a activitats educatives en el territori, més enllà de l’escola

Amb l’objectiu de facilitar la feina a aquelles entitats que estiguin repensant els seus projectes per adequar-los al model de l’Educació 360, hem elaborat un document on expliquem els principis i valors de les iniciatives amb mirada 360. I si voleu explorar o repensar si la feina que feu segueix aquests principis, us oferim una relació de preguntes per ajudar-vos.

Es tracta d’una bateria de preguntes que us conviden a posar-vos les ulleres de l’Educació 360 i reflexionar sobre els projectes que esteu desenvolupant. L’objectiu no és un altre que la reflexió us sigui útil i us ajudi a presentar la vostra presentació a la convocatòria d’ajuts.