Èxit Gornal

03 Juny 2019

Institut Escola Gornal

Connecta’t a l’IE! Una escola connectada al món

El món educatiu viu un moment que necessita actualitzar-se i adaptar-se al grans canvis socials del segle XXI. La societat actual es troba en  una era totalment digital i com a centre educatiu ens plantegem diverses qüestions: com les TIC estan modificant els nostres hàbits i les nostres necessitats? Quines competències necessitem adquirir? Tothom hi té el mateix accés a les TIC?

Els centres educatius, com a lloc d’aprenentatge per a la vida, no poden afrontar en solitari els nous i complexes reptes de la societat actual i més tenint en compte contextos de risc social, com és el nostre cas.

L’alumnat del centre és majoritàriament d’ètnia gitana (70%) i la resta d’altres països (Marroc, Xina, República Dominicana, Perú…). La major part de les famílies del centre presenta necessitats educatives socioeconòmiques i culturals desafavorides que es caracteritzen per situacions de precarietat laboral i d’habitatge i en la majoria els únics ingressos provenen d’ajuts socials. Es tracta de famílies extenses amb un baix nivell de competències bàsiques i una manca d’accés a recursos culturals.

Tots aquests aspectes configuren un centre educatiu amb infants amb falta d’escolaritat primerenca, absentisme escolar, baixa autoestima, trastorns de conducta i inestabilitat emocional. Aquest context educatiu d’alta vulnerabilitat condiciona en gran mesura l’èxit escolar, per tant, considerem imprescindible realitzar intervencions directament encaminades a garantir l’equitat i les oportunitats educatives. Com va exposar Elena Sintes (2019): “L’objectiu principal d’aquest model és reduir les desigualtats educatives, assolir majors nivells d’èxit escolar i d’equitat, i alhora adaptar l’escola a la realitat social i familiar actual”.

Així doncs, el centre educatiu ha de crear el seu propi projecte educatiu, vinculant la seva línea pedagògica al seu entorn i vetllant per als interessos de l’infant i la seva comunitat educativa, construint xarxes que incloguin les administracions locals i agents socioeducatius i integrant temps lectiu i no lectiu. Seguint aquesta línia en el nostre institut escola hem volgut desenvolupar un projecte educatiu que impulsa 3 eixos: artístic (dansa, art i música), esportiu (hàbits saludables i exercici físic) i tecnològic (robòtica i ús de les TIC). Aquest últim eix és en el que es basa el nostre projecte Èxit Gornal, ja que volem que el nostre alumnat tingui un bon nivell competencial en l’ús de les tecnologies.

Som un centre que ofereix el mateix horari de 9 a 16:30 h.  per a les tres etapes: Infantil, Primària i Secundària, tenint en compte que “la configuració dels horaris educatius ha de preservar i promoure en tot moment l’interès superior de l’infant per damunt d’altres consideracions” (Sintes 2019). Integrem un Tàndem de dansa a les hores lectives, compartim hores lectives i no lectives amb un treball conjunt de mestres, professorat de dansa (EMMCA), monitoratge de menjador i d’activitats extraescolars. Oferim activitats extraescolars de qualitat comptant amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la complicitat d’entitats del barri, a més, busquem suports com el del Pla Integral del Poble Gitano i amb tot això podem fer un treball complementari proposant activitats com: Iniciació esportiva (PCEE) i Natació al Poliesportiu Gornal, Teatre amb Plàudite, Anglès-Romanó i Robòtika-Lego (PIPG), Mecano i Tractament d’imatge (Associació Nou Quitxalles) i música electrònica amb  Launchpad (EMMCA). I ara volem incorporar a les famílies mitjançant un reclam molt potent: la tecnologia. Qui no té un mòbil a la seva vida? Servim-nos d’aquesta realitat i fem-ne una oportunitat!

Seguint les paraules d’en Jordi Collet, ens hem plantejat com podem millorar els vincles entre família i escola i hem considerat reinventar aquesta relació. Volem que les famílies se sentin membres actius del centre com a comunitat educativa de la qual formen part i que la seva implicació suposi un reconeixement social valorat. D’aquesta manera, s’enforteixen els vincles amb el centre educatiu i augmenten les expectatives d’èxit de totes les persones vinculades al centre.

Això comporta, des de la nostra perspectiva, que el centre es transformi en un espai obert a les famílies, espai on hi hagi confiança mútua. Per aquest motiu el nostre projecte Èxit Gornal: Connecta’t a l’IE, té com a repte avançar amb les famílies cap al creixement d’expectatives d’èxit educatiu mitjançant l’ús i l’aprenentatge de les tecnologies per afavorir la seva participació i implicació al centre.

Proposem obrir l’escola a les famílies, d’una banda amb estones d’acompanyament directe amb els infants i d’altra, amb formació a famílies sempre des de la vessant tecnològica per tal garantir l’equitat i la qualitat educativa.

La majoria de famílies del nostre centre se senten desorientades davant la tasca de acompanyar educativament als seus fills, per tant, una de les accions educatives del projecte és crear espais de trobada família-infant-escola on realitzem activitats de robòtica i ús de les TIC. En aquest moment educatiu, l’alumne, com a protagonista, intercanvia activitats tecnològiques amb la seva família de manera que ella també pren consciència del potencial i de les capacitats dels seu fill/a i es fomenta la confiança amb l’escola.

També, impulsem la participació del nostre alumnat en fires tecnològiques on poden dur a la pràctica totes les competències i els aprenentatges digitals adquirits, amb la implicació de les seves famílies. Participar i gaudir de les experiències i vivències compartides a l’escola amb els seus fills i filles és una manera  de compartir el seu aprenentatge i educació.

El projecte Èxit Gornal inclou també la creació d’una escola de famílies: Connecta’t a l’IE!. Es tracta d’un espai d’informació i formació on es treballen aspectes bàsics de la tecnologia: obrir un correu, entrar al web del centre, descarregar-se una aplicació al mòbil… En aquest assessorament es farà partícip a l’alumnat de l’ESO que, en forma d’Aprenentatge i Servei, seran els responsables de dur a terme aquesta tasca educativa guiats pel docents. Considerem que alfabetitzar digitalment famílies, infants i joves els ajudarà a afrontar reptes de futur i els permetrà ser més oberts, creatius i competents. Així, com diu en Moisès Esteban “vivim en un món que està, de facto, personalitzat (per exemple: Internet, màrqueting, medicina). No obstant, les escoles, instituts i universitats segueixen essent contextos exageradament rígids, homogenis i homogeneïtzadors. Disposem d’un important banc de recursos, experiències i estratègies de personalització, així com d’entitats i agents compromesos amb la personalització”. Per això, en el nostre projecte volem fomentar l’estratègia metodològica de l’aprenentatge i servei ja que d’aquesta manera esdevé una experiència significativa d’aprenentatge.

Per dur a terme aquesta tasca educativa, en el marc del projecte Èxit Gornal, volem que intervinguin tots els agents del territori al nostre abast, sobretot fer visibles totes les possibilitats que hi ha al nostre barri i establir vincles famílies-centre-entorn. Per tant, no només s’oferirà el centre com a lloc d’aprenentatge sinó també les diferents entitats i espais: Punt Òmnia del Casal Cívic, l’Associació Gitana Lacho Bají, Centre de Formació Gornal Activa, Esplais del barri… i els formadors tant poden ser docents, alumnat d’ESO, com altres professionals dels diferents serveis, realitzant un treball conjunt, compartint un mateix projecte educatiu i oferint un entorn social educatiu. En aquest aspecte, tenim la sort de formar part d’un pla educatiu d’entorn, on l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, com a proposta de política educativa local, ha fet una clara aposta per rentabilitzar tots els recursos de la zona i posar-los a l’abast de tothom. S’ha unit al  projecte Educació 360, educació a temps complet.

Així doncs, en el món educatiu “les arrels clau són, per aquest ordre: la família, l’escola i la comunitat”, ens diu en Jordi Collet,  per tant, és tasca de tota la comunitat educativa crear vincles emocionals i de cooperació que fomentin les relacions entre els seus membres amb la finalitat d’acompanyar als infants en tots els àmbits: acadèmic, social, emocional i personal. Cap agent educatiu no pot respondre en solitari els reptes educatius d’avui, sinó que ha de treballar coordinadament amb el diferents professionals del seu entorn. La nostra proposta Èxit Gornal avança cap a un model de centre amb la participació d’altres actors socioeducatius, amb la tecnologia com a paper rellevant per estimular l’aprenentatge, integrant activitats de qualitat formals i no formals dins i fora de l’escola, innovant l’ús del temps, en definitiva, promovent iniciatives que garanteixin l’equitat i l’èxit escolar.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.