Xarxa d'escoles per l'equitat

03 Juny 2019

Escoles de Santa Eugènia i Sant Narcís (Escola Àgora, Escola Santa Eugènia, Escola Josep Dalmau Carles, Escola Montfalgars, Escola Cassià Costal)

BARRIS DE SANTA EUGÈNIA I SANT NARCÍS DE GIRONA. XARXA D’ESCOLES PER A L’EQUITAT

ABANS D’AVUI

Des de l’any 2008 el PEIC va veure la necessitat de donar un impuls a les Ampas d’aquets centres per a que tot el seu alumnat disposés d’oportunitats per a fer activitats extraescolars a preus assequibles. L’alumnat de les cinc escoles es barregen i comparteixen vivències i es coneixen quan van pel barri. Es tracta d’una obertura més enllà de l’escola. Les AMPAS de les cinc escoles porten treballant juntes i dissenyant les activitats des de llavors i cada escola ofereix les seves instal·lacions  per  a  fer-hi  les  diferents activitats de  manera que  una  xarxa  de monitors acompanya l’alumnat quan acaba l’escola a fer activitats en algun centre depenent dels seus interessos. Una de les AMPAS ha portat el pes organitzatiu fins avui.

AVUI

Actualment el barri presenta alumnat molt variat culturalment i això ha fet que les AMPAS portin un pes de gestió el qual cada vegada els costa més. Les Direccions dels centres ens hem d’implicar en ajudar-los i l’AMPA amb més pes se sent poc recolzada i està desgastada.

Aquest procés i la implicació de les Direccions ha fet que decidíssim fer un treball per donar una nova mirada i un nou impuls a un sistema que ha funcionat durant molts anys i que és un èxit per a les famílies. A partir d’aquí es busca qui ens pot assessorar i entrem en contacte amb EDUCACIÓ 360.

De tot el procés se’n deriva una necessitat bàsica i d’altres que ens poden ajudar a aconseguir-la:

NECESSITEM UN DINAMITZADOR DE LES AMPAS

L’AMPA que fins ara ha gestionat tota la coordinació de les activitats extraescolars per  a  les  cinc  escoles no  ho  ha  de  gestionar sola. Ens cal una persona que empoderi les AMPAS de les cinc escoles i arribin a prendre decisions i responsabilitats i compartir tot aquest procés que beneficia directament a l’alumnat del barri.

Un altre dels problemes en que es troba l’AMPA que fins ara ho ha organitzat és muntar totes les infraestructures econòmiques i de gestió. Una única AMPA que fins el moment han treballat de valent per a que tot això funcioni però que els ha desgastat molt. Ens cal:

UNA ENTITAT EXTERNA PROPERA AL BARRI QUE GESTIONI LES ACTIVITATS.

Volem que les activitats continuïn essent properes, els espais ja els tenim entre les cinc escoles i les activitats han d’estar dirigides per gent del barri. Aquí se suma una nova idea:

QUIN TIPUS D’ACTIVITATS HEM D’OFERIR I EN QUINS HORARIS

En aquest cas veiem la necessitat de la implicació dels equips de mestres de les escoles. Cal pensar en les activitats per a que siguin per a tothom, no només esportives i veure els nous interessos de l’alumnat i allò que més els escau. Els mestres a través de les tutories han de veure i aconsellar el més escaient per a cada alumne.

EQUITAT VOL DIR PER A TOTS, IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La implicació de serveis socials i les beques que es donen a través del PEIC implica que ens coordinem tots en la detecció de les necessitats de les famílies.

CREEM UN EQUIP IMPULSOR

Un equip impulsor on s’hi vegin reflectits els agents socials: comunitat escolar, barri i ciutat liderat pel dinamitzador.

TORNEM A TENIR CONFIANÇA

Cal que ens creiem que el que hem estat fent durant tots aquest anys és una oportunitat de luxe per a l’alumnat del barri però sense desgastar a qui tan bé ho ha gestionat durant tot aquest temps. El dinamitzador de les AMPAS és una figura clau ja que treballarà amb les famílies i per a les famílies.

DEMÀ

El demà ja el tenim aquí, aquest mes de juny cal començar amb el dinamitzador per decidir tallers, activitats, terminis, per a crear il·lusió de nou i tenir-ho enllestit per a que  una  entitat  propera gestioni les  activitats, per  a  que  el  mes  de setembre l’alumnat pugui escollir convenientment l’activitat que més li escaigui acompanyat pel seu mestre, per a que totes les famílies becades o no pugui fer ús del servei si ho troben adient…En definitiva, això ja és aquí.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació dels centres als següents enllaços:

https://agora.xtec.cat/escolasantaeugenia/

https://agora.xtec.cat/escola-agora-girona/

https://agora.xtec.cat/ceipcassiacostal/

https://agora.xtec.cat/ceipmontfalgars/

https://agora.xtec.cat/ceip-dalmau-carles/