Acompanyament socioeducatiu al barri de Can Tiana-Pont Vell 360

03 Juny 2019

Escola Tiana de la Riba

Casa, escola, barri

L’escola pública Tiana de la Riba, està situada a Ripollet, municipi del Vallès Occidental   ubicada al barri de Can Tiana-Pont Vell,  separada de la resta del municipi per l’autopista i el riu Ripoll, i molt propera a Cerdanyola del Vallès.

Per tal de garantir l’igualtat d’oportunitats a tothom  l’escola, juntament amb l’AMPA, l’Esplai LA GRESCA així com d’altres entitats esportives i culturals del poble treballem en el sentit d’establir lligams i realitzar activitats que permetin la participació de tots els habitants en la construcció d’una vida social, cultural i esportiva que afavoreixi la convivència.

Persones, comunitat, compromís

El nostre projecte  vol que família, escola i entorn  es  corresponsabilitzin amb el procés educatiu, fent xarxa amb les persones i entitats del barri. Es tracta d’empoderar i treballar col·laborativament les persones i entitats que hi formen part, garantint  l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Visualitzem,  repensem,  escoltem, treballem amb  l’entorn

Les activitats  que actualment portem a terme  són fruit de  la reflexió i el treball amb l’entorn.

Aprenem junts. Suport educatiu amb el que les  les famílies formen part activa, aprenent eines i estratègies per poder ajudar als seus fills a les tasques i hàbits escolars. Es realitza a l’escola dos dies a la setmana en l’horari no lectiu de 16,30 a 18 h. L’activitat la duu a terme l’Esplai La Gresca on el profesional es coordina amb els mestres de l’escola.

En família . Activitat curricular que es desenvolupa en horari lectiu on es convida a les famílies a participar de forma activa en les activitats que realitzen els seus fills a l’escola, en totes les àrees.

Elles són les protagonistes. Projecte interdisciplinar  de  centre   on   s’ha  treballat  de manera globalitzada el paper de la  dona a la nostra societat. A la cloenda  hem fet  una gimcana amb l’Esplai La Gresca ens ha permés poder reflexionar amb una altra mirada.

Millorem el barri. Un altre projecte interdisciplinar cooperatiu que neix de qué podem fer per millorar el barri. L’alumnat  fa propostes de millora, que exposa en una assemblea oberta a veïns, Ajuntament i junta de l’AAVV, que ens permet consensuar punts d’actuacions en l’entorn més proper a l’escola.

Padrins i tutors.  Exalumnes  de tercer d’ESO acompanyen a l’alumnat que iniciarà primer d’ESO a l’ IES Lluís Companys. Amb diferents propostes a l’Escola i a l’Institut establint lligams per facilitar el camí en aquesta nova etapa.

Suport a famílies. Es donen eines a les famílies   sobre temes educatius, de salut i desenvolupament personal, a l’escola en horari lectiu de 15 a 16,30 h.

Casal d’estiu. L’AMPA, l’ Esplai LA GRESCA i l’escola l’organitzen per infants i joves en temps de vacances.

Patis oberts. Dissabtes   a la tarda en   col·laboració amb l’Ajuntament i l’Esplai LA GRESCA. L’escola obre les seves portes per oferir l’espai al barri.

Mirades diferents

La participació en el projecte @centreseducatius360 ens ha proporcionat l’oportunitat de copsar visions diferents que ens ha permés “mirar” i ampliar el nostre projecte des d’altres perspectives.

Compartir experiències

El fet de compartir experiències amb altres centres ens ha enriquit i ens ha fet repensar nous objectius.

Aquesta coherència i supervisió dels continguts entre lectiu i no lectiu permet establir unes línies de treball comunes que potencien el procés educatiu de l’infant de manera integral.

Temps fora escola

Hem vist la necessitat d’ empoderar encara més, la connexió entre escola i entorn   en relació a un model d’educació a temps complet. L’experiència amb els  projectes: de La gresca, acollida matinal, aprenem junts, en família, extraescolars, casal d’estiu, patis oberts,   on la valoració dels diferents agents és molt positiva ens enforteix per incloure  a altres entitats i d’altres persones per ampliar l’oferta d’activitats a les persones del barri.

Nous agents educatius, aprenentatges personalitzats

Obrir la mirada cap a nous agents, que no estan específicament vinculats a l’escola, ens ha fet pensar en les inquietuds i interessos de l’alumnat per incloure un aprenentatge més personalitzat, més significatiu, aprofundint en el temps fora escola, incorporan nous agents educatius i aprofitant més les oportunitats del nostre barri per obtenir un enriquiment educatiu.

Oportunitats d e l ’e ntorn , d ’e n riquiment  e duc atiu

Les  nostres  accions properes  aniran  encaminades  a  fer  realitat  noves iniciatives que consolidin i millorin l’Educació a temps complet al barri. Biblioteca oberta. Obrir la biblioteca amb col·laboració amb La Gresca del centre en temps no lectiu, per optimitzar el fons bibliogràfic, l’espai i els recursos digitals que disposa l’escola per afavorir la igualtat d’oportunitats.

Institut-escola/ Casal barri. Per tal de continuar, creant noves sinèrgies hem traslladat al Departament d’Educació i Ajuntament la voluntat de crèixer i passar a ser Institut-escola.

Aquests nous equipaments pel barri estarien ubicats en el mateix edifici i això  ens  permetrà  a  l’escola  i  a  La  Gresca  compartir  espais  i  nous projectes…

Diables. Incloure els Diables de Ripollet en la realització d’activitats musicals en horari lectiu, coordinant-se amb l’especialista de música de l’escola i ampliant-ho a extraescolars amb la col·laboració de l’AMPA amb la finalitat de realitzar una  rua de carnestoltes conjunta pel barri.

Temps del migdia. Millorar el projecte educatiu del temps del migdia per tal d’enriquir i gaudir del temps de lleure, continuant el projecte educatiu i compartint els principis de convivència.

En  suma,  tot  i  que  hem    de  seguir  treballant  en  aspectes  com  la  major vinculació de les famílies en el projecte o en la millora dels espais de treball i coordinació     compartits     entre l’Ajuntament, l’Escola i l’entorn, l’experiència constitueix l’inici del cami cap a un model d’educació a temps complet.

Ens donem la má, somriem, fem equip, ens equivoquem, confiem en els altres, fem el nostre camí, creixent, aprenent, participant, descobrint, gaudint…

Tot, totes i tots ens estimulem i ens enriquim: FEM XARXA, FEM BARRI.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.