Prosperem junts

03 Juny 2019

Escola Merce Rodoreda

PROSPEREM JUNTS

Contrastar, observar, compartir, evidenciar, dissenyar en comunitat i visualitzar el projecte des els petits grans reptes a crear la xarxa i taula d’entitats, han estat algunes de les fites que al llarg dels cinc primers anys del PROSPEREM JUNTS ens han omplert i també neguitejat.

La idea singular del projecte, l’hem explicat i divulgat sempre que ens ho han demanat, perquè creiem fermament que l’equitat comença per compartir generosament projectes i acompanyar a qui vulgui fer un camí semblant. Un canvi organitzatiu i educatiu que combat les desigualtats socials i crea vincles emocionals entre les persones que en formen part.

Implementar canvis, passar del meu al nostre, de tancat a obert, de 9-5 a 8 a 21h, cada dia de dilluns a diumenge, no ha estat un camí planer; hem ensopegat, parat, reculat i entre tots superats els entrebancs i sobretot, compartint il·lusions i reptes comuns, per l’equitat.

El creixement personal de tot el gran equip del Prosperem ha estat important, el canvi de mirada envers la tossuda realitat, visualitzar els canvis en positiu i suavitzar els topalls, en masses moments la manca de suport més enllà de la xarxa del Prosperem, ens ha fet forts per dins, ens ha estimulat a cercar estratègies, buscar recursos i creure fermament amb la bondat, necessitat i vitalitat del projecte comunitari.

Generar sinergies entre entitats, conviure en espais i idees, compartir espais entre infants en horari lectiu amb alumnes grans no ha estat tasca fàcil, però si que un gran exercici d’equitat i inclusió real. La generositat i el canvi de mirada de l’equip docent ha estat imprescindible per poder generar aquest canvi i la fermesa en les decisions de l’equip impulsor que ha cercat solucions i estratègies.

Hem après i constatat que cooperant entre tots podem arribar mes lluny, amb un impacte i pacte social, amb més agents implicats per arribar i aixoplugar a més infants i adults.

Vam començar tímidament, després d’observar i detectar les realitats i necessitats de l’entorn, iniciant l’acompanyament en horari complet, 20 infants, 20 adults i 2 entitats.

Avui el paraigua del Prosperem abraça en horari a temps complet, 360º, a 80 infants vulnerables, 320 adults escolaritzats i acollits i 5 entitats.

Ha tenir un entorn respectat i pacificat, amb sentiment de pertinença i empoderament; l’edifici escolar, entès i viscut com a us social, acull les activitats  facilitadores de recursos i oportunitats més enllà de l’estricte horari, dit lectiu. Un equipament educatiu pel barri

La mirada integral de les accions al territori, adreçades als infants i als entorns familiars, estabilitzar el projecte, ampliar horitzons d’aliances i estratègies compartides és la fita que ens proposem pel proper quadrienni del PROPEREM JUNTS. Projecte que avaluem anualment, que planifiquem bianual i que trimestralment valorem i implementem canvis i millores.

La tasca d’engranatge i coordinació és bàsica per poder continuar amb la mirada polièdrica que ens doni les eines necessàries que redueixin les desavantatges de la injustícia social, la manca d’equitat que conviu en una ciutat que sovint ignora la realitat de zones educatives, entenem zona educativa la que contempla totes les persones que fan barri per tant, educació.

El repte següent és continuar creixent poc a poc, moderadament, però consolidant.

És compartir i si s’escau, modificant tot allò que faciliti i possibiliti l’educació polièdrica dels infants i els entorns. Cercar sinèrgies amb entitats i activitats que possibilitin l’accés a diferents interessos, temps de lleure, esportiu, musical, de coneixement i reconeixement d’una ciutat que sovint desconeixen; poder visualitzar i oferir als infants, famílies i veïns un futur amb oportunitats que sovint desconeixen i poden tenir a l’abast.

Això passarà per intensificar les intervencions d’habilitats parentals a les famílies, la mirada de recursos que té la ciutat i desconeixen, generar sortides de l’entorn habitual als infants, establir vincles amb entitats d’altres punts de la ciutat amb qui teixir col·laboracions,

PROSPEREM junts, va néixer, com el propi nom, en el barri de la Prosperitat en el si de l’escola Mercè Rodoreda i la fita és arribar al màxim de teixit social, educatiu i veïnal, com a motor i lloc d’impuls, per mantenir els guanys contrastats com la caiguda d’absentisme escolar, la reducció de conflictes escolars i socials, el respecte a la diversitat social i a la vitalitat que voler és poder.

PROSPEREM… ens proposem i treballarem per

Prosperitat

Recursos humans, temporals i socials i… si cau.. institucionals

Oportunitats abastables

Satisfacció

Projecció de futur millorable i estable

Equitat real

Riquesa de teixits

Empoderament del projecte

Ments obertes

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.