Resultats sobre activitats extraescolars de l’estudi “Confinament i condicions d’aprenentatge” de Xavier Bonal i Sheila González

06 Maig 2020

Xavier Bonal i Sheila González Motos

RESULTATS DESTACATS

L’estudi Confinament i condicions d’aprenentatge, elaborat per Xavier Bonal i Sheila González del departament de sociologia de la UAB ofereix una fotografia interessant de les extraescolars abans del confinament i durant aquest. L’estudi, en format d’enquesta, recull les dades de 35.937 famílies i de 59.167 infants entre 3 i 18 anys, en les dues primeres setmanes de confinament.

Dades generals 

 1. El qüestionari es fa arribar a les famílies quan encara no fa dues setmanes de la declaració de l’estat d’alarma. Tothom s’està adaptant a una situació nova i inesperada, tant escoles com famílies.
 2. Recull dades de 35.937 famílies i de 59.167 infants entre 3 i 18 anys.
 3. Previ al confinament, hi ha un 13% d’aturats entre els enquestats. Dels que treballen, quasi un 80% ho fa a temps complet. Quan es respon el qüestionari, la situació canvia radicalment: un 23% dels enquestats manifesta haver perdut la feina (d’aquests un 60% s’ha vist afectat per un ERTO). Només un 21,5% va a treballar ‘normalment’. La resta treballen des de casa, amb el mateix horari o amb un horari més flexible (la majoria, 39%). Un 17% dels que encara treballen considera que és probable que perdi la feina. Dels aturats, un 50% sap que té dret a prestació d’atur, els altres saben que no o no ho saben.

Dades sobre activitats extraescolars abans del confinament

Aquestes són els principals resultats que recull l’enquesta sobre els hàbits de les famílies, en relació a les activitats extraescolars, abans de la crisi del COVID-19:

 • La pràctica d’activitats extraescolars era més elevada abans del confinament entre famílies amb major nivell d’ingressos, més nivell d’estudis, per a totes les edats però les diferències s’amplien a mida que l’infant creix.
 • La mostra realitzada pels investigadors de la UAB, constata que un 68% d’infants fa extraescolars, a Catalunya, davant d’un 32% que no.  Per nivell d’estudis, en tenen accés un 50% de les famílies amb estudis obligatoris, un 68% de les que tenen estudis postobligatoris i un 81% de les universitàries. Per nivell d’ingressos, és el 55% de les famílies que tenen les rendes més baixes les que fan extraescolars davant el 84% de les que tenen més recursos.

Extraescolars_confinament_global

 • A primària, un 61% de les famílies amb estudis obligatoris fa extraescolars. En el cas de les famílies amb estudis postobligatoris, el percentatge puja al 81% i, en el cas de les famílies amb estudis universitaris, al 94%.  
 • Entre les famílies amb fills grans les diferències segueixen la mateixa direcció però s’amplia la distància entre les categories extremes de renda i estudis respecte a la resta. A l’ESO, el 45% de famílies amb estudis obligatoris feia activitats extraescolars, mentre que el 81% de famílies amb estudis universitaris en feia. A l’educació postobligatòria es redueix la realització d’activitats extraescolars però es mantenen les diferències (22,8 dels fills de famílies amb estudis obligatoris i 45% de famílies amb estudis universitaris fan activitats extraescolars). 

Extraescolars_Confinament1

 • Les diferències per famílies s’observen també en el nombre d’activitats. Entre les famílies amb un únic fill petit, la mitjana d’activitats és de 0,96 per a les famílies amb estudis obligatoris i 1,5 per a les universitàries. Entre les famílies amb dos fills a l’ESO, la mitjana de les de perfil més baix és de 1,3 mentre que entre les universitàries s’incrementa a 3,3 activitats extraescolars.
 • Només el 27% de les activitats extraescolars es realitzen a la mateixa escola.
 • Les activitats escolars més realitzades normalment són, per aquest ordre, esports, idiomes i activitats artístiques (música, dansa, teatre). Per nivell de renda, en les famílies amb menys recursos són més presents l’esport i el reforç escolar i, en les de recursos més elevats, la música i idiomes.  
 • De les famílies amb fills a l’ESO que fan extraescolars, el 10% de les que tenen estudis obligatoris fan reforç escolar, i només el 4% de les famílies amb estudis universitaris. En canvi, les activitats musicals són realitzades pel 13% de les famílies amb estudis universitaris i només pel 5,6% de les menys instruïdes. 

Extraescolars_Confinament2

Dades sobre activitats extraescolars, amb l’inici del confinament

Aquestes són els principals resultats que recull l’enquesta sobre com impacta la crisi del COVID-19, en els seus hàbits en relació amb les activitats extraescolars:

 • El 70% de les activitats extraescolars no se segueixen fent durant el confinament. Aquest percentatge varia molt segons el tipus d’activitats: esports ha caigut un 87%, activitats de tradició i cultura un 89% i caus i esplais un 77% (les que són grupals o d’espais oberts). En canvi, les activitats musicals s’han mantingut en un 63%, i els idiomes en un 61%.

Extraescolars_Confinament3

 • Cauen especialment les activitats que es realitzaven als centres educatius (83%), en comparació amb les que es feien fora de l’escola (65%). A les escoles concertades i sobretot privades es manté un % superior d’activitat extraescolars durant el confinament (17% a la pública, 21% a la concertada i 25% a la privada)
 • Des del confinament, les activitats extraescolars es mantenen més en el cas de les famílies amb estudis universitaris (33,1%) que en les famílies amb nivell d’estudis obligatoris (25%). La vinculació a extraescolars també és menor entre les famílies amb menys recursos (27% davant el 35% dels que tenen una renda més elevada). 
 • A major nombre d’infants a la unitat familiar, major probabilitat de deixar de seguir l’activitat extraescolar durant el confinament. 
 • Són també més nombroses les famílies amb estudis obligatoris que s’han donat de baixa de les activitats i no per manca d’alternativa (11% de famílies amb estudis obligatoris han decidit desapuntar els seus infants, només el 6% entre les famílies universitàries). 
 • Entre les famílies en què un progenitor ha perdut la feina durant el confinament és més elevat el no manteniment de les activitats extraescolars, així com també que la baixa es produexi per decisió de la família i no per manca d’alternativa. 
 • Destaca que entre les activitats més acadèmiques (idiomes i reforç escolar) siguin més elevades les baixes “per preferència de les famílies” i no per manca d’alternativa, que en la resta d’extraescolars (un 25% de les famílies que feien reforç escolar han decidit prescindir de les classes, tot i tenir alternatives). També en aquest cas s’han desvinculat principalment les famílies amb estudis obligatoris (80% davant del 62% de les universitàries). 
 • Entre els que continuen les extraescolars, les classes online són l’opció majoritària a pràcticament tots els tipus (60%). Només les activitats esportives, de tradició, religioses i caus i esplais presenten percentatges superiors al 50% en “altres formes de vinculació a l’activitat”. Les classes online són clarament majoritàries entre les activitats d’idiomes (71%), reforç escolar (70%) i activitats musicals (61%).
 • El manteniment de les activitats extraescolars online és superior en les famílies amb més nivell d’ingressos (65% davant 58% en les que tenen menys recursos) i amb major nombre de dispositius.

Podeu llegir l’entrevista a Sheila González Motos, co-autora de l’estudi Confinament i Condicions d’Aprenentatge