Publicació ‘Educació 360: més enllà del temps lectiu’

25 Maig 2021

En una societat global i complexa com l’actual es requereix una educació transversal, amb participació d’agents i recursos diversos. L’escola hi té un paper rellevant, però insuficient, perquè l’educació no s’acaba quan finalitza l’horari lectiu.

Descarrega la publicació

La institució escolar ha deixat de ser la font d’informació gairebé única que havia estat tradicionalment per convertir-se en un dels múltiples focus de coneixement i de formació. Aquesta realitat fa necessari ubicar la institució escolar com un dels components del medi cultural; un component important però no pas més influent que alguns altres, com ara la família, les xarxes socials, les amistats, i les activitats extraescolars, d’esplai i comunitàries.

Educació 360 parteix de la base que l’educació és responsabilitat de l’Estat, de la família i de l’escola, però també del municipi i de les associacions i indústries culturals. Per això, planteja incorporar les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema escolar (com les activitats extraescolars, de vacances i el temps de migdia) i connectar l’educació reglada amb àmbits com ara l’artístic, l’esportiu, el lúdic, el lleure i el tecnològic.

Però la recerca constata que no tothom té les mateixes possibilitats d’accés a les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu, i que aquestes dificultats d’accés poden ser una important font de desigualtat social.

La preocupació per l’escletxa social que poden generar les desigualtats en les possibilitats d’accés a ofertes educatives de qualitat ha estat determinant en el sorgiment del concepte Educació 360 i en què cada dia més institucions i entitats se sumin a aquest gran projecte de país.

El llibre Educació 360: més enllà del temps lectiu. Una aproximació a les dades de participació i als agents de l’ecosistema educatiu s’ha concebut com un estudi exploratori que ajudi a descriure i dimensionar la participació de la infància i l’adolescència en l’Educació 360.

Anna Forés i Artur Parcerisa, directors de la publicació, apunten en aquest article que amb l’accés a l’escola no n’hi ha prou per garantir l’equitat en les oportunitats formatives, i les dificultats per accedir a activitats educatives més enllà del temps lectiu poden ser una important font de desigualtat social.