Universitats 360: ecosistemes educatius distribuïts i connectats d’aprenentatge

19 Maig 2021

Moisès Esteban-Guitart – Institut de Recerca Educativa Universitat de Girona.

Moisès Esteban-Guitart – Institut de Recerca Educativa Universitat de Girona

El projecte “Universitats 360. Ecosistemes educatius distribuïts i connectats d’aprenentatge” promogut per la Facultat d’Educació i Psicologia, amb el suport i col·laboració de la Facultat de Medicina, la Facultat d’Infermeria, la Facultat de Dret i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, ha rebut 37.001,08 €, en el marc de la convocatòria competitiva del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21 del rectorat de la Universitat de Girona.

L’objectiu fonamental consisteix a identificar, promoure i difondre experiències d’ensenyança-aprenentatge en educació superior que suposin una vinculació, extensió i col·laboració amb l’entorn més immediat. Es persegueix, així, fomentar processos de codisseny i codocència universitat-entorn, aprenentatge-servei, basat en projectes interdisciplinaris, en situacions pràctiques reals/reflexives, entre altres estratègies i actuacions que suposin l’establiment de vincles i col·laboracions entre diferents espais, temps i agents-actors socials, educatius i comunitaris.

El propòsit consisteix a afavorir experiències d’aprenentatge amb un major sentit i valor-impacte personal i social, superant així la desconnexió existent entre la institució universitària i l’entorn on s’insereix, al qual s’hi ha de comprometre i amb el qual ha de treballar conjuntament per a una vida, personal i comunitària, millor.