Treballem els reptes municipals de l’Educació 360

13 Febrer 2023

El passat 20 de gener van tenir lloc les cinquenes Jornades de Municipis Educació 360 de les comarques gironines. Això significa que existeix una bona trajectòria de treball conjunt i col·laboratiu dels municipis gironins, iniciada l’any 2019 amb el suport de la Diputació de Girona. En l’espai d’aquestes jornades es plantegen les orientacions a seguir col·lectivament i s’aborden els reptes compartits que van sorgint arrel de la implementació dels projectes amb mirada Educació 360.

La metodologia i el contingut han estat pactats entre tècniques municipals i la xarxa territorial de comarques gironines. L’objectiu era crear un espai de treball per aprofundir en els reptes comuns del territori gironí extrets dels plans estratègics municipals educació 360. En concret han estat tres els reptes escollits: la coordinació entre els agents del territori, els joves i les activitats fora escola i el foment de l’equitat més enllà de la gratuïtat.

La Xarxa territorial Educació 360 de les comarques gironines compta en el moment de realitzar la Jornada amb l’adhesió de 34 municipis i 4 consells comarcals. Tant les principals capitals de comarca, Girona, Olot, Ripoll, Figueres i Blanes, com municipis prou significatius com Palafrugell, Salt, Lloret, Llagostera, Cassà de la Selva i d’altres que no per més petits menys rellevants com Celrà, Begur, Bordils o Vilablareix, així com els consells comarcals del Baix Empordà, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, s’han sumat a la xarxa. Dels 34 municipis adherits 19 ja compten amb seu Pla Estratègic Educació 360 i 3 consells comarcals.

El municipi de Vilablareix, proper a Girona, va acollir la Jornada reafirmant la seva voluntat i compromís en desenvolupar els projectes educatius des de la perspectiva 360, tal com ens va indicar la seva alcaldessa en la benvinguda a la Jornada. També va ser l’ocasió per donar la benvinguda al nou director de l’Aliança 360 que va fer la presentació de les principals línies de treball d’enguany. I la coordinació de la Xarxa Territorial de les Comarques Gironines va fer el balanç de les principals actuacions al territori i la presentació de futures propostes conjuntes.

Tot plegat es va fer d’una forma molt àgil per de poder donar amplitud i profunditat de les tres taules de treball, el principal objectiu de la Jornada. N’avancem un recull de les principals aspectes tractats.

TAULA 1 : COORDINACIÓ ENTRE AGENTS DEL TERRITORI

Aquesta taula, dinamitzada per Roser Solà de La Malla d’Idees, tenia per objectiu reflexionar sobre el com i el perquè de les taules de coordinació que tenen el repte de comptar amb tots els agents del territori: esportius, artístics, acadèmies idiomes o reforç, monitoratge dels menjadors escolars, etc.

En aquest espai es va reflexionar sobre la rellevància de connectar la xarxa a partir d’accions tangibles, conèixer i reconèixer els agents educatius i valorar la tasca que fan.

Amb relació a les taules on hi participen entitats, es va destacar que calia treballar amb flexibilitat, establir diferents nivells de participació i tenir una finalitat clara (quelcom tangible, que tothom s'emporti alguna cosa: exemple dels currículms de ciutat) i tenir present que cal fer sempre retorn.

També es va posar de relleu la importància de millorar la coordinació i comunicació entre diferents nivells de l'administració i dins de la mateixa administració (entre equips tècnics de diferents àrees)

Altres idees que van sorgir és que el treball col·laboratiu és un procés i que, com a tal, necessita un temps per assumir una nova manera de fer; és un canvi que no es pot fer només amb dues sessions. En aquest sentit pot ajudar el fet d’utilitzar elements que generin un sentiment de pertinença, com pot ser la creació d'un logo (identificació).

TAULA 2: JOVES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

La segona taula, tenia per objectiu reflexionar sobre com vincular a les persones joves del municipi a les activitats fora escola a través d’estratègies com ara: diversificar l’oferta, fer activitats compartides entre diferents centres de secundària, crear espais de participació i programació conjunta tècniques-joves,…

En aquesta taula, dinamitzada per Laura Mencía de l’Aliança Educació 360, es va parlar de la importància de re-humanitzar les institucions públiques en la seva feina d’educar i acompanyar el jovent.

En un context de transformació de les formes de participació juvenil, es va valorar que l’acompanyament personalitzat és molt necessari per generar vincles educatius i transformadors. Una estratègia molt més útil que no pas una oferta d’activitats no connectada amb les necessitats o interessos reals de les persones joves i que acaba generant un “consum” d’activitats, sense vincles comunitaris.

També es va concloure que és important no culpabilitzar a la jove de la manca de participació, sinó més aviat que els equips de professionals i serveis públics s’han de qüestionar com treballen l’empoderament i l’escolta vers la persona jove.

I finalment, es va debatre sobre com adaptar els objectius educatius a cada perfil o col·lectiu per a què donin resposta a les seves necessitats i circumstàncies vitals reals.

TAULA 3 : FOMENTAR L’EQUITAT MÉS ENLLÀ DE LA GRATUÏTAT

En aquesta taula, dinamitzada per la Núria Duñó de l’Aliança Educació 360, els eixos de discussió es van situar en com millorar l’accés i participació de tota la ciutadania a les activitats, com incloure la diversitat i fer les activitats fora escola atractives i accessibles per a tothom.

En aquest espai es va destacar la importància de la qualitat dels continguts, la millora dels canals de difusió i la incorporar en l'acció tutorial en la prescripció de les activitats extraescolars.

Una de les idees a destacar és que la gratuïtat no és garantia suficient per assegurar la participació, sinó que per assolir l’equitat i trencar les bretxes de desigualtat cal l’acompanyament dels infants, joves i famílies a les propostes educatives. En aquest sentit també és imprescindible fer un bon disseny de l’oferta, que sigui ampli i que contempli tots els sectors i àmbits, i que sigui de qualitat, evitant que l’activitat fora escola es converteixi en educació de segona categoria.

També es va posar molt el focus en desenvolupar mecanismes per tal d’evitar la segregació, tendint a l’heterogenïtat i la universalització i la importància de la vinculació a la xarxa comunitària.

Es va concloure que l’equitat s’assoleix a través del treball transversal de totes les àrees de l’administració i ha l’objectiu prioritari de país.

Valoració final

La valoració de la jornada és molt positiva, se li ha donat un gir al format més tradicional i s’ha adaptat a les demandes i necessitats dels municipis de les comarques gironines que ja tenen un llarg recorregut i una forta implicació amb l’Aliança 360.

No només s’han definit conceptes com equitat, coordinació entre agents o participació des del nivell més tècnic i teòric si no que s’ha fet un pas més enllà i s’han compartit estratègies per superar les dificultats que es troben en el dia a dia per implementar accions socioeducatives sota la perspectiva 360. Aquests espais han estat un encert i la participació i posada en comú entre les assistents molt enriquidora.

Finalment apuntar que el reconeixement dels agents de la xarxa és bàsic per continuar creixent de forma conjunta i afrontant els reptes municipals, elaborant accions i enfortint una governança 360 de la pròpia xarxa territorial.

Esther Salvachúa i Albert Quintana, coordinadors de la Xarxa Territorial d’Educació 360 a les comarques gironines