Quan tots els infants d’un municipi saben què vol dir “ser edunauta”

12 Abril 2023

El Palau d’Anglesola un poble situat a la comarca del Pla d’Urgell hi viuen, segons l’Idescat, 346 menors de 14 anys. Encara que pugui semblar difícil, el 100% d’aquests nens i nenes saben que al seu municipi s’hi impulsa el Passaport Edunauta, un programa que promou i reconeix els aprenentatges que s’assoleixen fora de l’escola. L’exemple d’aquest poble petit demostra que implementar amb èxit aquesta eina educativa en municipis de dimensions reduïdes no només és possible sinó que fins i tot pot ser més fàcil que en una ciutat. Com ho han fet possible?

El Passaport Edunauta un recurs per a desplegar l’educació 360

El municipi té un fort compromís amb l’educació a temps complet, ja fa quatre anys que l’Ajuntament es va adherir a l’Aliança Educació 360.

“Tinc la convicció que convertir un municipi en un territori educador és més factible en un poble que en una gran ciutat”, assegura Francesc Balcells, l’alcalde de El Palau d’Anglesola, que és mestre de professió. La seva trajectòria al sector educatiu i el compromís per a potenciar les experiències educatives més enllà de les parets de l’escola ha estat clau en aquest procés.

Per impulsar aquest treball, el poble compta amb la Comissió d’Educació 360. Aquest grup està format per veïns i veïnes amb sensibilitat per l’educació en totes les esferes com: els caps de l’agrupament escolta, mestres, pedagogues, responsables de la biblioteca municipal, membres de l’AFA entre altres. Totes elles treballen amb un objectiu comú: que Palau d’Anglesola sigui una vila educadora: conscients que l’escola és el pal de paller però que també s’educa i s’aprèn a les entitats, les festes populars i als parcs i jardins del poble.

“Fa més d’un any ens van plantejar la idea d’impulsar el programa del Passaport Edunauta al municipi. Vam veure que el programa oferia moltes oportunitats i que podia ser una eina molt potent per crear el poble educador que volíem”, afegeix Marta Roca, mestra i coordinadora de la comissió d’educació 360 del Palau d’Anglesola.

Un programa per cohesionar el treball del poble

El Passaport Edunauta ha estat una oportunitat per alinear i impulsar que les activitats que realitzen les entitats del territori i aquestes tinguin una “consciència d’aprenentatge”, es pensin i dissenyin amb una mirada educativa. Treballar per a sensibilitzar i aplicar aquesta perspectiva és una de les tasques de la comissió d’Educació 360 per tal de construir un catàleg d’activitats edunautes ric i variat per a tots els infants del municipi.

Sense dubte aquest és un dels principals reptes: explicar i fer entendre el concepte d’educació 360 i vèncer les inèrcies de maneres de funcionar i organitzar-se que s’arrosseguen des de fa dècades. “La nostra feina és anar picant pedra: a les entitats els hi diem que no han de deixar de fer el que fan, sinó que s’han d’obrir més, i això a vegades costa perquè significa deixar de fer la seva rutina”, afirma Balcells.

Afortunadament el municipi compta amb una trentena d’entitats en actiu que ofereixen un ventall d’activitats ampli i amb qui treballar de forma progressiva. “Som un poble molt actiu”, afirma Roca, malgrat ser un poble petit, de 2.200 habitants,

Potenciar la participació dels infants i les seves famílies

Una de les potencialitats que en destaquen del Passaport Edunauta al municipi és la comunicació i mobilització dels nens i nenes per a que participin. En un poble petit com el Palau d’Anglesola la comunicació del projecte és més fàcil, s’arriba ràpidament a totes les cases i la comunicació propera que aporta el boca-orella empeny amb més facilitat la participació a les activitats. No només això, els possibles entrebancs relacionats amb el desplegament del programa i es solucionen amb més agilitat.

Un altre agent molt rellevant en la vida del Passaport Edunauta al municipi de El Palau d’Anglesola és el de l’Escola Arnau Berenguer, la única del poble i la seva AFA.

Aquestes “són clau per al programa” reivindica l’alcalde, i en concret, afegeix, el seu claustre de mestres amb el seu compromís en l’ús de l’eina: “L’èxit del Passaport Edunauta és que els tutors de l’escola, divendres a la tarda dediquin almenys un part del temps abans d’acabar la setmana a recordar les activitats que es poden fer aquell cap de setmana amb el Passaport”.

I els infants de El Palau d’Anglesola que van a escoles d’altres municipis? Aquests no en queden fora de la seva participació ja que arriben a aquests a través d’altres agents que fan de prescriptors. “És molt fàcil d’arribar-hi a través del agrupament escolta o de l’educadora social”, afirma Roca, i així és com tots els nens i nenes del poble saben què vol dir “ser edunauta”. Amb aquesta implicació “És així com aconseguim que siguin els infants qui estirin els pares a anar a les activitats perquè volen omplir el Passaport”, assegura.

El repte: continuar enfortint el programa i l’accés a l’educació en el fora escola

En els propers mesos els principals reptes de treball seran seguir estenent i aprofundint el programa. Especialment seguir implicant a la resta d’entitats del poble. “Aquest és el segon curs que fem el Passaport Edunauta i estem en procés que les organitzacions del poble se’l facin seu amb més intensitat”, afirma Balcells. La coordinadora de la comissió d’educació 360 també ho espera,- “ens agradaria molt que fossin les entitats les que ens truquessin a la porta per dir-nos que tenen una activitat que pot ser edunauta” i seguir fent créixer el catàleg. I el segon repte passa per vincular al projecte famílies reticents a la participació social i trencar barreres d’accés. “Poc a poc comencen a venir nens i nenes que no veiem mai a cap activitat. Només per això ja val la pena el que fem”, diu Roca.

Al municipi seguiran treballant per assolir aquests dos objectius. “Ens hem de creure que qualsevol transformació d’un municipi passa per l’educació”, afirma l’alcalde. I ara que venen eleccions, està convençut que passi el que passi el projecte del Passaport Edunauta es mantindrà. “Si al maig hi ha un canvi, els mestres i les famílies demanarien que el projecte es mantingués”, assegura. I aquest és, segurament, el veritable triomf de la iniciativa.