Strive Together, 10 anys fent xarxa als Estats Units per no deixar cap infant enrere

16 Setembre 2021

“Per aconseguir un canvi a gran escala cal començar a treballar en l’entorn més proper i de la manera més transversal possible, implicant col·lectius diversos que remin a favor d’un objectiu comú”

L’educació no només és responsabilitat de l’escola, sinó que també ha d’incloure altres institucions com ONG’s, empreses i equipaments sanitaris. Amb aquesta premissa, va sorgir el 2011 a Estats Units el programa Strive Together, una iniciativa que volia sumar esforços i unir centres educatius i institucions de l’entorn per aconseguir que cap infant i jove quedés enrere.

L’objectiu del programa era crear xarxes de suport formades per escoles, professorat, famílies, entitats, empreses i altres professionals que poguessin compartir coneixements i recursos per fer front als reptes educatius que hi hagués a cada zona del país, i sobretot en les etapes educatives prèvies a la universitat i a l’entrada al mercat laboral.

Després d’una dècada en marxa, la iniciativa ha aconseguit arribar a més d’11 milions d’infants i joves a través de 70 xarxes repartides per Estats Units, i ha implicat més de 10.000 organitzacions. I és que cada xarxa inclou centres escolars i entitats de diferents territoris que vetllen plegats per reduir desigualtats educatives característiques de cada zona.

Les eines i els recursos s’adapten als reptes que cal abordar en cada àrea. Per exemple, si en una escola es detecta que el mal comportament de l’alumnat acaba desembocant en més abandonament escolar, un equip de professorat del centre pot recórrer a alguna entitat especialitzada que formi part de la xarxa i dissenyar una estratègia conjunta per trobar-hi una solució.

De fet, és el que va passar a l’escola Lincoln Park d’Oregon, on un equip de professorat del centre es va posar a treballar amb l’entitat especialitzada All Hands Raised després de veure que el mal comportament de l’alumnat, que provocava moltes expulsions de l’aula, es traduïa en més abandonament escolar.

L’entitat i l’equip de professors van fer una diagnosi conjunta per esbrinar les causes d’aquest mal comportament i, gràcies al treball en xarxa, van determinar que la falta de moviment físic a l’aula feia que els infants estiguessin més inquiets i tinguessin més males actituds. Per això, van decidir que durant els primers deu minuts de classe fomentarien l’activitat física a l’aula amb jocs i activitats per mantenir els alumnes més actius.

null

La funció de la xarxa Strive Together va més enllà de l’assessorament i també se centra a proporcionar recursos digitals, així com eines per treballar de manera transversal a cada territori. Tot plegat és avaluat constantment amb un sistema de recollida de dades i amb l’elaboració de diferents informes comunitaris que permeten veure si les accions funcionen.

Aliança educativa a àmbit nacional

En aquests 10 anys de treball en xarxa, la suma d’esforços ja ha donat els seus fruits. Per exemple, a Cincinatti i a Dayton (Ohio) s’han recollit 20 milions de dòlars per millorar l’accés a una educació preescolar de qualitat, i a Dallas (Texas) la taxa de matriculació universitària de l’alumnat afroamericà i hispà ha augmentat un 14% després d’aplicar un programa conjunt entre centres escolars i entitats per abordar el que és un dels grans reptes educatius d’aquesta zona dels EUA.

A Tacoma (Washington), la cooperació entre entitats educatives i institucions també ha permès canviar les polítiques del territori i assegurar que els estudiants amb qualificacions suficients es matriculessin directament a nivells avançats, aconseguint així augmentar el nombre d’alumnat de baix nivell econòmic en etapes educatives superiors. A Albany (Nova York), el treball en equip entre llars d’infants i pediatres també ha permès millorar la salut i el benestar de molts infants vulnerables.

La filosofia de l’Strive Together és que per aconseguir un canvi a gran escala cal començar a treballar en l’entorn més proper i de la manera més transversal possible, implicant col·lectius diversos que remin a favor d’un objectiu comú que, en aquest cas, és el de reduir les desigualtats educatives.

Per això també és un projecte modèlic, ja que a través d’aquestes 70 xarxes comunitàries l’Strive Together ha aconseguit teixir una aliança educativa comuna entre centres escolars i organitzacions que rema a favor de la igualtat d’oportunitats educatives al conjunt dels Estats Units. I és que cada avenç que es produeix en un territori concret acaba sent també una millora més per a tot el sistema educatiu estatunidenc.