Finalitzen les sessions de capacitació de Comunitats que Eduquen

15 Juny 2018

Comunitats_que_eduquen_Educació_360
Comunitats_que_eduquen_Educació_360

El divendres 15 de juny de 2018 vam realitzar la darrera sessió de capacitació del 30 projectes finalistes a la crida Comunitats que Eduquen. Vam debatre i compartir reflexions i pràctiques sobre els temps i espais educatius, la connexió entre els aprenentatges lectius i no lectius, l’equitat educativa, el treball col·laboratiu, el lideratge social i educatiu, la innovació en l’organització del temps educatiu i el potencial educatiu de la comunitat, entre d’altres temes. Ara toca que els impulsors de les 30 iniciatives continuïn refinant les seves propostes per tal d’enriquir-les i dotar-les d’una perspectiva d’ Educació360.

Personalització de l’aprenentatge

En la darrera sessió Moisès Esteban va posar l’accent en la importància de la personalització de l’aprenentatge en la promoció de l’Educació 360. La recerca, tant nacional com internacional, ens diu que l’aprenentatge profund, més significatiu i persistent en el temps, és aquell que parteix i connecta el contingut/competència amb les necessitats, interessos i passions de l’aprenent. L’aprenent és qui assumeix el control del procés d’aprenentatge amb les orientacions dels adults. Personalitzar els aprenentatges implica diversificar les oportunitats, experiències i recursos d’aprenentatge en funció de les necessitats i motivacions dels aprenents.

Aquesta tendència internacional, es tradueix en experiències com les del Connected learning impulsada per la MacArthur Foundation als Estats Units d’Amèrica. En el nostre context també podem trobar iniciatives com les desenvolupades per l’Associació Educativa Integral del Raval o Fundació SER.GI o en diferents Instituts com el SINS Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, Cal Gravat de Manresa o l’Institut Quatre Cantons del Poblenou. La mateixa Fundació Jaume Bofill en el marc dels programa Educació Demà ha incorporat la personalització de l’aprenentatge com a tendència, i com a repte en l’Aliança Educació360.

Molta feina per davant

Per la tarda els equips van participar en un laboratori de cocreació liderat per l’Oriol Ripoll amb l’objectiu d’activar els aprenentatges de les 4 sessions centrades en analitzar cada un dels reptes plantejats a la crida. Amb el suport d’un equip de facilitació i mentoria els equips van poder elaborar un prototip orientat a millorar les oportunitats educatives dels infants i joves als que atenen.

A partir del prototips dissenyats els equips reajustaran els seus projectes i introduiran, amb el suport i acompanyament d’un mentor/a, tots aquells coneixements i elements rellevants perquè la iniciativa ofereixi més i millors oportunitats educatives d’acord amb el repte o reptes que cada projecte hagi definit.