Santa Coloma Sona

17 Desembre 2018

El repte i la seva vinculació a les necessitats educatives dels infants i joves.

Aquest projecte vol donar dimensió al que ja vam iniciar fa 7 anys,  SANTA COLOMA SONA (SCS), que és una iniciativa comunitària que pretén de la mà de professors de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres i amb col·laboració amb el Casal de Mestre de Santa Coloma generar aliances entre una entitat musical de la ciutat i escoles per apropar i sensibilitzar en la iniciació musical a nens i nenes que en condicions normals, mai tindrien accés a aquesta formació. Això fa que SANTA COLOMA SONA contribueixi a l’apoderament d’infants i joves mitjançant l’aprenentatge dels instruments orquestrals i la vinculació amb el seu territori. I amb aquesta nova reformulació, SANTA COLOMA SONA, BALLA I DONA COLOR, a banda d’ampliar l’oferta educativa amb les arts plàstiques, la dansa, el teatre i el dibuix vol donar l’oportunitat a exalumnes de les diferents escoles i entitats de la ciutat a ensenyar aquestes disciplines als alumnes de primària.

 


Descarregar

Les característiques del projecte són:

  • Les ARTS com a eina de cohesió social
  • Les ARTS com a llenguatge universal
  • Les ARTS com a mitjà accessible i proper a les diferents sensibilitats
  • Les ARTS per gaudir i compartir
  • Les ARTS com a eina de sensibilització per la pau i la solidaritat entre la comunitat.
  • Contribuir amb les ARTS a l’ocupació juvenil

El grup impulsor d’aquest nou projecte està format per:

  • L’ Escola Municipal de Música Can Roig i Torres
  • Representants del Casal del Mestre
  • Representants de les entitats o agents artístiques
  • Representants d’escoles o instituts

La inspiració i l’anàlisi.

Ens ha inspirat la necessitat de seguir donant resposta el projecte inicial incidint en la integració de nens i nenes de diferents realitats socioculturals i així contribuir per aconseguir una societat més compromesa davant les desigualtats i les injustícies que ens envolten i, per tant, que els permeti ampliar les seves oportunitats i no generar desigualtats.

Val a dir que després dels primers anys de treball amb el SCS, el fet de que aquests nens que han passat pel projecte no poguessin tenir continuïtat, va fer reflexionar a les entitats col·laboradores, Rotary de Santa Coloma, amb l’ Escola Tanit i l’Escola de Música i d’aquesta reflexió va sorgir la idea del SCS+, els joves formats a l’Escola de Música continuen la tasca iniciada donant així una oportunitat laboral i una oportunitat de continuïtat.

La crida ens ha ajudat a veure com podem ampliar els objectius implicant a l’entorn artístic de la nostra ciutat:

– Posar a l’abast dels nens dels barris més desafavorits que no tenen l’oportunitat, l’experiència de tocar un instrument, d’aprendre a ballar, a pintar, apropant d’aquesta manera el món de les arts a aquests nens i a les seves famílies. Captar les sensibilitats dels alumnes en música, dansa, teatre… i donar l’espai  per tal que les desenvolupin. Fer una personalització de l’aprenentatge mitjançant la descoberta de les habilitats.

– Fer un treball de cooperació i sensibilització d’aquests barris. L’objectiu és fomentar la igualtat i la bona convivència tenint com a eix principal el contacte amb les diferents disciplines artístiques i en al cas de la música del treball en grup.

– Donar una sortida ocupacional a la gent jove (exalumnes) que s’han format a l’Escola Municipal de Música i les diferents entitats artístiques.

La proposta o solució ideada.

El que es pretén és connectar amb els diferents agents artístics de la ciutat i dimensionar l’oferta de les activitats artístiques fora d’horari lectiu en escoles de màxima complexitat.

Des dels mesos d’octubre fins a finals de maig, professorat i joves formats a l’Escola Municipal de Música  Can Roig i Torres i les diferents entitats artístiques, es desplacen a les escoles que participen en el projecte i durant 45’ setmanals en horari de migdia, treballen amb  escolars entre 7 i 10 anys, ensenyant els diferents instruments en grup: violí, viola, violoncel, acordió i guitarra, i les diferents disciplines artístiques. Aquesta activitat és gratuïta per tots aquests alumnes.

Com a cloenda, tots els participants ofereixen un concert/mostra a la comunitat educativa de l’escola, famílies i a tota la ciutat. Es convida a autoritats, totes les entitats i escoles de Santa Coloma i es fa difusió a les xarxes socials, facebook, twiter, blogs, webs, full informatiu de l’Ajuntament. Les famílies participen en la preparació dels concerts.

Tota aquesta tasca va precedida de reunions de coordinació amb els agents implicats, escoles d’arts, escoles de primària i community manager. De fer una  tria de l’alumnat.

De presentar el projecte a les famílies.

S’han de fer reunions de valoració de l’evolució del procés d’aprenentatge i de preparació de la mostra final organitzant assajos parcials i generals.

Aquest nou projecte reformulat ha estat validat per totes les entitats integrades, l’Excèntrica, Teatre La Colmena, Els coloristes de Santa Coloma…

Com podem avaluar tot aquest procés? Doncs valorant els següents indicadors:

– Comptabilitzant les visualitzacions a la pàgina web.

– Comprovant el grau de satisfacció per part de les famílies infants.

– Controlant si incrementa el nombre de seguidors a twitter.

– Comprovant el percentatge d’alumnat que voldria continuar amb el projecte  Santa       Coloma Sona+ una vegada finalitzat el Santa Coloma Sona.

– Comptabilitzant  el nombre d’agents implicats.

Què hem après i què ens ha permès la crida.

Amb la immediatesa que moltes vegades requereix abordar els problemes que sorgeixen dia a dia, aquest procés ens ha obligat a buscar temps per pensar, per endreçar, per reflexionar pel futur. I el més important, hem compartit i creat vincle, hem fet xarxa amb tot l’entorn educatiu que envolta als infants i les seves  famílies per aconseguir que els valors de les arts arrelin en aquests barris.

I hem pensat de quina manera podem ajudar als joves a trobar una sortida professional sumant-los al projecte.

Creiem que donar accés a l’aprenentatge de les arts permetria gaudir-ne i fer-les seves No podem perdre de vista que és un vessant necessari que donaria un impuls important a la cohesió social, a la convivència multicultural i al gaudi col·lectiu. La música i les arts no tenen fronteres lingüístiques, són elements que connecten emocionalment i directes amb les persones sigui quina sigui la seva posició social o la procedència i això, juntament amb els valors d’esforç, de treball conjunt i de superació personal les poden convertir  en una eina molt potent de cohesió social. Hem vist experiències que així ho demostren.

Quins consells voldríem compartir amb d’altres agents comunitaris que desitgin iniciar un procés de reformulació del seu projecte.

Tot el que sigui per buscar solucions viables i engrescadores amb diferents col·lectius que treballen amb un fi comú que és la millora de  l’educació, la formació  i en definitiva, la vida de tots els infants amb desigualtat d’oportunitats sempre és molt  recomanable i fins i tot un deure que tenim com a docents.